ESA etterforsker Norge

Overvåkningsorganet ESA har innledet etterforskning mot Norge for brudd på EØS-avtalen.

LITE POP: Ikke alle synes noe om selskapsformen NUF.

Publisert:

Overvåkningsorganet ESA (Efta surveillance authority) vil etterforske om nordmenn som etablerer seg som NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) via England eller andre EØS-land, har blitt utsatt for diskriminering fra norske myndigheter, skriver det maltesiske firmaet Panlegis.

Det er firmaet Planlegis som har anmeldt Norge til ESA, og har blitt bedt om å komme med sine erfaringer på om selskapet har merket det samme i Sverige.

"Vi har blitt kontaktet av ESA med anmodning om å gi nærmere opplysninger om våre klienter opplever diskriminering blant annet i forbindelse med åpning av bankkonti eller søknad om finansiering", sier juridisk ansvarlig Claes Zangenberg i Panlegis.

Om ESA finner ut at Norge har gjort noe feil, kan saken komme opp for Efta-domstolen.

"EØS-avtalen er en del av norsk lov. Finner ESA at Norge har brutt avtalen, er erstatningskrav fra de selskap som har blitt rammet, ikke utelukket. Dette kan dreie seg om betydelige summer", sier Zangenberg.

Vil forby NUF

Finansminister Kristin Halvorsen er en sterk motstander av NUF-selskapene.

Og Halvorsen fikk støtte fra Skatteundragelsesutvalget, som i februar kom med følgende uttalelse om NUF.

"For å legge til rette for bedre kontroll med virksomheter som drives gjennom norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), foreslår utvalget en vesentlig innstramming i adgangen til å registrere utenlandske selskaper som er stiftet utenfor EØS-området. Utvalget foreslår at selskaper som er stiftet i et land utenfor EØS-området, nektes registrering i Norge dersom de ikke driver reell virksomhet i stiftelseslandet og dersom selskapet har sitt reelle hovedsete i Norge"

Det kan altså bli forbudt med NUF, og det er det Panlegis og ESA reagerer på.

Hos Finansdepartementet tar de onsdagens nyhet om etterforskning med ro.

- Dette tar vi til etteretning, og vil se nærmere på saken etter påske, sier kommunikasjonssjef Runar Malkenes i Finansdepartementet til E24.

Les også:

Til forsiden

Publisert:

Flere artikler