Streikeuttaket: Rammer buss og ferjer

Viktige deler av offentlig kommunikasjon tas ut i streik hvis meklingen i årets lønnsoppgjør havarerer søndag.

KAN BLI STÅENDE: Bussene kan bli rammet hvis partene ikke kommer til enighet i den forestående meklingen i vårens lønnsoppgjør.

Heiko Junge
  • Bjørn Haugan
Publisert: Publisert:

LO tar ut 23.000 i streik fra neste søndag, hvis meklingen i vårens lønnsoppgjør mislykkes.

Det vil igjen kunne bli en omfattende busstreik, bare kort tid etter, i 2020:

YS tar ut rundt 5500 ved streik: Samtlige er bussansatte.

Det betyr at de som er avhengige av buss som transportmiddel, kan få vanskeligheter med å komme seg frem ved konflikt.

Ferje

LO tar også ut en rekke ferjestrekninger.

Se ferjestrekningene som rammes her:

23 000 kan streike fra søndag

Noe annet iøyenfallende er at LO har vært bevisst på ikke å ta bredt ut innen eksempelvis hotell, restaurant og reiseliv.

KAN BLI TATT UT: En rekke ferjestrekninger kan også bli tatt ut i streik.

Espen Braata

En LO-kilde sier til VG at de har har vært opptatt av å skjerme coronautsatte bedrifter så godt som mulig.

Her er noen av de sentrale uttakene:

Fellesforbundet

Fellesforbundet tar ut medlemmer innen industrien, byggfag, asfalt og bussbransjen. Uttaket vil først og fremst berøre flere store NHO-organiserte virksomheter innen industri og bygg. Uttaket i bussbransjen vil påvirke tredjepart i noen grad, men de har skjermet syke- og helsetransport, slik at dette ikke berøres.

El og IT:

Streikeuttaket innen det private installasjonsområdet kan medføre at det tar noe lengre tid å få utført installasjoner i de firmaene som er berørt.

Uttaket innen heisområdet kan medføre at det vil ta lengre tid å få utført nymontasje av heis i Østlandsområdet.

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet:

Uttaket vil i første runde ramme matvarer som ikke anses som livsnødvendige, men som vi i stor grad trenger for å kose oss eller for å unne oss det lille ekstra i  hverdagen.

De har valgt å ut drikkevarer, sjokolade og snacks og salater, mens industri som leverer matvarer, som anses som nødvendige ikke er tatt ut i denne omgang, blant annet av coronahensyn.

2,8-ultimatum

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, hvor partene i utgangspunktet bare skal mekle om lønn. Fungerende LO-leder Peggy Hessen Føsvik sa til VG før påske at de vil gå til streik hvis de ikke får opprettholdt kjøpekraften: Altså at de må ha 2,8 prosent, som er anslått prisvekst.

LEDER AN: LO-leder Peggy Hessen Følsvik skal lede sitt første lønnsoppgjør.

Mattis Sandblad

Motparten NHO ønsker ikke å gi mer enn 2,2 prosent, som er anslått lønnsvekst i landene norske selskaper konkurrerer med i utlandet.

Lavtlønnstillegg

Ved siden av lønnsrammen er det et annet stort stridstema som kan bidra til konflikt:

LO ønsker en lavtlønnsprofil. Blant annet innen hotell, restaurant og reiseliv frykter man at store lavtlønnstillegg vil forsterke coronakrisen disse sektorene allerede er rammet av.

LO-leder Følsvik kommenterer streikeuttaket slik:

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir
nødvendig. Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så
langt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun legger til:

– Med dette streikevarselet viser vi styrken og solidariteten i frontfagsmodellen.
Vi tar kampen for hele arbeidslivet mot NHOs provoserende krav om
reallønnsnedgang, og stiller oss solidarisk bak kravet om et ekstra lønnsløft for
de lavest lønte.

– Alle rutebusser vil stå

– Hvis vi ikke kommer til enighet med NHO innen meklingsfristen, tar YS ut over 5 500 bussjåfører over hele landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat.

Han sier en streik trolig vil føre til at alle rutebusser står.  

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Streik
  2. Lønnsoppgjør
  3. LO
  4. Fellesforbundet
  5. NHO
  6. Reiseliv
  7. YS

Flere artikler