Fikk ekstra støtte for å pusse opp flyktningboliger – betalte aldri millionregninger

Husbanken innvilget ekstra penger til oppussing av eiendommene Bopartner kjøpte for utleie til flyktninger og vanskeligstilte. Men håndverkere fikk ikke betalt for arbeid de utførte.

Tidligere Bopartner-sjef Tor Dag Gulbrandsen har ikke ønsket å kommentere opplysninger om at håndverkere ikke fikk betalt for arbeid de utførte. Selskapet ble tatt over av nye eiere i 2018 og har senere inngått forlik med flere entreprenører.
 • Karl Wig
 • David Bach
Publisert:

Det viser opplysninger fra entreprenører, grunnboken og Bopartners nåværende eier.

– De har satt meg i gjeld. Jeg skylder fortsatt 1,5 millioner til mine kreditorer. Jeg prøvde å gjøre en god jobb, men ble lurt, sier Vygandas Sarka.

Han er daglig leder i VS Byggservice, som har gjort oppussingsarbeider ved flere av eiendommene Bopartner har kjøpt med penger fra Husbanken.

I helgen avdekket E24 hvordan boligselskapet gjentatte ganger har feilinformert statens bank i søknader. I alt hentet selskapet 86,6 millioner kroner i samlede utbetalinger – hvorav 7,7 millioner er rene tilskudd.

– Ingen kommentar, ingen kommentar

Pengene fra Husbanken var øremerket kjøp og oppussing av 17 utleieboliger til flyktninger og vanskeligstilte, men E24 kan dokumentere at selskapet har oppgitt uriktig høy kjøpesum for åtte av eiendommene. For de fleste av disse er reell kjøpesum et millionbeløp lavere.

Bopartners daværende sjef, Tor Dag Gulbrandsen, fremholder i en e-post at Husbanken fikk «korrekt» informasjon, og at alle lån og tilskudd som ikke ble brukt til å kjøpe boligene – totalt 20 millioner kroner, ifølge E24s kartlegging – ble brukt til å pusse dem opp.

Men arbeider som ble innrapportert til Husbanken ved flere av eiendommene ble enten aldri utført, eller utført uten betaling, ifølge håndverkere Bopartner engasjerte.

Gulbrandsen svarer umiddelbart «nei» når E24 fremlegger opplysningene over telefon og spør om han vil kommentere.

– Ingen kommentar, ingen kommentar, ingen kommentar. Det kan du skrive, sier Gulbrandsen.

Les også

Oppga feilaktig høy pris på flyktningboliger – hentet 86 millioner i statens bank

Savner ni millioner

Bopartner innrapporterte omfattende utbedringskostnader ved en rekke av eiendommene som Husbanken sa ja til å dekke, viser dokumenter E24 har gjennomgått.

Som dokumentasjon på utgiftene fikk statens bank tilsendt detaljerte oppussingsplaner med pristilbud fra tre ulike entreprenører. E24 har snakket med alle håndverkerne som signerte på tilbudene. De opplyser at:

 • Ved tre eiendommer utførte de ingen av utbedringsarbeidene som ble innrapportert til Husbanken. Total pris var oppgitt til 4,1 millioner kroner. Ved to andre eiendommer utførte de kun deler av arbeidene.
 • To av entreprenørene forteller at de til sammen har utført arbeider for nær ni millioner kroner ved Bopartners eiendommer uten å få betalt.

Husbanken sier de la til grunn at oppussingsplanene fra disse tre entreprenørene ble fulgt da de innvilget ekstra penger til oppussing. E24 vet ikke om andre entreprenører kan ha utført arbeid for Bopartner som ikke ble meldt inn til Husbanken.

– Jeg jobbet fem måneder uten betalt, sier Sarka i VS Byggservice, den ene entreprenøren.

Han sier de totalt fakturerte Bopartner for syv prosjekter, hvor 4,8 millioner kroner ikke ble betalt av selskapet. En annen entreprenør melder om et nesten like høyt utestående beløp:

– Til sammen var det rundt fire millioner kroner vi fakturerte Bopartner som aldri ble betalt, sier Ole Jørgen Fjeldstad, som er sjef i Indre Østfold Bygg.

Les også

DNB advarer: Oppdager flere som hvitvasker penger for fiktive selskaper

– Det har kostet meg dyrt

– Til slutt inngikk jeg et forlik med ny eier om et mindre beløp, for å få saken ute av verden, sier Fjeldstad.

Også VS Byggservice inngikk forlik, etter det Sarka beskriver som en lang og krevende rettsprosess for å få betalt for arbeidene.

– Via forlik med ny eier har vi mottatt rundt én million. For meg var det et valg mellom å få noe, eller ingenting, sier Sarka.

– Jeg er glad for å være ferdig med dette, men det har kostet meg dyrt.

I grunnboken på Bopartners eiendommer er det registrert en såkalt utleggsforetning på 4,7 millioner kroner fra VS Byggservice. Det betyr at namsmannen har vurdert håndverkerens krav som gyldig.

Gulbrandsen har avslått å kommentere denne saken i to telefonsamtaler med E24, og har heller ikke besvart skriftlige henvendelser.

Ny Bopartner-eier: – Forferdelig

Thomas Liverød, den nye eieren og sjefen i Bopartner, bekrefter også millionbeløpene selskapet har skyldt håndverkerne overfor E24.

Han sier dette er bakgrunnen for at han som ny sjef gikk til forlik med både Indre Østfold Bygg og VS Byggservice.

– Ja, det stemmer, sier Liverød, som kaller det «veldig vanskelige saker»:

– En av håndverkerne sier han sliter også etter forliket han inngikk med dere, fordi han ikke engang fikk dekket sine utgifter. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det er forferdelig, svarer den nye Bopartner-sjefen, som presiserer at han ikke ante at det var såpass mye «kaos» i selskapet da han kom inn som ny eier og sjef.

Tidligere sjef Tor Dag Gulbrandsen er siktet for bedrageri etter en årelang politietterforskning av Bopartner som i dag er overtatt av Økokrim.

Han mener grunnlaget for siktelsen ikke er til stede, og mener Husbankens anmeldelse bygger på forhold som «vi langt på vei oppfatter at er tilbakevist og frafalt under etterforskningen», ifølge en uttalelse sendt på e-post til E24.

Det var Husbanken som i 2018 selv anmeldte det de mistenker er omfattende lånebedrageri. Kontrolldirektør Erik Sjøblom vil ikke si hvor mye de mener Bopartner har fått i urettmessige lån og tilskudd, men sier det handler om «betydelige verdier».

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Husbanken

Flere artikler

 1. Oppga feilaktig høy pris på flyktningboliger – hentet 86 millioner i statens bank

 2. Statlige milliarder gikk til boligkjøp og oppussing – sjekket ikke om boligene ble pusset opp

 3. Bopartner-saken: To tiltalt for grovt bedrageri

 4. Tangen fikk 335 millioner i skattesmell

 5. Betalt innhold

  Hans-Petters far lånte penger til investorer fra Bergen. Nå er pengene sporløst borte.