Staten betaler flyselskapene for 684 flyavganger i uken

De ukentlige avgangene skal opprettholde et minimumstilbud for flytrafikken i Norge. Merkostnadene for flyselskapene kan bli på én milliard kroner. Regningen tar staten.

BETALER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide tar regningen for at flyselskapene skal opprettholde noe drift i Norge under coronakrisen.
 • Martin Hagh Høgseth
Publisert:

Dette gjelder ruter der det i dag ikke er grunnlag for kommersiell drift på grunn av coronakrisen.

Tiltaket gjennomføres ved at staten betaler merkostnadene flyselskapene har for å holde rutene i drift.

– Fly er en viktig del av transporttilbudet i et landstrakt land som Norge. Jeg er veldig glad for at vi så raskt har fått på plass et grunnleggende tilbud for befolkningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en kommentar.

En oversikt fra Samferdselsdepartementet viser at det er 23 ruter som anses samfunnskritisk å opprettholde drift på. Samlet skal det flys 342 rundturer på disse i løpet av en uke.

Dermed skal staten betale for merkostnader knyttet til 684 ukentlige flyavganger.

Les også

Milliardpakke til flyselskapene

SAS får mest

En oversikt fra departementet viser at SAS og Norwegian fordeler 15 av de 23 rutene som skal subsidieres mellom seg.

SAS har fått ansvaret for 23 av disse rutene, mens Norwegian har fått 17 ruter. I tillegg deler de to flyselskapene ruten til Svalbard mellom seg.

Det gir SAS totalt 282 ukentlige avganger, mens Norwegian ender opp med 210.

Widerøe tar de øvrige syv rutene, som hovedsakelig er kommersielle ruter på kortbanenettet. Dette gjelder totalt 192 ukentlige avganger.

– Velfungerende flyruter er viktig for næringslivet og flere samfunnsfunksjoner, som eksempelvis helse- og pasienttransport. Avtalene vi nå har inngått gir et minimumstilbud for strekninger som det anses som samfunnskritisk å opprettholde, og hvor det midlertidig ikke er grunnlag for kommersiell drift, sier Hareide.

Anslår kostnad på inntil én milliard

Samferdselsdepartementet opplyser til E24 at bevilgningsbehovet knyttet til dette tiltaket er usikkert, og at regjeringen vil gi Stortinget en nærmere vurdering i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i mai.

«Da det er usikkert hvor lenge situasjonen vil vare i tid, har regjeringen foreslått å ta høyde for økte utgifter på inntil 1 milliard kroner for økt kjøp av flytransport», skriver departementet i en e-post.

Finansdepartementet opplyste fredag formiddag at anslagene som er gjort i forbindelse med krisepakkene er basert på at de strengeste tiltakene opprettholdes i to måneder. De understreket samtidig at dette ikke er basert på helsefaglige vurderinger, men en rent teknisk forutsetning.

Les på E24+

Hareide setter hardt mot hardt på akkurat riktig tidspunkt i Norwegian-krisen

Minimumstilbudet i luftfarten vil ha oppstart 25. mars. Foreløpig inngås det avtaler for en måned av gangen, da det er krevende å gi gode prognoser for utviklingen i persontransporten fremover, skriver Samferdselsdepartementet.

Tidligere fredag kom Finansdepartementet med anslag som viser at alle krisetiltakene rettet mot luftfarten alene er ventet å koste 8,7 milliarder kroner. Dette inkluderer også anslåtte tapsavsetninger knyttet til garantiordningen på seks milliarder som ble lagt frem torsdag kveld.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Samferdselsdepartementet
 2. Norwegian
 3. Scandinavian Airlines (SAS)
 4. Widerøe
 5. Luftfart
 6. Flytrafikk
 7. Coronaviruset

Flere artikler

 1. Staten forlenger avtaler om minimumstilbud med flyselskapene

 2. Regjeringens anbudskrav kan utelukke Wizz Air fra å delta

 3. Widerøe og Danish Air Transport skal drifte flyruter i vest og nord i sommer

 4. Samferdselsministeren om Norwegian-bonusene: – Også skadelig for resten av bransjen

 5. Widerøe: – Svært fornøyd med tiltakene