ARBEIDSTILSYNET: Byggeplasser med dårlig kontroll

Oslo kommunes Omsorgsbygg og Undervisningsbygg får kritikk for kontrollen på sine byggeplasser. Arbeidstilsynet mener de ikke er gode nok til å forebygge utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft.

Barnehage i Drammensveien 60b: Her jobbet en litauer for 17 kroner timen for Omsorgsbyggsunderleverandør. Arbeidstilsynet karakteriserer dette som mistanke om grov sosial dumping,mens underentreprenøren avviser at litaueren har jobbet for 17 kroner timen.

Hauge Jon
  • Marita E. Marita E. Valvik - Aftenposten
  • SIRI GEDDE-DAHL
Publisert:,

– Ifølge papirene skulle det være 25 personer i arbeid på Marienlyst skole. Vi sluttet å telle da vi hadde kommet til 117, forteller ansvarlig for aksjonen, Per Granerød i Arbeidstilsynet i Oslo.

I begynnelsen av denne måneden aksjonerte Arbeidstilsynet i Oslo mot offentlige byggeprosjekter, først og fremst arbeider på skoler og barnehager. Her er det de kommunale foretakene Undervisningsbygg og Omsorgsbygg som har hovedansvaret for byggeplassen.

På Marienlyst fant Arbeidstilsynet også selskaper som var underentreprenører som ikke var registrert hos byggherren Undervisningsbygg. Det mener Arbeidstilsynet er uansvarlig.

Holder ikke

– Hvis de ikke vet hvem som er inne på byggeplassen, vil det være umulig å føre kontroll med sikkerhet, sosial dumping og svart arbeid, sier seniorinspektør Stein Bjørndal. Han er ansvarlig for samkjøring av slike aksjoner over hele landet og han ser en klar trend med at byggherrer ikke er gode nok til å forebygge sosial dumping.
Undervisningsbygg opplyser av samtlige 117 var registrert for å jobbe på byggeplassen, men at bare 25 av dem hadde krysset seg av denne morgenen. Arbeidstilsynet mener dette er alvorlig nok. Å ha registrert identiteten til alle som er inne på byggeplassen til enhver tid, reduserer muligheten for lyssky virksomhet som svart arbeid og underbetaling. Også av hensyn til sikkerheten mener tilsynet at registreringen er svært viktig.
På byggeplassen til en barnehage på Drammensveien påtraff Arbeidstilsynet en litauisk arbeider, innleid fra et litauisk bemanningsbyrå til en norsk underleverandør. Arbeidstilsynet mener litauerens reelle timelønn var 17 kroner timen, og mistenker "grov sosial dumping".
Antall feil Arbeidstilsynet fant, kom som en negativ overraskelse på prosjektlederen.
– Dette er ikke bra nok! Det er for mange feil som går igjen på alle byggeplassene, sier Granerød og nevner gjengangerne:
* Manglende lister over hvem som befinner seg på anleggsplassen, både firmaer og personer.
* Arbeidstagere uten ID-kort.
* Manglende dokumentasjon på at hovedleverandøren har hentet inn dokumenter og kontrollert lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørene (påse-plikten).
* Manglende kontraktsklausul om at underleverandørene skal betale tarifflønn, slik loven sier.
– Generelt ser vi at svart arbeid og useriøse aktører er på vei inn i bransjen igjen. For hele bransjen under ett er vi nærmere tilstanden slik den var for to-tre år siden, enn slik de var for kun ett år siden, sier Granerød.

Forventet mer

– Vi forventer jo mer av store, profesjonelle byggherrer enn en mindre aktør. Og vi forventer mer av de offentlige aktørene. Slik sett er ikke dette bra nok, sier han.
Han sier at det er et paradoks at offentlige byggherrer ikke har lært av saken knyttet til Byggmester Harald Langemyhr i 2008.
Langemyhr innlosjerte arbeidere under ulovlige og uverdige forhold og betalte dem betydelig under tarifflønn.
Manglende kontroll på byggeplassen var en viktig årsak til at Langemyhr kunne drive på denne måten.
– Det kan se ut som om Omsorgsbygg ikke har lært noen ting av denne saken, sier Granerød.
Han karakteriserer bruddene de fant i denne omgang som alvorlige, fordi det vitner om at Undervisningsbygg og Omsorgsbygg ikke har kontroll på byggeplassen eller med underleverandører.
– Det blir et veldig stort avvik fra hva de selv ønsker å fortelle, sier aksjonsleder Per Granerød i Arbeidstilsynet om forholdene på byggeplassene til Undervisningsbygg og Omsorgsbygg.

Les også: Sier de tar kritikken alvorlig


Flere nyheter på E24

Flere artikler

  1. Sier de tar kritikken alvorlig

  2. Fant mye snusk i utkjøring av aviser

  3. – Tre av fire utesteder bryter loven

  4. Annonsørinnhold

  5. - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor

  6. Reinertsen kan miste sentral godkjenning