Luftig regning på maskiner

Slamkjører Eilert Støen dikterte pris og fakturatekst på tjenester vannverkssjefens sønn angivelig leverte til Støen. Sønnen sendte regning, uten å vite helt hva det gjaldt.

Publisert:

Det gikk frem av Pål H. Henriksens forklaring for Nedre Romerike tingrett i går.
- Eilert Støen kom til meg og ba meg sette opp en faktura på 600 000 for leie av maskinelt utstyr til etterbehandling av jordmasser. Jeg visste ikke hva det var, men han ba meg sette opp en faktura, og det gjorde jeg.
I tillegg betalte Eilert Støen AS mellom 90 000 og 130 000 hver måned til Pål H. Henriksens selskap VA Drill, angivelig for leie av maskiner. Økokrim mener dette var fiktiv fakturering.
Ikke brukt.
Aktor Joakim Øren ville vite om utstyret ble brukt i slambehandlingen.
- Jeg vet det ikke er mye brukt.
- Men vet du om det er brukt?
- Jeg har ikke sett det i bruk.
Utstyret som ble leid ut til Eilert Støen AS hadde VA Drill overtatt fra firmaet Maskindrift, en mangeårig samarbeidspartner med vannverkssjef Ivar T. Henriksen.
I tillegg overtok VA Drill Maskindrifts aksjepost på 34 prosent i Eilert Støen AS, tre eiendommer og en mindre aksjeportefølje for tilsammen 1,3 millioner kroner. Av dette skal drøyt 500 000 være betalt, mens resten ifølge Pål H. Henriksen ble "ettergitt".
Fra 1994 og frem til 2005 skal Eilert Støen ifølge Økokrim ha overfakturert vann- og renseanlegget for hele 16 millioner kroner. 8,8 millioner av dette gikk tilbake til Pål H. Henriksen, som "maskinleie" fra hans selskap VA Drill.
Også når et gjaldt maskinleie skal det ifølge Pål ha vært slik at han spurte sin kunde Eilert Støen hva han ville betale.
- Hvordan kom leieavtalen med Eilert Støen i gang?, spurte aktor.
- Støen hadde brukt Maskindrifts utstyr, og betalt en leie for det. Jeg spurte hva Støen hadde betalt for leie av maskiner. Jeg sendte faktura, og Støen betalte.
Billig traktor.
VA Drill kjøpte også utstyr fra Eilert Støen påfallende billig, blant annet
en tre år gammel traktor for 5000 kroner. Traktoren hadde Støen da betalt over en halv million kroner for å lease, etter anmodning fra Ivar T. Henriksen. Traktoren ble aldri tatt i brukt i driften av Eilert Støen AS.
- Billig, det var det. Det reflekterer ikke verdien på traktoren, medga Pål H. Henriksen.
Økokrim mener Ivar T. Henriksen reelt kontrollerte Påls selskaper. På spørsmål fra dommeren om Ivar hadde reelle posisjoner i Påls selskaper, svarte Pål tvert nei.

Publisert: