Ny rekord for utenrikshandelen: Eksporterte for nesten 1 billion kroner i 2018

Den totale eksporten beløp seg til 999,8 milliarder kroner i 2018, viser tall fra SSB.

EKSPORT AV FISK: Høyere priser og økt volum ga en vekst på 4,3 prosent for norsk fiskeeksport, som endte på 96,2 milliarder kroner i 2018.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Den totale eksporten er dermed opp 16,2 prosent fra året før, og utenrikshandelen setter med det ny rekord, viser de ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Forrige rekord ble satt i 2008, på 953,2 milliarder kroner.

I 2018 utgjorde fastlandseksporten 457,6 milliarder kroner, 9,3 prosent mer enn året før.

Handelsoverskuddet i 2018 utgjorde 288 milliarder kroner, 63,5 prosent mer enn året før.

I 2017 var handelsoverskuddet blant de minste siden årtusenskiftet, skriver SSB.

Høyere priser på olje og gass

Av den totale eksportverdien utgjorde inntekter fra råolje og naturgass mer enn halvparten.

Vesentlig høyere oljepris bidro til at eksportverdien for råolje steg. I fjor utgjorde den 264,0 milliarder kroner, opp fra 223,1 milliarder året før.

Gjennomsnittsprisen var på 577 kroner per fat. Det er 131 kroner mer enn i 2017. Antallet eksporterte fat råolje ble imidlertid redusert fra 500 millioner til 458 millioner.

Samtidig bidro høyere piser på naturgass til en økning i eksport av naturgass, som endte på 263,8 milliarder kroner i fjor, en økning på 61 milliarder kroner fra året før.

Blant det som også bidro til fjorårets rekord er eksport av fisk, metaller og raffinerte mineraloljeprodukter.

Høyere priser og økt volum ga en vekst på 4,3 prosent for norsk fiskeeksport, som endte på 96,2 milliarder kroner i 2018.

Utførsel av laks står alene for over 70 prosent av denne eksportverdien.

Optimisme i industrien

Vareimporten utgjorde 711,8 milliarder kroner i 2018, opp 4 prosent fra 2017.

Samlet innførsel av industrimaskiner steg med 13 milliarder kroner og endte på 80,8 milliarder.

Det vitner om optimisme i industriinvesteringene, skriver SSB.

Importverdien for personbiler var om lag den samme som i 2017, men med en endring i hva slags biler vi mottok. For første gang mottok vi i fjor størst andel elektriske biler sett i forhold til bensin-, diesel- og hybridbiler.

Publisert:

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Olje og gass stod for mer enn halvparten av norsk eksport

  2. Norsk handelsoverskudd på 15,5 milliarder i mai

  3. Betalt innhold

    Oljeeksport ga høyere handelsoverskudd

  4. Overskudd i varehandelen med utlandet

  5. Første handelsoverskudd siden februar