Ingen lettelser for småbedrifter

Næringsministre fra Lars Sponheim til Trond Giske har lovet småbedriftene å redusere de administrative kostnadene. Lite har skjedd.

Publisert:

Næringslivets samlede kostnader "til etterlevelse av lovpålagte informasjonskrav" ble i januar i år beregnet til å beløpe seg til 54,35 milliarder kroner per september 2006.

Departementets anslag for 2009 var 54,06 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv (DN). Lite har altså skjedd på tre år.

Danmark greier det

Mens nedgangen i administrative kostnader her i landet kun har vært på 0,5 prosent, har Danmark klart å kutte bedriftenes kostnader med ti prosent i samme periode.

Håper på endring

Det såkalte "småtinget" samles i dag i Alta i regi av NHO. Dette er mellom 300 og 400 småbedriftseiere og -ledere. "Småtinget" legger frem krav om å lette småbedrifters administrative kostnader.

- Trond Giske varslet selv at han hadde høye ambisjoner og ville sette konkrete mål for forenklingsarbeidet på NHOs årskonferanse i januar. Hittil har vi ikke sett noe til disse håndfaste målene, sier administrerende direktør i NHO, John G. Bernander til DN.

Publisert: