Intercity-prosjekter blir dyrere enn antatt

Bane Nor bekrefter at to Intercity-prosjekter kommer til å overskride kostnadsrammen. For ett av dem blir ekstraregningen på rundt én milliard kroner.

Foto: Krister Sørbø NTB scanpix
Publisert:

Entreprenørkostnadene for strekningen Langset-Venjar ved Eidsvoll ligger an til å bli om lag 1 milliard kroner mer enn det Bane Nor så for seg for noen år siden, skriver Byggindustrien , som har fått innsyn i flere av selskapets styreprotokoller. Den samlede kostnadsrammen for prosjektet var i utgangspunktet på 6,7 milliarder.

Les på E24+ (for abonnenter)

Derfor betaler vi bompenger – og dette er alternativene

– Det er riktig at prosjektet vil bli dyrere enn det som lå inne i estimatet. Totaløkningen ligger på 14 prosent, sier utbyggingsdirektør Einar Kilde i Bane Nor.

Også strekningen Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen, som skulle kostet 10,1 milliarder, kommer til å bli dyrere, men det er ikke klart hvor store overskridelsene blir der.

– En del av forarbeidene i prosjektet har ført til økte kostnader. Vi har blant annet revet en del hus, og vi har fått miljøutfordringer knyttet til sorteringen av masser og avfall som har vært mer krevende og kostbare enn forutsett. I tillegg har vi hatt en liten økning på grunnarbeid, forklarer Kilde. Av hensyn til konfidensialitet kan han ikke si noe om kostnadsøkninger knyttet til entreprenørenes tilbud før tilbudsprosessen er ferdig og kontraktene er signert.