Lønnsoppgjøret

Kan bli streik: Ina sluttet på sykehuset og gikk opp 150.000 i lønn

Ansatte ved tre sykehus kan bli tatt ut i streik fra torsdag. For Ina Larsen (29) var lønn sentralt da hun gikk fra sykehus til privat legemiddelfirma.

KOMPETANSEFLUKT: Nito frykter at flere gjør som Ina Larsen. At de slutter på sykehuset og går til en langt bedre betalt jobb i næringslivet.
 • Hans M. Jordheim
Publisert: Publisert:

Ansatte ved Sykehuset Vestfold, Sykehuset Vestre Viken og Sykehuset Østfold blir tatt ut i streik dersom det ikke oppnås enighet hos Riksmekleren tirsdag og onsdag.

På den ene siden av bordet sitter Arbeidsgiverforeningen Spekter, på motsatt side venter sammenslutningen San Helse, på vegne av jordmødre, farmasøyter og ingeniører.

Uenigheten dreier seg først og fremst om lønnsnivå, forklarer Brynhild Asperud, leder for Nito Spekter, som organiserer sykehusingeniører.

Hun mener at det er ekstra tydelig i disse dager at deres medlemmer sitter på en nøkkelkompetanse, og at lønnstillegget for 2020 burde reflektere det.

For mens den muterte virusvarianten sørger for nedstengninger på Østlandet, sitter bioingeniører og analyserer prøvesvar.

– Sykehusene har ikke råd til å miste denne kompetansen. Det hjelper ikke å ta en test hvis ingen analyserer den, sier hun.

Kommer ikke partene til enighet, vil Nito i første omgang ta ut 24 ansatte ved de tre ovennevnte sykehusene til streik.

Brynhild Asperud, leder for Nito Spekter.

Tjente stort på jobb-bytte

Nito mener at Ina Larsens (29) karrierevalg er et eksempel på hva som kan skje med dagens lønnsbetingelser.

Larsen var i 2016 ferdigutdannet bioingeniør, med master i ledelse av teknologi, og fikk seg jobb på et sykehus i Oslo. To og et halvt år senere, i desember 2018, sluttet hun for å starte i et privat legemiddelselskap.

Det dreide seg om nye utfordringer og om lønn, sier 29-åringen, som nå bor i Våler kommune, tre mil fra Moss.

Larsen sier hun gikk opp rundt 150.000 kroner i lønn ved å bytte jobb. Kompetansekravene til de to stillingene beskriver hun som relativt like.

– Men min nåværende arbeidsgiver anså kanskje mastergraden min som mer tiltrekkende.

Bioingeniøren sier det er flere av de hun studerte med som har gjort som henne, ved først å jobbe på et sykehus for så å melde overgang til næringslivet.

– Hva må til for at jobben på sykehuset skal være attraktiv å forbli i?

– Enda mer varierte arbeidsoppgaver og bedre lønn. Når det står mellom to jobber som på mange måter er ganske like, der den ene er atskillig bedre betalt, er det for de fleste et enkelt valg.

Ina Larsen jobber nå med blant annet opplæring og support overfor kunder – som typisk er helseforetak.

Frykter kompetanse forsvinner

Brynhild Asperud sier Nito Spekter frykter at bioingeniørenes spisskompetanse forsvinner fra sykehusene fordi arbeidsgiver ikke kan gi god nok lønn.

– Det kan få alvorlige konsekvenser. Arbeidsoppgavene til bioingeniørene kan ikke utføres av andre helsearbeidere uten riktig kompetanse, sier Asperud.

Ifølge Bioingenioren.no tjente en bioingeniør med laboratoriejobb i underkant av 500.000 kroner i 2018. Asperud mener at lønnen blir særlig lite konkurransedyktig etter noen år, fordi bioingeniører ifølge henne ikke får godt nok betalt for lengre ansiennitet.

– For en god del av våre medlemmer er lønnsnivået for lavt. Vi krever at de nå får et lønnstillegg for den innsatsen de har lagt ned i 2020, men flere av medlemmene våre opplever at arbeidsgiver ikke vil gi dem dette.

Les på E24+

Servering og butikk gir lavest lønn og er hardest rammet av nedstengingen. Her er de 13 yrkene som tjener minst.

Tilbydde 1,7 prosent

Lønnsforhandlingene startet lokalt i de respektive helseforetakene. I omtrent halvparten oppnådde partene enighet, mens den videre meglingen nå omhandler uenighet for ti foretak.

Arbeidsgiverforeningen Spekter har tilbudt lønnstillegg for 2020 på linje med frontfagsmodellen, anslagsvis på 1,7 prosent, forteller kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes.

– Vi oppfatter at San har høyere krav for sine ansattgrupper enn hva vi har blitt enig med de andre foreningene om, sier hun.

– Er det en fare for at sykehusene mister kompetanse på grunn av lite konkurransedyktig lønn, slik Nito mener?

– Den konkrete diskusjonen, inkludert dette argumentet fra Nito, tar vi direkte med fagforeningene. Vi ser frem til en konstruktiv megling og har ambisjon om å komme til en løsning, sier Dahl Dørnes.

Les på E24+

Monica har jobbet 30 år innen olje og gass. Nå vil hun rydde opp.

Les på E24+

Gamestop er illevarslende for 2021

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Lønnsoppgjøret
 2. Streik
 3. Nito
 4. Arbeidsgiverforeningen Spekter
 5. Sykehus
 6. Lønn
 7. Ingeniører

Flere artikler

 1. Streik avverget etter enighet i sykehusmeklingen

 2. 313 sykehusansatte går ut i streik etter brudd i meklingen

 3. Enighet i kommuneoppgjøret – Unio går til streik

 4. Sykehusstreiken er over

 5. Storstreiken avverget