Visningstillatelse til Cermaq i Salten

Fiskeridirektoratet har gitt Cermaq Norway AS tilsagn til visningstillatelse til produksjon av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Hamarøy og Steigen kommuner i Nordland.

Cermaq Norway AS skal benytte visningstillatelsen til å vise fram grønn drift. Tillatelsen skal tilknyttes lokaliteter i Økssundet hvor selskapet allerede har lokalisert flere grønne tillatelser. Blant annet vil selskapet vise fram produksjon i semi-lukkete merder ved lokaliteten Horsvågen.

Les hele saken med abonnement