Anmeldt av staten for å være pyramideselskap - nå henlegges saken

Lotteritilsynet har erklært Lyoness som et ulovlig pyramidenettverk og bedt politiet etterforske selskapet. Mangel på kapasitet gjør at saken henlegges.

MILLIONER AV MEDLEMMER: Lyoness har hevdet å ha hatt 8,5 millioner medlemmer verden over. I Norge skal rundt 150.000 personer ha blitt involvert, ifølge Lotteritilsynet.
Publisert: Publisert:

1. oktober i fjor politianmeldte Lotteritilsynet Lyoness’ virksomhet i Norge.

Siden den gang har Oslo politidistrikt undersøkt om dette er en sak de skal etterforske, men nå er den besluttet henlagt.

– I lys av dagens situasjon og at saken vil kreve betydelige ressurser over lang tid, anser vi at henleggelse på kapasitet er nødvendig, sier Audun Kristiansen, påtaleleder ved felles enhet for etterretning og etterforskning.

– Det er også usikkert om saken ville ført frem til noe adekvat resultat.

Henrik Nordahl, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet, sier han må avvente politiets skriftlige redegjørelse før han kommenterer den, men poengterer at det viktigste for deres del er at de har fått stoppet mesteparten av aktiviteten i nettverket.

– Så får vi se om vi eventuelt tar saken videre. Det er alltid mulig å påklage en henleggelse, eller å se om det er noe annet som kan gjøres i forvaltningssporet. Når vi har fått en skriftlig redegjørelse fra politiet, vil vi vurdere videre fremgang.

ANMELDTE: Direktør Henrik Nordahl i Lotteritilsynet, som anmeldte Lyoness i fjor høst.

150.000 nordmenn

Det europeiske selskapet Lyoness, som ble opprettet i 2013, har lenge vært i Lotteritilsynets søkelys, i og med at så mye som 150.000 nordmenn skal ha vært deltagere.

I januar 2019 fattet Lotterinemnda et vedtak om at Lyoness måtte stanse all virksomhet i Norge som følge av at selskapet etter deres vurdering var å regne som et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem.

Beslutningen ble opprettholdt i mai samme år, da Lyoness påklaget saken overfor Oslo byfogdembete.

Likevel så Lotteritilsynet seg i fjor høst nødt til å melde selskapet til politiet.

– Det skyldes at veldig mange nordmenn er eller har vært involvert i eller berørt av virksomheten, og at vi fortsatt jevnlig mottar spørsmål om virksomheten, forklarte Rannveig Gram Skår, rådgiver i Lotteritilsynet, overfor Dine Penger.

Ulovlig pyramide

Virksomheten som ble erklært ulovlig omfattet blant annet salg av rabattkuponger, del i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer.

Lotteritilsynet argumenterte med at kundene som åpner lommeboken sin for Lyoness ikke får noe som tilsvarer pengenes verdi i retur – hverken varer, tjenester eller andre ytelser.

Lotteritilsynet har også konkludert at inntektene til Lyoness i Norge i hovedsak kommer fra verving av deltagere – et sentralt moment i vurderingen av om noe er en ulovlig pyramide.

Aktivitet på Facebook

Lyoness har hatt aktivitet gjennom en rekke tilknyttede virksomheter: Lyconet, Cashback World og myWorld.

Fremdeles er det jevnlig aktivitet på de norske Facebook-sidene til myWorld og Cashback.

Ifølge advokat Bernt Heiberg i Advokatfirmaet Elden – som representerer myWorld Nordic AS, Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG – er dette drift gjennom nye selskaper og ny struktur som ikke er omfattet av vedtaket i Lotterinemnda.

– Det har ikke vært ytterligere aktivitet i selskapene som Lotterinemnda fattet vedtak mot, sier Heiberg.

– Har følt oss trygge

Han forteller at klientene for øvrig ikke var enig i nemndas vurdering om at de var en ulovlig pyramide og at de nå registrerer at det ikke finnes noen aktiv politietterforskning i Norge.

– Og hadde det blitt en sak, har både vi og klienten følt oss trygge på at konklusjonen ville gått vår vei, sier Heiberg.

I Lotteritilsynet er de imidlertid klar på at Lotterinemnda konkluderte med at all Lyoness-aktivitet i Norge er å anse som ulovlig, og at videre aktivitet nå vil være i strid med fjorårets vedtak.

Publisert:
Gå til e24.no