Reagerer på forslag om billigere øl og vin: – Svært negativt for folkehelsen

Høyres forslag til kutt i særavgiftene møtes med korkespretting og hjertesukk.

Høyre foreslår å kutte i avgiftene på øl, vin og sukkervarer, for å komme grensehandelen til livs. På bildet: kunder inne på Maxi mat ved Charlottenberg shoppingsenter i Sverige.
Publisert: Publisert:

Søndag gjorde Høyres Linda Helleland det kjent for E24 at partiets programkomité ønsker å kutte særavgiftene på produkter som hvert år lokker hundretusenvis av nordmenn over grensen til Sverige.

I første omgang dreier forslaget seg om øl, vin og sukkervarer, men ikke tobakk. Målet er å få bukt med grensehandelen.

Helleland var samtidig klar på at forslaget ikke kom som et coronatiltak.

– Nei, dette er tenkt permanent, som en forsiktig harmonisering, men coronakrisen gjør at vi ser problemstillingen i et nytt lys.

Men ikke alle er like begeistret for Høyres nye linje.

Les også

Høyre vil senke avgiftene på øl og vin

– Vil være negativt for folkehelsen

Generalsekretær Mina Gerhhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen mener forslaget er uheldig, og at det vil skade folkehelsen.

– Avgifter virker fordi pris virker, og med lavere priser på alkohol og sukker vil forbruket av disse varene øke, sier Gerhardsen.

– Vi har allerede store helseutfordringer knyttet til fedme og skadelig bruk av alkohol her til lands. Nå som vi står midt i en verdensomspennende helsekrise, er det ikke tiden for å legge til rette for at flere skal få økt risiko for dårligere helse, sier hun.

Gerhardsen mener det vil slå dårlig ut med lavere avgifter for folk flest.

– De fleste handleturer går ikke til Sverige, de går til nærbutikken der folk bor. Lavene avgifter vil føre til flere tar flere usunne valg i det daglige, sier Gerhardsen, som får støtte av generalsekretær Pernille Huseby i Actis.

– Alkohol er en av de viktigste risikofaktorene for sykdom og tidlig død. Billigere alkohol og sukker vil være svært negativt for folkehelsen vår, sier Huseby.

Hun mener politikerne heller burde gå etter innførselskvoten.

–Om Høyre isteden reduserer eller fjerner kvoten, vil de få et kinderegg: redusert grensehandel, bedre folkehelse og økt inntekter til staten. Det bør være en gavepakke det ansvarlige Høyre ikke kan takke nei til, sier Huseby.

Les på E24+

Pengene renner ut av Spar Kjøp: Har tapt 290 millioner på fem år

NHO: Har ikke endret forbruksmønster

Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke er ikke enig i at forslaget vil få negative helseeffekter.

– Helseeffekten av disse avgiftene er omstridt. Selv om vi ofte snakker om sukkeravgifter i Norge, så er det avgifter som likebehandler sukkerfrie og -holdige produkter. Det er vanskelig å si at avgiftene er direkte helseavgifter, og det er de heller ikke, de er innrettet for å skaffe staten penger, sier han.

– Det er heller ikke grunnlag for å si at Sverige har større helseutfordringer enn oss. Vi har dessuten sett at nordmenn ikke har endret forbruksmønsteret de siste månedene, men heller har kjøpt til tross for det høye norske avgiftsnivået. Derfor tror vi det er mange andre måter å jobbe folkehelse på enn å bruke avgifter, sier Brubakk.

Han kaller i stedet Høyres forslag for «løfterikt» foran fastsettingen av neste års budsjett.

– Vi opplever at de har fått en mye klarere forståelse for hva grensehandel betyr. Vi har fått en unik innsikt det siste halve året, og når vi ser tallene fra statsregnskapet som illustrerer hva grensehandelen utgjør, så har det vært større enn vi kunne forestille oss, og mer omfattende.

– Hoveddriveren for grensehandel er avgiftsnivået. Så det at det største regjeringspartiet signaliserer at de skal ned, er bra, sier Brubakk.

Med unntak av tre uker i sommer har en reise til Sverige stort sett medført karanteneplikt det siste halve året. Med en smitteutvikling som gradvis roer seg, og åpning av grensene som konsekvens, vil også grensehandelen ta seg opp igjen, poengterer NHO-direktøren.

– Tiden er ikke på vår side. Grensene vil heldigvis åpne, og årsaken til at de er stengt er jo alvorlig for hele samfunnet, men vi må møte det at grensene åpner med en relativt rask nedtrapping av avgiftene, sier Brubakk.

– Nå sitter de svenske aktørene beredt og venter på kundene. Det må gjøres noe med, legger han til.

Virke: 8.200 arbeidsplasser

Direktør Harald Andersen i Virke Handel mener avgiftene ikke har fungert som tiltenkt.

– Målet er jo ikke å ha høyest mulig avgifter. Vi har dem for å ivareta visse folkehelsepolitiske hensyn, og vi mener avgiftene er så høye nå at de virker mot sin hensikt. Når avgiftsgapet og prisforskjellene til Sverige blir så store at folk setter seg i bilen og hamstrer i Sverige og kjøper mer enn de ville gjort, da virker avgiftene mot sin hensikt, både i et folkehelseperspektiv, næringsperspektiv og et finanspolitisk perspektiv, sier Andersen.

– Vi underkjenner ikke behovet for avgifter, men vi må ha avgifter som treffer planken. Det har vi ikke nå.

Han viser til en fersk rapport fra Menon, hvor det kommer frem at meromsetningen for Norge ligger på rundt 12 milliarder kroner årlig ved bortfall av grensehandelen.

– Det tilsvarer 8.200 arbeidsplasser og 3,7 milliarder kroner i økte skatte- og avgiftsinntekter.

– Vi mangler presis informasjon om hvor stor grensehandelen er, hva Ola og Kari faktisk handler. Vi har lenge visst at den er stor, men at den var så stor som vi alle nå har sett, det hadde vi ikke i vårt verste mareritt sett for oss, sier Andersen.

Han omtaler Høyres forslag som en «quick fix» på en tematikk som lenge har vært omstridt.

– Vi er veldig glade for de signalene som har kommet. Disse særavgiftene har vært litt tabubelagt å diskutere, men nå sitter vi med ny kunnskap på bordet. Dels fordi vi gjennom corona alle har stått i et levende eksperiment med bortfall av grensehandelen og hva det betyr å flytte verdiskapningen i Norge, og dels gjennom analysene og rapportene vi har frembrakt, så ser vi at her må vi tilpasse politikken i henhold til ny kunnskap.

– Derfor er vi glade for at Høyre anerkjenner og ønsker å gjøre noe med det, og vi har forventninger om å se tydelige resultater i budsjettet, sier Andersen.

Publisert: