Frykter Widerøe-kutt vil ramme næringslivet

Næringslivet reagerer på kutt i kortbanenettet: – Alvorlig for jobber og verdiskapning i nord, sier NHO.

Widerøe har lenge slitt med lønnsomheten i flere deler av virksomheten sin. Nå varsler flyselskapet kutt i kortbanenettet.

Stian Lysberg Solum
  • Asgeir Aga Nilsen
  • Anders Nybakken Kvale
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Widerøe varsler mandag kutt i den kommersielle driften på kortbanenettet, tilsvarende 4.000 avganger i året.

– Når det nå gjøres kutt som dette er det mot det vi håpet på. Dette er alvorlig for jobber og verdiskapning i nord, sier rådgiver Daniel Helgesen i NHO Nordland.

En rekke næringsinteresser i Nord-Norge reagerer kraftig på kuttet i rutetilbudet som nå er annonsert. I en uttalelse signert NHO Nordland, Narvikregionen næringsforening, Bodø næringsforum, Bodøregionens utviklingsselskap og næringsforeningene i Harstad og Rana tar man nå til orde for avgiftskutt:

«I desember varslet regjeringen avgiftskutt som skulle bedre flytilbudet i nord. Nå skjer det motsatte (...) Bedriftene er avhengige av effektiv transport av sine ansatte. Det vil være en stor konkurranseulempe dersom tilbudet blir svakere enn det allerede er», skriver de.

«Regjeringen må nå ta grep, og det hurtig. Regjeringen sitter med virkemidlene som skal til for å redusere det generelle avgiftstrykket, og må ta grep nå», fortsetter de.

Les også

Se hele oversikten: Disse avgangene kuttes

Daniel Helgesen er rådgiver for politikk og kommunikasjon i NHO Nordland.

Skjermdump/NHO

– Ugunstig

Styreleder ved regionkontoret, Espen Haaland, driver også næringsvirksomhet i regionen gjennom et entreprenørselskap.

Bedriften er flittige brukere av Widerøes kortbanenett. Haaland frykter at rutekuttet vil bety høyere priser og redusert tilbud.

– Det som skjer er en overraskende og veldig lite kjærkommen nyhet for regionen vår.

– Både for generell kommunikasjon og mulighet til å forflytte seg, men også for verdiskapning er det ugunstig at flytilbudet reduseres så dramatisk, sier Haaland.

Les også

Widerøe kutter 4.000 avganger

Reagerer på kutt

Prosjektleder Reidar Ryssdal i Rana Utviklingsselskap i Rana kommune reagerer også på kuttene.

– De kutter viktige morgenfly som det er stor etterspørsel etter, blant annet til Bodø fra Mo i Rana torsdag og fredag. Det er viktige ruter for både næringslivet og for pasienter som skal på behandling, sier han.

Ryssdal mener det er svært negativt for næringsutviklingen i området.

– Vi er en eksportregion med mye kontakt med omverdenen. Jeg føler at flytilbudet ikke er tilpasset det i dag. Kuttene svekker en region som har stort vekstpotensial.

Fylkestingsrepresentant Arne Ivar Mikalsen i Nordland Venstre tror konsekvensen av redusert tilbud blir høyere priser.

– Kortbanenettet er på en måte bussen, eller det toget vi ikke har. Det blir komplisert for et samfunn når flytilbudet blir redusert, som det ser ut til at det blir.

Les også

Widerøe kutter bakkemannskap i Stavanger og Haugesund

Widerøe drifter ordinære ruter, kortbaneruter og ruter på anbud fra staten der det ikke er kommersielt grunnlag for å fly ellers.

Det er de kommersielle kortbanerutene som blir kuttet, med 15 prosent.

Det tilsvarer 3,5 prosent av Widerøes samlede trafikk, opplyser flyselskapet til E24.

Årsaken til kuttet er økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen og den generelle markedsutviklingen, melder Widerøe.

Les også

Finnair-sjefen frykter ikke Corona-smell før april

– Kritisk for næringslivet

NHO Nordland har nylig sendt inn innspill til Nasjonal transportplan om at blant annet kortbanenettet må styrkes, og sier seg skuffet over at ruter nå isteden kuttes.

Helgesen fremholder at sjømatnæringen og industrien er avhengig av flytilbudet.

– De bruker Widerøe som sin kollektivtrafikk innad i Nordland og ut mot resten av Norge. Bedriftene sier at et velfungerende og effektivt flysystem i høyeste grad er avgjørende for å holde aktiviteten oppe.

– Når det kuttes, er det kjedelig. Det er kritisk for næringslivet fordi det er flyrutene som knytter Nordland sammen, sier han.

Widerøe varsler at endringene trer i kraft 4. mai. Helgesen mener regjeringen må komme på banen.

– Her må regjeringen gjøre noe med det generelle avgiftstrykket kjapt, sier han.

Haaland understreker at enhver forverring av flytilbudet er ugunstig for næringslivet.

– Vi forventer at regjeringen kommer med tiltak som gjør at vi går tilbake til det vi har sett på som normalen, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Widerøe
  2. Nordland
  3. NHO
  4. Næringsliv
  5. Flyselskaper

Flere artikler