Sivilombudsmannen mener det er for lett å bygge i strandsonen

Sivilombudsmannen er kritisk til flere kommuners praksis med å tillate bygging i strandsonen. For mange søknader innvilges.

Sivilombudsmannen mener det er for lett å få tillatelse til å bygge i strandsonen.

Geir Olsen / NTB scanpix
  • NTB
Publisert:

I mange år har det vært et generelt forbud mot å bygge i den såkalte strandsonen – 100 meter fra sjøkanten. Kommunene har i utgangspunktet få muligheter til å gi unntak fra byggeforbudet.

Men i praksis viser det at det snarere er regelen enn unntaket å få tillatelse. Etter å ha gjennomgått 865 vedtak i perioden 2016–2019 i kommunene Kragerø, Lindesnes og Askøy, har Sivilombudsmannen reagert, skriver Dagens Næringsliv.

96 prosent av søknadene fikk innvilgelse i Mandal, som i dag er Lindesnes kommune, mens i Kragerø var tallet 75 prosent. I Askøy, der byggeforbudet gjelder bare i et 30-metersbelte fra sjøen på grunn av boplikt, ble 98 prosent av søknadene innvilget.

«Ombudsmannen minner om at lovgiver har ment at dispensasjon skal være en snever unntaksregel som skal brukes med forsiktighet», skriver Sivilombudsmannen til de tre kommunene.

I en undersøkelse gjennomført for Norsk Friluftsliv i juni svarte bare 7 prosent av de spurte at de ønsker å åpne for mer utbygging i strandsonen enn i dag. 49 prosent mente at utbyggingen bør reduseres eller stoppes helt, mens 20 prosent vil tillate utbygging på samme nivå som i dag.

Regjeringen ønsker imidlertid å gjøre det lettere å bygge i 100-meterbeltet langs norskekysten – unntatt i pressområder, som langs Oslofjorden. Den foreslår derfor en endring i plan- og bygningsloven som vil gjøre det enklere for enkeltpersoner som vil søke dispensasjon fra byggeforbudet.

Her kan du lese mer om

  1. Utbygging
  2. Sivilombudsmannen
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. SSB: En tredel av strandsonen er utilgjengelig for folk flest

  2. Høyesterett skjerper straffen for strandsonebygging i Grimstad

  3. I årevis har de solgt øl i denne butikken. Men da Arne rev en vegg, røk bevillingen.

  4. Annonsørinnhold

  5. Sprenger fjell for 750 millioner for å bli en av de største på lakseoppdrett

  6. Melder seg ut av Sjømat Norge i protest