Flere strømkunder melder om overfakturering fra Huskraft

Huskraft skylder på «systemfeil» for at selskapet har tatt for mye betalt for strømmen. Nå oppdager stadig flere kunder at de er rammet av den samme feilen.

FLERE TILFELLER: Stadig flere kunder oppdager at de er blitt overfakturert av strømselskapet Huskraft.
Publisert: Publisert:

E24 skrev forrige lørdag om strømselskapet Huskraft, som tok for mye betalt for strømmen på fire av seks kontrollerte strømfakturaer.

Huskraft har hevdet at dette skyldes en systemfeil hos en underleverandør, med lite omfang.

Reguleringsmyndigheten RME har, på bakgrunn av oversendte Huskraft-fakturaer fra E24, bedt selskapet om å redegjøre nærmere for saken.

De siste dagene har E24 fått tips om ytterligere elleve andre Huskraft-kunder som har vært utsatt for overfakturering.

REAGERTE: Etter å ha blitt overfakturert for strømmen av Huskraft, har Silja Vestre advart andre mot å bli kunder hos selskapet.

Blant dem er Silja Vestre, som i januar i år oppdaget at hun var blitt overfakturert av selskapet helt siden hun ble kunde i april 2021.

«Tar 10 % ekstra pris og later som det er 'datafeil' hvis det oppdages», er tittelen på et innlegg Vestre har publisert på forbrukernettsiden bytt.no.

E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalist på e-post lage.bohren@e24.no eller på kryptert melding via WhatsApp til +4792157801.

11 av 13 viser overfakturering

I innlegget sitt forklarer Vestre at hun først begynte å se nærmere på strømregningen sin i desember, siden spotprisen fremsto som mistenkelig høy.

«Ved å regne på forbruk og pris time for time oppdaget vi at de tok rundt 10 prosent mer per kilowattime enn spotpris. Det synes ikke så godt ved lav spotpris, men blir tydelig når strømmen er dyr,» skriver Vestre.

Dermed har hun brukt samme metodikk som Ole Markussen, en av de toneangivende medlemmene på Facebook-gruppen «Prismatch strøm», som først avdekket at Huskraft tok for mye betalt av flere medlemmer på gruppen.

FANT AVVIK: Strømentusiast Ole Markussen.

I likhet med Vestre, har Markussen sammenlignet den oppgitte strømprisen på Huskraft-fakturaene mot historiske timespriser på kraftbørsen Nord Pool, samt den enkelte kundes måleravleste strømforbruk i perioden, innhentet fra Elhub.

– Siden strømprisen svinger fra time til time, og folks forbruk gjennom døgnet varierer betydelig, er dette den eneste måten man kan finne ut hva man faktisk skal betale, sa Markussen til E24 lørdag forrige helg.

Av de nevnte elleve nye tipsene om overfakturering som E24 har mottatt, kommer seks av dem via Markussen, som de siste dagene har kontrollert 13 fakturaer fra disse seks Huskraft-kundene. Elleve av dem viser overfakturering, ofte på flere hundrelapper i måneden.

E24 har sett disse utregningene, som er i tråd med funnene som allerede er oversendt og siden fulgt opp av RME.

De to fakturaene som har korrekt pris, er begge for februar måned. E24 begynte først å stille spørsmål til Huskraft om overfaktureringen 23. februar.

– Hvor mange gjelder dette?

Da Vestre klagde til Huskraft, fikk hun til svar at det hadde skjedd en faktureringsfeil, og fikk refundert den overskytende summen for desember.

Etter å ha gjettet på at hun var utsatt for det samme i tidligere måneder, og anført dette overfor selskapet, fikk hun også bekreftet at det var «faktureringsfeil» her også, og refundert pengene.

«Hadde jeg ikke satt meg ned og regnet, og funnet at det var feil på desemberregningen, ville dette bare fortsatt. Og de gjorde ingen ting for å avdekke at det var systematisk feil på alle regningene, før jeg krevde en ny gjennomgang. Lurer på hvor mange dette gjelder?», skriver Vestre i innlegget.

Huskraft har svart på Vestres innlegg. Etter å ha understreket at det setter pris på alle tilbakemeldinger, avviser selskapet at det har skjulte kostnader.

«Jeg har forstått at saken har blitt løst raskt, og feil har blitt rettet», heter det videre i Huskrafts svar.

Huskraft ønsker ikke å opplyse til E24 hvor mange kunder det har, siden dette er «konkurransesensitivt».

Selskapet etablerte seg i Norge i starten av 2021, og omsatte for 23,3 millioner i året som gikk, med et resultat før skatt på rett under én million kroner.

Ifølge SSB bruker en gjennomsnittlig husholdning rundt 16.000 kilowattimer per år, og gjennomsnittlig strømpris i fjor var på 90 øre per kilowattime ifølge samme kilde.

Basert på disse tallene anslår E24 at Huskraft har i overkant av 1.600 kunder.

Mener fortsatt omfanget er lite

«Vi er i kontakt med RME og har besvart deres henvendelse», skriver Huskraft-sjef og hovedeier Asad Ismail i en e-post til E24.

E24 har spurt Huskraft om man i lys av alle disse nye tilfellene fortsatt hevder at den angivelige systemfeilen er liten i omfang.

«Vi har dessverre hatt noen kunder vi ikke har fanget opp i internkontroll. Vi jobber nå for å gi etteroppgjør til kunder som er berørt av denne feilen. Omfanget er lite i forhold til vår kundeportefølje,» svarer Ismail.

SJEFEN SVARER: Asad Ismail er daglig leder og største eier i Huskraft.

Han skriver videre at selskapet «tar fullt ansvar og skal rette på kunder dette måtte gjelde».

«For kunder som har henvist seg til andre steder enn direkte til oss ber vi dem ta kontakt med våre dyktige kundebehandlere, slik at vi får sett på deres sak», skriver Ismail videre.

Peker på bindinger

Ismail har tidligere påpekt at Markussen sammen med andre toneangivende medlemmer av Prismatch Strøm er medeier i Besparelse AS, som tjener penger på verving av kunder til strømavtaler.

«Besparelse AS har tidligere vært i kontakt med oss for å selge våre produkter mot en provisjonssats på 300 kroner til sine medlemmer. Vi ønsket ikke å gå videre med deres forespørsel for salg», skriver Ismail.

Huskraft-sjefen mener derfor Markussen har kommersielle interesser i saken, og at dette svekker hans pålitelighet og troverdighet som kilde.

– Jeg får ingen økonomisk gevinst ved å kontrollere feil spotpris hos Huskraft. Dette er gjort ut fra egen personlig interesse, og ikke på vegne av Besparelse. Jeg har regnet på avtaler for flere andre selskaper, og det er jo spesielt at det kun er Huskraft som ikke kan regne riktig, sier Markussen.

Les også

Tok for mye betalt for strømmen – skylder på systemfeil

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om