Utskjelt bunadfirma kan ha brutt loven

Ifølge bostyrer har Ektebunad vært ute av stand til å betale for seg siden midten av 2019. Likevel har selskapet fortsatt å ta bestillinger fra et titall kunder. Nå kan det bli aktuelt med erstatningskrav og konkurskarantene.

FØLER SEG LURT: Etter måneder med venting, søkte Aaslaug Bekkelund opp Ektebunad på nett. Det var da jeg skjønte at jeg kunne ha blitt lurt, sier hun.
Publisert:

Det Raufoss-baserte selskapet Ektebunad, samt søsterselskapet NTS Tech, meldte oppbud i juli i år. Da hadde kunder klaget over manglende levering i flere måneder allerede, og med konkursen ble kundemisnøyen intensivert.

Bostyrer Arne Krokeide har nå levert foreløpige innberetninger til Gjøvik tingrett.

Her har advokaten blant annet forsøkt å svare på når Ektebunad var insolvent, enkelt sagt når det hverken har hatt penger på bok til å betale løpende utgifter eller mulighet til å gjøre opp gjeld.

I henhold til norsk lov plikter et selskap å melde oppbud når det er insolvent.

«Etter en samlet vurdering mener boet at selskapet har vært insolvent i hvert fall fra midten av 2019», skriver Krokeide i innberetningen for Ektebunad.

Det er dermed mye som tyder på at selskapet har drevet for kreditors regning i et helt år, bekrefter bostyreren.

– Hadde selskapet gått konkurs i midten av 2019, hadde det for det første ikke fått opparbeidet seg en gjeld til søsterselskapet på 1,8 millioner kroner. I tillegg ville mange kunder vært forskånet for tap, sier han til E24.

E24 har ved flere anledninger, både nå og i juli, forsøkt å komme i kontakt med Ektebunads ledelse. Vi har ikke fått svar på telefon, SMS eller Messenger-meldinger.

Les også

Utskjelt bunadfirma gikk konkurs – kunder mener de er svindlet

Hadde spart opp til gave

I slutten av juli, noen uker etter konkursen, skrev E24 at Forbrukerrådet har mottatt over 40 klager og politiet rundt 20 anmeldelser mot Ektebunad.

Minstepensjonist Aaslaug Bekkelund er én av dem som sier hun opplever å ha blitt svindlet.

I oktober i fjor bestilte 75-åringen en hardangerbunad og forskuddsbetalte nesten 30.000 kroner. Bunaden skulle være en gave til barnebarnet, men Bekkelund har aldri sett snurten av den. Pengene får hun sannsynligvis ikke tilbake.

I konkursboet er det nå anmeldt 46 ulike krav på til sammen 2,2 millioner kroner. Flere av disse stammer fra kunder som har betalt på forskudd uten å få det de bestilte.

I ett tilfelle gjaldt dette to komplette bunader til en samlet verdi av 60.000 kroner, ifølge bostyrers innberetning.

Dette er krav som det ifølge Krokeide er helt usannsynlig at det finnes dekning for i boet.

Les på E24+

Slik avslører de spioner i norske selskaper

FRYKTER PENGENE ER TAPT: Aaslaug Bekkelund står langt fra først i køen når konkursboets midler skal fordeles.

Vurderer erstatningsansvar

Den største gjeldsposten hos Ektebunad er til søsterselskapet NTS Tech. Begge firmaene har vært eid og drevet av ekteparet Roger og Cecilie Skjølås.

NTS Tech ble etablert i fjor for å drive produksjon av bunadsmykker og skulle levere varer til Ektebunad som har solgt bunad og tilbehør via nettbutikk. Selskapet fikk et lån på 1,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge og gikk ifølge bostyrers innberetning til innkjøp av ulike maskiner til fremstilling av søljer, knapper og lignende.

I tiden NTS Tech var i drift, virker det ifølge Arne Krokeide som at selskapet konstant har fôret Ektebunad med kapital. Da selskapene gikk konkurs, skyldte Ektebunad søsterselskapet nesten to millioner kroner.

Etter bostyrers oppfatning bør det vurderes om disse lånene må anses som uansvarlig forretningsførsel av ekteparet Skjølås, da flere av overføringene skjedde på et tidspunkt da det ifølge Krokeide måtte være klart for dem at Ektebunad ikke ville være i stand til å betale pengene tilbake.

Det er dermed aktuelt å reise spørsmål om styret og daglig leder i NTS Tech har erstatningsansvar overfor konkursboet, opplyser bostyreren.

Les på E24+

Thon vil betale mindre eiendomsskatt – saksøker Bergen kommune

Innovasjon Norge regner med tap

I boet til NTS Tech er det hittil anmeldt åtte krav på til sammen 2,2 millioner kroner.

Innovasjon Norge står for det største kravet, på 1,34 millioner kroner. Utstyret som ble finansiert gjennom IN-lånet har nemlig gitt det offentlig eide selskapet dekning for kun en brøkdel av pengene de lånte ut.

Etter konkursåpning kom bostyrer til at maskinene var verdt vesentlig mindre enn pantekravet og overlot dem til Innovasjon Norge. De har solgt driftstilbehøret videre for 90.000 kroner.

Det er vanlig at driftstilbehør som selges under konkurs går til en betydelig lavere pris enn innkjøpspris, spesielt når det er snakk om spesialutstyr for et snevert marked, ifølge spesialrådgiver Leela Borring Låstad i finansieringsdivisjonen i Innovasjon Norge.

– I den konkrete saken hadde investeringen bestått av både kjøp av hardware og utvikling av software. Selskapet drev en nisjeproduksjon med maskiner som var dyre i innkjøp, men med begrenset interesse i annenhåndsmarkedet. Realisering av software under konkurs gir sjeldent uttelling. Disse momentene avspeiles i realisasjonsprisen, skriver hun i en e-post.

– Hvordan anser Innovasjon Norge sjansene for å få dekning for sitt utestående?

– I saker hvor realisasjonen av pantesikkerhetene ikke dekker Innovasjon Norge krav vil det erfaringsmessig bli et tap.

Les på E24+

Kommentar: Den upålitelige kronen går inn i en tøff høst

Tilsynelatende privat bruk

I det videre arbeidet skal bostyrer Arne Krokeide vurdere om boet vil anbefale Gjøvik tingrett å ilegge Roger Skjølås konkurskarantene. Det er han som har vært daglig leder og styreleder i de to selskapene.

Krokeide har ikke konkludert, men sier at det fremstår som aktuelt å se på dette.

I denne vurderingen vil svar fra Skjølås om transaksjoner av tilsynelatende privat karakter ha betydning, sier Krokeide.

Boet har nemlig bedt ham om redegjørelse for en rekke utlegg fra Ektebunad og NTS Techs VISA-kort på til sammen 101.000 kroner.

Gjennom våren og frem til konkursåpningen har det meste av transaksjoner fra selskapenes driftskontoer tilsynelatende gått til betaling av utgifter til vanlig livsopphold og forbruk, heter det i bostyrers innberetning.

I samme periode har misfornøyde kunder forsøkt å få pengene tilbake for varer som aldri kom.

Dersom Roger Skjølås ilegges konkurskarantene, vil han bli nektet å stifte nye selskaper i en gitt periode.

Publisert:
Gå til e24.no