Tapte Norges største massesøksmål: DNB anker til Høyesterett

– Vi har tenkt oss om både to og tre ganger, sier DNBs Even Westerveld.

NY RUNDE: Forbrukerrådet og DNB møttes på ny i Borgarting lagmannsrett i mars. Nå anker storbanken videre til Høyesterett.

David Bach
  • David Bach
Publisert:

DNB har besluttet å anke dommen fra Borgarting lagmannsrett i det historisk store massesøksmålet mot dem. Det bekrefter informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til E24.

– Vi har tenkt oss om både to og tre ganger, fordi vi aller helst vil unngå å møte kundene våre i retten. Når vi likevel landet på en anke, så er det fordi to rettsrunder har gitt helt motsatte konklusjoner. Vi mener saken fortjener å bli vurdert i Høyesterett, sier Westerveld.

I Borgarting lagmannsrett ble storbanken dømt til å betale anslagsvis 345 millioner kroner i erstatning til 180.000 fondskunder, fordi Forbrukerrådet mente DNB ikke hadde forvaltet kundenes penger aktivt nok.

Aktiv eller passiv

Striden handler om DNB Norge-fondene, og om de har vært aktivt eller passivt forvaltet.

Forbrukerrådet mente banken har tatt seg for godt betalt sammenlignet med hva kundene har fått tilbake.

Under ankesaken i lagmannsretten avviste DNB kravet fullstendig, men ble ikke hørt.

– Vi er uenig i dommen i lagmannsretten. Hittil har kjernen i fondsforvaltning vært å skape mest mulig avkastning med lavest mulig risiko for kundene. Med denne dommen setter lagmannsretten i praksis et minstekrav til risikotaking og gjør med dèt risiko til et mål i seg selv. Vi mener at dette ikke er i kundenes interesse, og at det derfor er viktig med en prinsipiell avklaring i saken for alle som driver med forvaltning, sier Westerveld videre.

Saken er omtalt som «norgeshistoriens største gruppesøksmål», og de rundt 180.000 fondskundene måtte selv si fra om de ikke ønsket å bli med på søksmålet.

Startet i 2017

DNB mener at fondet har vært forvaltet som lovet og har hele veien vært uenig i Forbrukerrådets påstand.

Det som har blitt Norges største gruppesøksmål startet i november i 2017 i Oslo tingrett.

Forbrukerrådet tapte søksmålet mot DNB. Det var klart da dommen falt i januar 2018. Oslo tingrett mente de ikke fant grunnlag for at andelseierne ikke fikk den ytelsen de hadde betalt for. Tingretten ville heller ikke ta stilling til hva som skal være minstekravet for aktiv forvaltning, og mener det er politikerne som må avgjøre om det skal stilles strengere krav til fond.

Da saken snudde og Forbrukerrådet vant frem i lagmannsretten, hadde direktør Inger Lise Blyverket dette å si om saken.

– Dette er en historisk forbrukerseier som vil disiplinere en hel bransje. Saken viser at banker ikke kan nøye seg med å endre fremtidig praksis når tilsyn og andre kontrollorganer dokumenterer at de har opptrådt i strid med regelverk og god skikk. De må også betale kundene tilbake det de har tapt, sa hun.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Forbrukerrådet vant frem i ankesaken mot DNB

  2. DNB tapte gigantsøksmål: Må betale 350 millioner

  3. Forbrukerrådet: DNB har solgt kundene noe de ikke har fått

  4. Annonsørinnhold

  5. Massesøksmålet: 22.000 døde kunder tilkjent 48 millioner kroner

  6. DNB-forvalter slutter etter uenigheter