Striden om hyttene i Sverige kan ende i Høyesterett

De norske hytteeierne i Sverige venter på avgjørelsen om karantenestriden. Etter snart halvannet år med restriksjoner håper de å kunne ha sommerferien på hytta.

RESTRIKSJONER: Fra sommerbyen Strömstad i Sverige. Det er til sammen registrert 12.400 norskeide hytter i nabolandet. Nå venter hytteeierne på avgjørelsen om karantenestriden.
 • NTB – Helle Høiness
Publisert: Publisert:

– Hvis lagmannsretten går imot tingrettens vurdering, så er jo dette prinsipielt såpass viktig for rettsstaten Norge at det vil være et spørsmål for Høyesterett, mener Heidi Furustøl.

Furustøl er talsperson for foreningen Norsk Torpare og med i gruppen med hytteeiere i Sverige som fronter søksmålet mot staten. De er blitt nektet å slippe innreisekarantene når de kommer tilbake til Norge etter å ha overnattet i hyttene som ligger i nabolandet. Rundt tusen eiere som har hytte i Sverige, stiller seg bak saken.

Hytteeierne vant i Oslo tingrett i februar. Saken ble anket av Staten, og i mai startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Mandag kommer lagmannsrettens avgjørelse.

Heidi Furustøl sier at om det skulle bli aktuelt å anke saken videre, blir det nødvendig å kjøre en kronerulling.

– Vi må i så fall vurdere om vi har penger til å gå til Høyesterett, sier Furustøl og beskriver dette som en Davids kamp mot Goliat.

Gruppen som står bak søksmålet, mener hyttesaken handler om demokratiet.

Hytteeierne mener at statens vedtak om karanteneplikt ved overnatting på hytta er ugyldig fattet og i strid med både menneskerettighetene og EØS-avtalen.

Les også

Gjenåpningen endrer ingenting for norske hytteeiere i Sverige

Tingretten sa seg enig i at reglene om innreisekarantene er et inngrep i saksøkernes bevegelsesfrihet og retten de har til respekt for hjem og familieliv. Domstolen konkluderte derfor med at vilkårene for karanteneplikt er ugyldige.

Advokat Ida Thue hos Regjeringsadvokaten sa i sitt sluttinnlegg i tingretten at tiltakene medfører ulemper og økonomisk tap for mange i samfunnet.

– Enkeltpersoner vil alltid kunne hevde at tiltak rettet mot dem er overflødige, slik at andre bør bære belastningen. Regjeringen må imidlertid gjøre en samlet vurdering av hvilke tiltak som skal settes inn, basert på den gjeldende smittesituasjonen, sa hun.

Les også

Sjøhytte solgt for 37,5 millioner – skal være årets nest dyreste

Det er til sammen registrert 12.400 norskeide hytter i Sverige.

Etter at saken sto for tingretten, har eiere av fritidseiendommer i Sverige organisert i seg i foreningen Norske Torpare.

– Vi hytteeierne har et nettverk der vi støtter hverandre, og nå har det snart gått ett og et halvt år. Det er helt uvirkelig at vi blir nektet adgang til våre egne hjem. Vi blir ikke smittet ved å reise dør til dør og uten nærkontakt på eiendommen vår, sier Furustøl.

I dag kan man reise til hytta i Sverige i forbindelse med nødvendig vedlikeholdsarbeid, men ikke overnatte om man skal unngå karantene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Hytte
 3. Sverige
 4. Høyesterett

Flere artikler

 1. Staten vant ankesak mot norske hytteeiere i Sverige

 2. Tapte sak om innreisekarantene: Hytteeiere anker til Høyesterett

 3. Mangler rundt 400.000 kroner for å ta hyttesak til Høyesterett: – En prinsippsak for oss alle

 4. Dårlige odds for utenlandske spillselskaper i Norge– Vi skal knekke dem

 5. Betalt innhold

  Bergenseid treningskjede fikk 18 mill. i koronastøtte. Nå er de i strid om husleiene ved flere av sentrene.