Vestre lover billigere strøm dette tiåret

En storstilt utbygging av fornybar energi skal gi nordmenn lavere strømpriser i løpet av tiåret. – Målet er helt klart, og vi har en plan for å komme dit, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Ved hjelp av en trepunkts plan skal regjeringen sørge for billig strøm i løpet av dette tiåret.
Publisert: Publisert:

På Arbeiderpartiets landsmøte lanserte partiet ny strømpolitikk: Strømprisene skal ned og Norge skal ha lavere strømpriser enn Europa.

På spørsmål om når vi kan forvente dette, sier næringsminister Jan Christian Vestre at det vil skje dette tiåret.

– Vi skal sørge for at vi har et så stort kraftoverskudd at konkurransefortrinnet vårt kommer tilbake, sier han til E24.

Han mener folk kan være trygge på at regjeringen har en plan for å komme dit, men vil ikke sette en dato for akkurat når vi får billig strøm.

– Vi er helt avhengig av situasjonen i Europa. Men det folk kan være trygge på, er at målet er helt klart, og vi har en plan for å komme dit.

Les på E24+

Eksperter samstemt om når boligprisfallet kommer: – Uunngåelig

Utbygging og nasjonal kontroll

Regjeringens plan for å få til billigere strøm innen dette tiåret, ser slik ut:

1. En storstilt utbygging av fornybar energi som innebærer at vi har vedvarende store kraftoverskudd og bidrar til demping av priser fra Europa

2. Sterk nasjonal kontroll over felles naturressurser, og ingen nye utenlandskabler før vi har kontroll på vår egen kraftsituasjon

3. Satsing på energieffektivisering

Vestre innrømmer at det vil ta tid og at regjeringen derfor vil stille opp med det han kaller den mest omfattende strømstøtteordningen i Europa enn så lenge.

– Vi er også villige til å vurdere ytterligere tiltak, sier Vestre, som ikke vil gå inn på hva det kan være.

Mer av alt – raskest mulig

– Du slår fast det skal fornybar energi skal være billig. Hvordan kan man slå det fast?

– Det er et logisk resonnement bak. Hvis vi kan sørge for at vi har store kraftoverskudd i Norge, så vil det logisk dempe prissmitten fra Europa, sier næringsministeren.

Han peker på at det er essensielt å bygge ut fornybar energi raskest mulig, både vindkraft til havs, på land, samt oppgradere vannkraftverk, satse på solenergi og energieffektivisering.

– Alt dette gjør vi nå, sier Vestre.

Les også

Industritopper om norsk kraftsatsing: – Altfor puslete

Kan bli dyrere strøm

Norge produserer for tiden rundt 155 terawattimer (TWh) strøm i et vanlig år, mens forbruket er på om lag 140 TWh. Men blant annet Statkraft venter at Norges kraftforbruk vil øke mye mer enn produksjonen, og at det blir kraftunderskudd fra 2027.

Dersom kraftbalansen ikke styrkes, vil prisene i Sør-Norge langt på vei følge – og i verste fall overstige – det europeiske prisnivået, ifølge Energikommisjonen.

– NVE sier det må bygges 40 TWh for at det skal påvirke strømprisen noe – så hvordan skal det gå?

– 1.500 flytende havvindturbiner skal realiseres i løpet av de neste to tiårene. Og så kommer jo oppgradering av vannkraftverk, utbygging av sol og vindkraft på land i tillegg, sier Vestre.

På spørsmål om hvorfor regjeringen sverger til å løse strømpriskrisen med strøm fra havvindturbiner som er syv år unna i tid, svarer Vestre at summen av alt vil øke kraftoverskuddet.

– Men vi innrømmer at dette kommer til å ta noe tid, og derfor stiller vi opp med støtteordninger og et nytt fastprisregime, sier Vestre.

Les også

Energikommisjonen: – Behov for et taktskifte

Les også

Frykter å tape kampen om egen kraft: – Oppleves urettferdig

Publisert: