Hurtigruten-eier KLP ber hovedeieren ta grep

Forsikringsselskapet KLP eier indirekte litt under 1 prosent av Hurtigruten. Nå ber KLP om at det britiske forvaltningsselskapet bak fondet som KLP eier via, ordner opp.

Styreleder Trygve Hegnar (t.v.) og styremedlem Petter Stordalen er de to som alltid fronter eierne av Hurtigruten. Men største aksjonær, med 80,8 prosent av aksjene, er et Luxembourg-registrert selskap som igjen hovedsakelig er eid av et PE-fond, som igjen er eid av mange institusjonelle investorer over hele Europa, som KLP.
Publisert: Publisert:

I tillegg til Trygve Hegnar og Petter Stordalen har Hurtigruten en tredje ekstern, norsk aksjonær. Det er forsikringsselskapet KLP.

KLP kjøpte i 2014 andeler i et private equity-fond som dette året ble Hurtigrutens hovedaksjonær. Et private equity-fond investerer i selskaper som ikke er børsnoterte.

Vi er veldig bekymret for de problemene og feilene som er avdekket de siste månedene, sier avdelingsleder for private equity i KLP, Tore Sirevaag.

– Vi har tatt dette opp med forvalteren og vil fortsette å følge opp saken, sier Sirevaag.

Les også

Hvem snakker sant om smittehåndteringen? Begge anklages av andre Hurtigruten-ledere.

Forventer at ledelsen tar grep

Fondet som KLP eier Hurtigruten via, heter TDR Capital III. Det har en rekke institusjonelle andelshavere over hele Europa.

Fondet styres av det britiske forvaltningsselskapet TDR Capital.

Ifølge Sirevaag er eiere som KLP vanligvis passive i et slikt private equity-fond. Det er forvalteren som tar alle investeringsbeslutninger på vegne av fondet. Men Sirevaag legger til at KLP har en løpende dialog med forvalteren, britiske TDR Capital.

– Når et selskap begår feil er det viktig at fondet som eiere, sammen med ledelsen i selskapet, tar grep for å rette opp situasjonen. Dette forventer vi nå også skjer med Hurtigruten, sier han.

Måten KLP eier i Hurtigruten er som følger:

  • Fondet TDR Capital III eier det meste av et selskap i Luxembourg kalt Silk Holdings SARL.
  • Silk Holdings eier igjen 80,8 prosent av Hurtigruten.
  • Fondet TDR Capital III er dermed rederiets desidert største aksjonær.
  • Og KLP eier 1,4 prosent av dette fondet.

Indirekte eier dermed KLP litt under 1 prosent av Hurtigruten.

Petter Stordalen har investert nær 150 millioner kroner i Hurtigruten. Krisen i rederiet er likevel et av hans mindre økonomiske problemer.

Usynlige briter

De to britiske porteføljeforvalterne Jonathan Rosen og Matthew Lenczner som representerer hovedaksjonæren TDR Capital i Hurtigrutens styre, var ikke å se på torsdagens pressekonferanse. Der ble granskningsrapporten som Hurtigruten-styret hadde bestilt, lagt frem av advokat Jan Fougner.

Isteden var det Petter Stordalen som representerte britene på pressekonferansen. Stordalen eier selv 11,6 prosent av Hurtigruten gjennom familieselskapet Strawberry Equities.

Stordalen avviser overfor Aftenposten/E24 at det nå kan være aktuelt for de britiske hovedeierne å gå inn med mer egenkapital i Hurtigruten. Dette selv om rederiets bokførte egenkapital nå er negativ. Hurtigruten har vært nødt til å be om fritak for ulike lånebetingelser som tidligere har vært avtalt med kreditorer.

Stordalen begrunnelse for at det ikke er nødvendig med mer egenkapital er den svært gode likviditeten Hurtigruten ennå har. Med opptak av nye lån, samt tilførsel av 330 millioner kroner i koronastøtte og statlig garanterte lån, så har Hurtigruten nå over 2 milliarder kroner i likvider.

Les også

Stordalen om Hurtigruten-skandalen: – Jeg har vært sint og frustrert

Hurtigruten har masse likviditet, men negativ egenkapital. Kredittanalytikere spår en større refinansiering i 2022, der dagens eierne risikerer å bli utvannet.

147 millioner på spill for Stordalen

Ved inngangen til 2020 lå Hurtigruten an til å bli en god investering for både TDR Capital, KLP og Stordalen. Men det samme kan ikke sies nå lenger. For selv om likviditeten er god, så må all milliardgjelden betales tilbake (refinansieres) før det blir noe til eierne.

Fondet TDR Capital III, og dermed indirekte KLP, hadde en inngangspris i 2014 på 7 kroner pr. aksje. Det var en kurs som da priset hele egenkapitalen i Hurtigruten til 2,94 milliarder kroner.

Stordalen har en lavere kostpris pr. aksje, fordi han kjøpte seg inn i Hurtigruten alt i 2011.

For Stordalen står en investering på 147 millioner kroner på spill. Det er mye penger, men likevel å regne som småpoteter målt mot alle hans andre problemer. Det står langt mer penger på spill for Stordalen i Nordic Choice og i Ving.

Styreleder Trygve Hegnar har derimot for lengst sikret seg en gevinst på flere hundre millioner kroner på sin investering i Hurtigruten. Han solgte det aller meste av familieselskapet Periscopus’ aksjer da TDR Capital kjøpte seg inn i 2014.

Hegnar-familien eier i dag knappe 5 prosent av Hurtigruten.

Publisert:
Gå til e24.no