Statoil på gassjakt i Russland

Helge Lund møter Gazprom-topper i dag for å se på deltakelse i ny stor gassutbygging.

SER TIL RUSSLAND: Statoil-sjef Helge Lund møter Gazprom-ledelsen for å diskutere en mulig deltakelse i en ny, stor gassutbygging.
Publisert: Publisert:

I dag møter Statoil- Hydro-direktør Helge Lund ledelsen i Gazprom for å diskutere mulig deltagelse i ny stor gassutbygging i Russland.

Statoil Hydro-sjef Helge Lynd reiser i dag direkte fra FNs miljøkonferanse i New York til Russland for å diskutere et nytt stort gassprosjekt - deltagelse i utbyggingen av de store gassfeltene i Jamal-Nenets-området i Nordvest-Sibir.

Feltene på Jamal er ifølge nyhetsbyrået Reuters beregnet å produsere 250 milliarder standard kubikkmeter gass i året innen 2020. Men for å få til dette trengs investeringer på over 400 milliarder kroner.

Telenors problemer

Gazprom har invitert en håndfull selskaper til samtaler, deriblant StatoilHydro. Dette er en utbygging som både skal foregå på land og til havs.

- Betyr det at usikkerheten rundt Stockman og de problemene Telenor har hatt i landet, ikke har skremt dere fra å satse på nye store prosjekter i Russland?

- Vi har ikke tatt noen investeringsbeslutning på Stockman ennå. Når vi skal gjøre det, må vi ha tilstrekkelig sikkerhet for at rammebetingelsene er stabile. Det som skjer på Jamal er mer snakk om å markere en langsiktig interesse for å delta med vår kompetanse, sier Lund.

Han fremholder at StatoilHydro følger nøye med på det som skjer med Telenor og andre utenlandske selskaper i Russland.

Russerne fant de første store forekomstene av olje og gass i Jamal-Nenets-området i 1962. Over 90 prosent av all naturgass i Russland blir utvunnet her.

Gassrørledninger med en lengde på inntil 4500 kilometer frakter gassen fra Nordvest-Sibir til forbrukerne lenger vest i Russland og til kjøper i Europa.

Stockman-utbyggingen

StatoilHydro ble i 2007 invitert til å delta i utbyggingen av Stockman-feltet på russisk sokkel i Barentshavet. Dette er verdens største påviste gassfelt til havs.

Det er ennå uvisst når produksjonen kan begynne. StatoilHydro har er eierandel på 24 prosent i utbyggingsselskapet Stockman Development AG (STAG) der russiske Gazprom har eierkontroll med 51 prosent av aksjene og det franske oljeselskapet Total en eierandel på 25 prosent.

Telenors mareritt

Telenor har i en årrekke ligget i eierstrid med russiske Alfa Group om mobilselskapet VimpelCom som de eier i fellesskap.

Eiertvisten toppet seg tidligere i går da Telenor i en domstol i Sibir ble dømt til å betale 11 milliarder kroner i erstatning til en lilleputtaksjonær i VimpelCom. Telenor har nektet å betale og russiske myndigheter har tatt det norske selskapets VimpelCom-aksjoner i arrest og gjort klart for tvangssalg. Men noen endelig rettslig avgjørelse om tvangssalg foreligger ennå ikke.

Les flere nyheter på E24.no.

Publisert: