Skattelister gir ikke innbruddsbølger

En undersøkelse som Politidirektoratet har gjennomført, slår beina under påstander om at vinningskriminelle bruker offentlige tilgjengelige skattelister for å plukke ut mål for ran og innbrudd.

Publisert:

Politidirektør Ingelin Killengreen satte sin etat til å undersøke en mulig kobling mellom lett tilgjengelige skattelister og vinningskriminelles anslag mot velstående enkeltpersoner etter at Fremskrittspartiet i november i fjor fremmet et forslag om å forby offentliggjøring av skattelistene.

I et brev til Justisdepartementet som Dagsavisen har fått innsyn i, skriver Killengreen blant annet at Politidirektoratet "ikke kan se at det er grunnlag for å anta at informasjonsinnhenting fra skattelistene benyttes i stor utstrekning".

I brevet heter det videre at "de fleste politidistriktene som har svart (15 i alt) oppgir at de ikke har indikasjoner eller eksempel på slik sammenheng".

Killengreen legger til at politiet har erfart noen få alvorlige enkelteksempler, og at informasjon fra skattelistene er "ytterligere ett virkemidler til bruk for innhenting av informasjon om aktuelle ofre for kriminalitet".

Les flere nyheter på E24.no

Publisert: