Jan Bøhler mener det er helt vanvittig at regjeringen vil legge ned «konkursdomstolen» midt i en pandemi

Oslo Senterparti-topper mener regjeringen burde hørt mindre på den ene dommeren som er positiv til sammenslåingen og mer på de gjennomgående kritiske innspillene.

MOT SAMMENSLÅING: Oslo Sp-toppene Jan Bøhler og Bjørg Sandkjær mener domstolsreformen kun er basert på en ideologi om mest mulig sammenslåing, også i Oslo.
Publisert: Publisert:

– Oslo byfogdembete er en domstol som fungerer veldig bra i dag. Vi i Oslo Sp kan ikke se at det er noen faglige argumenter for å slå sammen domstolen med Oslo tingrett, sier Jan Bøhler.

Onsdag hadde justiskomiteen på Stortinget, der 68-åringen nå representerer sitt nye parti Senterpartiet, behandlet regjeringens domstolsreform.

Regjeringen sammen med Frp foreslår å slå sammen en rekke domstoler, deriblant Oslo tingrett og Oslo byfogdembete.

Dette har møtt sterk motstand, spesielt fra «brukerne» av Oslo byfogdembete.

I sine respektive høringssvar har Skatteetaten, Advokatforeningen, Oslo kemnerkontor, Oslo byfogdembete, 12 av 13 embetsdommere ved samme domstol og et samlet korps av hovedstadens bostyrere kritisert forslaget.

Jan Bøhler og partikollega Bjørg Sandkjær mener regjeringen burde hørt mer på disse innvendingene og mindre på den ene dommeren som er for sammenslåingen.

– For oss er det svært viktig at den juridiske kompetansen som er bygget opp gjennom en årrekke hos Oslo byfogdembete bevares – både for Oslo og landet.

Justiskomiteen skal komme med sin innstilling innen 24. november. Neste steg er votering i Stortinget.

BYTTET LAG: Da Jan Bøhler i oktober besluttet å gå over til Sp etter flere tiår i Ap, skapte det stor oppmerksomhet.
Les også

«Det virker som sammenslåingen har blitt behandlet med harelabb»

Frykter hastebehandling

Oslo byfogdembete omtales som en spesialdomstol, med spisskompetanse på saksfelt som konkurs, gjeldsordning og arrest (pengekrav).

Når regjeringen nå foreslår å avvikle denne som selvstendig domstol, lener de seg på en utredning fra i fjor der et faglig utvalg argumenterte for at en sammenslåing vil gi økt fleksibilitet og lavere kostnader.

Men Bøhler og Sandkjær er ikke overbevist. De sier at konsekvensene av en sammenslåing overhodet ikke er utredet og at det for Senterpartiet er totalt uakseptabelt at regjeringen og Frp gambler med både byfogdens ansatte, brukere og ikke minst næringslivet som er helt avhengige av en rask og velfungerende domstol som Oslo byfogd er i dag.

Les på E24+

Han tapte pengene, omdømmet og friheten. Men erfaringen var gull verdt da han startet opp på nytt

Motstanderne skulle også ønske at forslaget som ble lagt frem for Stortinget den 9. oktober, fikk en noe lengre saksbehandlingstid, men da det rødgrønne flertallet i justiskomiteen vedtok behandling først på nyåret, trådte presidentskapet inn og bestemte at reformen skulle behandles nå.

Oslo Senterparti-medlemmene er sterkt kritisk til både hvor lite tid Stortinget får til å sette seg inn i saken, og den overordnede timingen.

– Vi står nå midt i en pandemi som sannsynligvis vil føre til flere konkurssaker fremover. Å slå sammen byfogden og tingretten på dette tidspunktet er helt vanvittig, sier Jan Bøhler.

NUMMER 1 OG 2: Jan Bøhler og Bjørg Sandkjær er nummer én og to på Oslo Senterpartis liste til stortingsvalget neste år.
Les på E24+

Disse aksjene gjorde det best ved forrige nedstenging

Les på E24+

President Biden kan gi oljeprisrally

Foreslår egen avdeling i Oslo tingrett

Justisdepartementet har i sin proposisjon til Stortinget tatt opp noen av innvendingene som er kommet i høringsrunden, deriblant frykten for Oslo byfogdembetes kompetanse.

For å sikre videreføringen av denne, foreslår og forutsetter departementet at byfogdembetes saksområder organiseres i én eller flere avdelinger i Oslo tingrett.

– Vi ønsker ikke at fagmiljøet i byfogden blir nedbygd eller i verste fall går i oppløsning siden forslaget innebærer at dommerne i byfogden også skal ha saker som i dag går i tingretten og omvendt, sier Jan Bøhler til det.

Da to av Oslos fremste bostyrere forrige måned fremmet samme synspunkt, kom statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justisdepartementet på banen med følgende svar:

– Det er grunn til å peke på at Oslo tingrett allerede er organisert i avdelinger og selv behandler en stor andel hastesaker. Departementet mener derfor det ikke er grunn til å frykte at hasteelementet vil gå tapt. Tvert imot mener vi at en sammenslåing vil være positivt for brukerne, som bare må forholde seg til én domstol i førsteinstans, som ellers i landet, slik også en av dommerne ved Oslo byfogdembete har påpekt i sitt høringssvar.

Les på E24+

Norske gründere dropper billige fabrikker i Kina – går for «Made in Halden»

Les på E24+

Tilbake på hjemmekontor? Dette har du krav på

Publisert: