Kjendisadvokat dømt for trusler

Kjendisadvokat Thor Bache-Wiig er dømt til seks måneders betinget fengsel.

Publisert:

Advokat Thor Bache-Wiig er i Agder lagmannserett dømt til betinget fengsel i seks måneder og må i tillegg betalt en bot på 100.000 kroner.

I tillegg til boten må advokaten betalte saksomkostninger på 40.000 kroner.

Aktor i saken la ned påstand om at Bache-Wiig skulle miste advokatbevillingen sin, men flertallet i lagmannsretten konkluderte med at advokaten skulle få fortsette sin virksomhet.

Trusler mot et vitne

Bache-Wiig var tiltalt for å ha kommet med trusler mot et sentralt vitne i en straffesak mot en av Bache-Wiigs klienter. Saken gikk for Kristiansand tingrett våren 2001. Bache-Wiig skal ifølge dommen ha kontaktet et vitne i saken og oppfordret ham til å ikke møte i retten.

Lagmannsretten beskriver handlingen som et alvorlig lovbrudd.

- Lagmannsretten finne det svært graverende å motarbeide rettsvesenet i en slik sak ved å påvirke et sentralt vitne til å unnlate å møte under forhandlingen, heter det i dommen.

Lettet over dommen

- Med det utgangspunktet juryen ga, er jo dette det beste tenkelige utfallet for Bache-Wiig. Han får beholde jobben, og han slipper dessuten å gå i fengsel, sier hans forsvarer, Jon Christian Elden, til Næringsliv24

Ifølge Elden trenger Bache-Wiig fortsatt betenkningstid for å avgjøre om han skal anke dommen videre på lovanvendelsen.

- Hvordan har denne saken vært for din klient?

- Det har vært en tung prosess, og han har jo selv ikke vært i tvil om at han gikk for langt i 2001, men å bli møtt med dette fem år etter er en tung belastning, sier Elden.

Kristiansand tingrett dømte tidligere Bache-Wiig til seks måneders fengsel, og da med 45 dager ubetinget. Bache-Wiig anket selv dommen.

Publisert: