Yaras Libya-avtale signert tre uker etter utbetaling

Yaras Libya-eventyr sto i flere år fast i en hengemyr av forhandlinger med Yaras libyske motpart. Men tre uker etter en omstridt utbetaling var den avgjørende avtalen signert.

AVTALEN GIKK GJENNOM: Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger, her sammen med daværende leder for Libyas National Oil Corporation Shokri Ghanem. Bildet er fra 2008.

Mahmud Turkia
Publisert:

Overføringen på rundt ti millioner kroner etter dagens dollarkurs skjedde 29. mars 2007 til en sveitsisk bankkonto. Den ble disponert av sønnen til styrelederen i National Oil Company, Yaras libyske motpart.

25. april var avtalen, med de overordnede vilkårene for felles gjødselproduksjon i Libya, undertegnet av NOCs styreformann Shokri Ghanem og Yara-konsernsjef Thorleif Enger.

Begivenheten ble foreviget på et fotografi, som viser en smilende Enger med sin kopi av avtalen og en like smilende Ghanem.

– Enger var på dette tidspunktet klar over at Yara hadde gitt Ghanem en utilbørlig fordel i forbindelse med forhandlingene, sa førstestatsadvokat Bård Thorsen i aktors innledningsforedrag. Med «utilbørlig fordel» sikter han til straffelovens korrupsjonsbestemmelser.

– Det ble aldri inngått en skriftlig avtale partene imellom, men det ble inngått en ren muntlig korrupsjonsavtale, sa Thorsen.

Alle nekter skyld

Alle de fire tidligere Yara-toppene nektet straffskyld da det Økokrim sier er norgeshistoriens største korrupsjonssak startet i Oslo tingrett mandag. Til sammen ble det avtalt å utbetale over åtte millioner dollar til tjenestemenn i Libya og India, ifølge tiltalen.

– Aktor mener det forelå en muntlig korrupsjonsavtale, og at den var forankret hos min klient, men hvor er bevisene for det? Etter min kjennskap til saken, finnes det ingen slik beviser, sier Engers forsvarer, advokat Ellen Holager Andenæs, til NTB.

Forsvareren til konserndirektør Tor Holba, advokat Nadia Christina Hall, poengterer at det var hennes klient som allerede i 2008 varslet konsernet om mulig korrupsjon etter å ha fått et mistenkelig krav. I 2012 erkjente konsernet straffskyld og vedtok en bot på nesten 300 millioner kroner.

Holba ble et stykke ut i den årelange forhandlingsprosessen innsatt som «prosjekteier» for Libya-ekspansjonen. Han hevder han ikke kjente til noen ureglementære avtaler.

– Han mener han aldri skulle vært tiltalt i en sak han selv varslet om, sier Hall.

Økokrim: Korrupt sidekanal

Aktor mener Yaras tidligere juridiske direktør Kendrick Taylor Wallace og direktør for konsernets vekstinitiativ Daniel Roger Clauw gjorde «grovarbeidet». Da forhandlingene med NOC begynte å trekke ut, omtrent idet Shokri Ghanem ble styreleder i det libyske selskapet, ble det etablert kontakt gjennom en sidekanal som gjorde korrupsjonen mulig, ifølge Økokrim.

– Sidekanalen involverte toppledelsen på begge sider av forhandlingene. Vi mener å kunne bevise at denne kanalen var korrupt, sa førstestatsadvokat Thorsen.

Gjennom dette parallelle forhandlingssporet skal det ha blitt avtalt å utbetale fem millioner dollar, rundt 35 millioner kroner etter dagens kurs, til Mohamed Ghanem, Shokri Ghanems sønn. Det skjedd ifølge tiltalen gjennom overføringer via flere selskaper og ble kamuflert som kjøp av råvarer til overpris.

Økokrim mener dette var bestikkelser av personer som hadde avgjørende betydning for at Libya-eventyret ble virkelighet.

Psykisk medvirkning

Enger og Holba skal ha medvirket til korrupsjonen ved at de ble holdt informert og «tilskyndet» den ved oppmuntring eller stilltiende aksept, sa medaktor Marianne Djupesland.

Etter det NTB forstår, ligger det an til en komplisert strid rundt hva som juridisk sett er psykisk medvirkning, altså at man enten gir uuttalt aksept til en straffbar handling eller at man ikke foretar seg noe når man får greie på at det pågår en straffbar handling.

Retten har satt av 48 dager til saken. Aktors innledningsforedrag fortsetter tirsdag. Da skal tiltalens andre post gjennomgås: Etter samme mønster som i Libya-saken skal det ha blitt avtalt overført tre millioner dollar til en høytstående tjenestemann.

Les også:

Økokrim: Yara betalte over én milliard for goodwill og kontaktnettAlle fire Yara-tiltalte nekter straffskyldVitner fra hele verden i Norges største korrupsjonssakYara-saken: – Eneste måten å forsvare Enger er å fortelle hva slags menneske han er