Oslo kommune frifunnet i søksmål om eiendomsskatt

Oslo tingrett har frifunnet Oslo kommune i gruppesøksmålet. Huseiernes Landsforbund vil ikke anke dommen.

FRIKJENT: Oslo kommune, her ved byrådsleder Raymond Johansen, er frifunnet i saken om eiendomsskatt.

Terje Pedersen NTB scanpix
  • Geir Molnes
Publisert:,

Over 3.400 personer og 60 organisasjoner saksøkte Oslo kommune fordi de mente eiendomsskatten var ugyldig. I tillegg krevde de å få skatten tilbakebetalt.

Kravet falt for døve ører i Oslo tingrett, som har frifunnet Oslo kommune. Tingretten avviste søksmålet fra saksøkerne. Huseiernes Landsforbund, som var partsrepresentant dømmes til å betale kommunens saksomkostninger.

Dermed må landsforbundet punge ut med 471.263 kroner, som følge av den mislykkede stevningen.

– Vi er glade for tingrettens avgjørelse i rettssaken om eiendomsskatt. Oslo kommune innførte en moderat eiendomsskatt med bunnfradrag på 4 millioner i 2016. Et høyt bunnfradrag kommer alle boligeiere i kommunen til gode, enten ved at eiendomsskatten blir lavere for den enkelte, eller at den ikke slår inn i det hele tatt, sier Robert Steen, byråd for finans i Oslo kommune i en pressemelding.

Steen viser til at det store flertallet av norske kommuner har innført eiendomsskatt.

– Den moderate eiendomsskatten i Oslo er nødvendig, blant annet for å styrke velferdstjenester som gjør at eldre kan bo trygt hjemme og for å etablere flere barnehageplasser slik at flere barnefamilier får hverdagen til å gå opp, sier Steen.

Huseiernes Landsforbud vil ikke anke

Huseiernes Landsforbund mener det var viktig å få saken vurdert av retten, selv om forbundet gikk på et nederlag tirsdag.

– Tingretten har konkludert med at byrådet i Oslo hadde rett til å bruke den valgte eiendomsskattemodellen, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund.

Meyer forteller at forbundet nå vil fortsette å jobbe mot eiendomsskatt på bolig gjennom andre kanaler enn rettsvesenet.

– Dommen slår tydelig fast at utforming av eiendomsskatten på bolig er et politisk, og ikke et juridisk spørsmål. Det tar vi til etterretning og vi vil ikke anke dommen.

Advokat: – Dommen er skuffende

Advokat Bettina Banoun i Wiersholm, som har ført saken på vegne av Huseiernes Landsforbund, skriver følgende i en tekstmelding til E24:

– Tingretten uttrykker at det kan oppfattes som uheldig at skatten utskrives på ca. 20 prosent av eiendommene, men legger til grunn at domstolen ikke kan avbøte dette. Tingretten sier at dette må gjelde, selv om det kan stilles spørsmål ved om kommunens opptreden er samfunnsmessig heldig, skriver hun.

– Finansdepartementet har uttalt at bunnfradraget ikke kan settes så høyt at det reelt vil innebære et fritak for det store flertall av boligeiendommer i kommunen, men finner likevel ikke grunn til å vektlegge dette. Dommen er skuffende, skriver Banoun.

Her kan du lese mer om

  1. Eiendomsskatt
  2. Oslo

Flere artikler

  1. Anker eiendomsskatten i Oslo til Høyesterett

  2. Mener eiendomsskatten rammer for få

  3. Fersk dom: Oslo kommune må betale tilbake eiendomsskatt

  4. Annonsørinnhold

  5. Høyesterett: Vedtak om eiendomsskatt var ugyldig

  6. Oslo kommune bekrefter: Vil betale tilbake eiendomsskatt for 55.000 eiendommer