Slik stålsetter bensinstasjonene seg på en fremtid uten bensin

Mer enn halvparten av alle nybiler er elbiler. Gode nyheter for miljøet, men kritisk for en bransje der 4 av 5 kroner i kassen kommer fra salg av drivstoff. Bensinstasjonene, som på landsbasis ansetter over 10.000 personer, jobber nå for å omstille seg i «Norges tøffeste bransje».

Måned etter måned har statistikken vist det samme: Nordmenn kjører flere og flere elbiler, og færre og færre kjører bensin- og dieselbil.