Høyre-politiker vil bryte opp Widerøe-monopolet

ANDØYA (VG) Tilliten til Widerøe er tynnslitt, sier Høyres stortingsrepresentant Jonny Finstad. Han mener rutekuttene viser hvor sårbar hele Nord-Norge er med bare en aktør på markedet.

LEGGER NED RUTER: Tidligere ble det kjent at Widerøe, som flyer på flere kortbaneflygninger, ikke skal fly 4000 ruter.

Jørgen Braastad, VG
  • Jørn E. Kaalstad
  • Harald Henden (foto)
  • Vemund Anke Garden
Publisert:

– Nå må vi se på muligheten til å oppheve monopolet og sikre en bedre, friere og mer rettferdig konkurranse på kortbanenettet, sier Finstad som er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen.

I tillegg til å sitte på Stortinget har Finstad vært leder av Nordland Høyre og også vært ordfører for Vestvågøy kommune i to perioder. At Widerøe kutter 4000 avganger fører til at det tas bort viktig infrastruktur i Nord-Norge, mener han.

Les også

Ut mot Widerøes rutekutt: – Vi er førbainna her oppe

– Leverer ikke

Derfor mener han det må vurderes å få inn flere aktører som kan konkurrere om anbudene og de kommersielle flygingene. Han sier til VG at Høyre nå vil utrede og forberede konkurransemulighetene.

– Hvorfor kommer dere med dette utspillet nå?

– Tilliten til Widerøe er tynnslitt, de leverer ikke på samfunnsoppdraget de får over statsbudsjettet. Når vi bare har én aktør, viser det hvor sårbar kritisk infrastruktur er i Nord-Norge.

PENDLER: Kai Jensen jobber i Redningsselskapet, og reiser mye med Widerøe.

Harald Henden, VG

– I hvilken grad leverer ikke Widerøe på samfunnsoppdraget?

– Jo, de leverer på samfunnsoppdraget når det gjelder statlige kjøp, som gjelder to-tredjedeler av kortbaneflygingene. Men på de kommersielle rutene som Widerøe opererer, finner de ikke tilstrekkelig lønnsomhet og det er derfor de nå har varslet disse kuttene, sier Finstad.

Utfordringen, mener han, er at vi bare har en aktør.

– Dermed blir markedsmakten så stor at et selskap over natten kan endre flytilbudet til befolkningen. Dette berører så mange mennesker på så mange plasser at vi må skaffe mer forutsigbarhet og trygghet på kortbanenettet enn i dag.

Vil se gjennom rammebetingelser

Han ønsker en debatt om rammebeitingene for kortbanenettet i fremtiden:

Hvordan man gjennom konkurranse skal få bedre lønnsomhet på drift og flyginger på kortbanenettet.

– Men vil flere aktører gi en større trygghet og forutsigbarhet?

– Det handler om hvordan vi rigger de statlige kjøpene og at vi revurderer de offentlige rammebetingelsene, sier Finstad.

Med disse rammebetingelsene mener han miljø-, passasjer- og Avinor-avgifter som flyselskapene betaler.

– Tenker du at avgiftene må reduseres?

– Det kan være et element å se på. Vi må gå igjennom alle rammebetingelsene for kortbanenettet slik man gjorde det på det regionale flynettet som ga grunnlag for etablering av blant annet Norwegian på starten av 2000-tallet.

Han tror Widerøe ønsker en konkurranse velkommen fordi det er skjerpende og utviklende – og det også vil føre til bedre tilbud til forbrukerne.

– Har ikke andre kommersielle aktører allerede tilgang til å søke på konsesjoner?

– Jo, men det er komplisert for andre kommersielle aktører å komme inn på markedet, sier han.

ENGASJERT: Ordfører i Andøy kommune Knut Andreas Nordmo (Sp).

Harald Henden

– Ikke løsningen

VG har snakket med Knut Andreas Nordmo (Sp), ordfører i Andøy kommune. Han er ikke enig med Finstads løsning.

– Det er ikke dette som er løsningen. Det er ikke mulig å skape et helkommersielt kommunikasjonssystem i Distrikts-Norge, sier han om Høyres forslag om å bryte opp Widerøes monopolsituasjon.

Han minner om at verdiene skapes i utkant-Norge, helt ned i fjæresteinene.

– Dette handler om at kortbanenettet må opereres av en aktør som har muskler til å levere de tjenestene vi er helt avhengige av. Dette handler om en regularitet og et rutetilbud som knytter oss til resten av landet, sier han.

Nordmo har ingen tro på oppstykking av nettet.

– Noen strekninger kan drives ren kommersielt. Men dersom man begynner å stykke dette opp, så blir det ingen ting på noen til slutt. Og da risikerer vi å sitte igjen med et tilbud som ikke er forsvarlig, sier Sp-ordføreren.

ENGASJERT: Ordfører i Andøy kommune Knut Andreas Nordmo (Sp).

Harald Henden, VG

– Oppsiktsvekkende

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, skriver i en epost til VG at de ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Høyre om at de ikke leverer på samfunnsoppdraget de får over statsbudsjettet.

– Vi finner påstanden oppsiktsvekkende siden det samferdselsministeren nettopp har uttalt at Widerøe leverer helt i tråd med de anbudsavtalene selskapet har med departementet, skriver hun.

Brandvoll legger til at det allerede er konkurranse, og trekker frem at de blant annet tapte anbudsrunden til Air Leap mellom Oslo og Røros.

HEVDER DE HAR KONKURRANSE: Ifølge Widerøe har de konkurranse på flygingene.

Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– På rutene utenfor anbudene kan hvem som helst starte flyginger, når som helst. Alle selskaper blir skjerpet av å ha konkurranse, også Widerøe.

Hun går ikke med på at Widerøe har vært skånet for konkurranse.

– Dersom rammebetingelsen er slik at flere flyselskaper kan få lønnsomhet ved å fly på kortbanenettet så er jo det åpenbart en fordel for kundene. Men det fremgår i analysene som luftfartsutvalget har gjort at konkurransen på kortbanenettet ikke skiller seg fra konkurransen på regionale flyplasser ellers i Europa.

Brandvoll mener Widerøe ikke kan forventes å opprettholde ruter som ikke er lønnsomme. Derfor ble det endringer nå.

– Widerøe har varslet i 2 år om at de store økningene i statlige avgifter ikke kan bæres på det sårbare kortbanenettet. Vi er glade for at Samferdselsdepartement reduserte nivået på noen avgifter ved årsskiftet, men andre avgifter økte mer enn de reduksjoner Samferdselsdepartementet fikk til. Da må vi tilpasse produksjonen slik at vi kan drive lønnsomme flyruter.

Les også

Store forsinkelser i flytrafikken: – Historisk lavt trykk

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Widerøe
  2. Nord-Norge

Flere artikler