Arbeidsledigheten fortsetter ned i mai etter coronatoppen i mars

Den registrerte arbeidsledigheten falt med 33 prosent fra april til mai i takt med at samfunnet gradvis startet gjenåpningen etter coronakrisen, men er fortsatt på et ekstremt høyt nivå, ifølge Nav.

NAV-ledigheten nådde toppen på 10,7 prosent da coronakrisen herjet som verst i mars.
Publisert:

Antallet helt ledige falt med 87.500 personer fra april til 181.500 i mai, tilsvarende 6,4 prosent av arbeidsstyrken, ifølge Nav.

– Selv om arbeidsledigheten fremdeles er på et ekstremt høyt nivå, fortsetter den positive trenden vi så mot slutten av april også denne måneden, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng i meldingen fra Nav.

– Tallet på helt arbeidsløse har gått ned med over 100.000 personer siden toppen i april. Økningen i tallet på delvis ledige ser også ut til å ha bremset opp de siste ukene.

Les på E24+

Les også: (+) Nå avgjøres fremtiden for verftene på Stord: – Vi kan miste mange

På forhånd var det ventet en nedgang til 6,6 prosent, ifølge estimater hentet inn av TDN Direkt.

Til sammenligning var andelen helt ledige på 9,6 prosent i slutten av april og 7,1 prosent i forrige uke. Toppen ble nådd i mars på 10,7 prosent.

Inkludert delvis arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak er det nå 355.400 ledige, ned 65.600 fra april. Det tilsvarer en andel på 12,6 prosent. De permitterte utgjør til sammen 7,7 prosent av arbeidsstyrken.

Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Nedgang i alle yrkesgrupper og fylker

Arbeidsledigheten har falt i alle yrkesgrupper, men mest innen serviceyrkene.

Ved utgangen av mai var andelen helt arbeidsløse høyest innen reiseliv og transport med 18,5 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen undervisning med 1,6 prosent.

Talet på helt arbeidsløse har gått ned i alle fylker i mai, og fylkene med størst nedgang er Trøndelag, Innlandet og Nordland.

Oslo har høyest andel helt ledige på 8,6 prosent, og Nordland lavest med 4,9 prosent.

Den største andelen ledige finner vi i aldersgruppen 20–24 år.

Sjeføkonom i Handelsbanken Kari Due-Andersen.

Tror ledigheten vil stabilisere seg på høyere nivå

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken påpeker at den positive utviklingen fortsetter, men tror samtidig at arbeidsledigheten etter hvert vil stabilisere seg på et høyere nivå enn det vi hadde før krisen.

– Det er jo i tråd med det vi regnet med ville skje etter hvert som man åpner opp for økonomisk aktivitet igjen. Jo mer samfunnet åpner opp, jo flere av de permitterte kan komme tilbake til jobb, sier hun til E24.

Nav: 65 600 færre arbeidssøkjarar i mai
Publisert: