Norske aktører dropper Vale-aksjen: – Finansnæringen har en nøkkelrolle

Storebrand har nylig gjort som KLP og utelukket ulykkesrammede Vale fra sine porteføljer. Det kan påvirke andre investorer, tror Framtiden i våre hender. 

UTELUKKES: En demning eid av gruvegiganten Vale kollapset i januar. Det har selskapet tapt investorer på.

Foto: Washington Alves Reuters
  • Tyra Kristiansen Stave
Publisert: Publisert:

De siste årene har det vært en rekke etiske dragkamper mellom norske finansinstitusjoner.

Både Oljefondet, KLP, Storebrand og store banker som DNB, Nordea og Danske Bank har av ulike grunner solgt seg ut av omstridte selskaper, eller vært under press for å selge seg ut.

Det er viktig, mener Anja Bakken Riise, som leder Framtiden i våre hender.

– Finansnæringen har en nøkkelrolle i å forme fremtiden vår. De er for eksempel med på å styre hvorvidt verden når klimamålene eller ikke, gjennom investeringene sine, skriver Bakken Riise i en e-post til E24.

Hun mener at rapporter om overgrep og store miljøskader gjør at banker og fond tvinges til å kaste ut verstinger fra sine porteføljer.

– Det er slutt på tiden hvor man kan sette penger i en aksje og bare følge med på avkastningen, sier Bakken Riise.

Dropper omstridt gruveselskap

Forrige uke kom det frem at KLP selger seg helt ut av det brasilianske gruveselskapet Vale. Nå har også Storebrand valgt å på nytt utelukke selskapet fra sine investeringer.

Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender.

Foto: Mariam Butt NTB scanpix

Beslutningene kommer etter at en av Vales demninger i Brasil brast i januar og 237 mennesker døde. Selskapet var involvert i en demningsulykke også i 2015.

– Vi har helt nylig vedtatt å ekskludere Vale på bakgrunn av ulykken som skjedde tidligere i år. Denne hendelsen er helt klart et brudd med våre retningslinjer, skriver Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, i en e-post til E24.

Pensjons- og forsikringsselskapet ekskluderte Vale fra sine investeringer etter ulykken i 2015, men gikk inn i dialog med det brasilianske selskapet om å igjen inkludere det i sin portefølje mot slutten av 2018. Storebrand valgte likevel å ikke investere på nytt.

Storebrand fikk i 2018 informasjon om at selskapet oppfylte krav til inkludering, men ulykken i januar 2019 satte spikeren i kisten for å støtte Vale.

Les også: Framtiden i våre hender om norske investorers eierskap i Vale: – Sterkt problematisk å tjene penger på et slik selskap

Kan ha ringvirkninger

Lederen i Framtiden i våre hender mener det er viktig at store aktører selger seg ut av prosjekter de mener er uetiske. Hun trekker frem at banker og investorer tenker stadig mer over hva slags prosjekter og selskaper de vil støtte.

– Det vil skape en ringvirkning inn i næringslivet som ikke kan undervurderes, sier Bakken Riise.

Hun mener at det setter en standard blant investorer når store investorer og banker sier tydelig ifra at de utelukker selskaper fra sine porteføljer.

– Når gulvet heves kjenner også mindre aktører som er lenger unna offentlighetens søkelys trykket, sier Bakken Riise.

Både Statens pensjonsfond utland og KLP har offentlige vurderinger av hvilke selskaper de velger å trekke seg ut av. Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP, mener det påvirker andre som investerer i selskaper.

– Blant annet ser flere utenlandske investorer til KLP for måten vi driver med ansvarlig forvaltning, sier Bergan.

Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP

Foto: KLP

Mange er ikke offentlige

Ifølge Bergan ser KLP til andre investorer for hvilke selskaper de velger å trekke seg ut av. Det kan lette på den store arbeidsmengden det er å følge opp selskapene de investerer i.

– Så lenge vi har samme retningslinjer er det bra at vi som investerer kan hjelpe og følge hverandre, sier Bergan til E24.

Det er imidlertid vanskelig å få innsikt i hvorfor en slik beslutning er tatt, fordi få investorer og banker er åpne om hvorfor de velger å trekke seg ut av selskaper.

– De fleste er åpne om retningslinjene sine, hvilke selskaper de har utelukket og den overordnede grunnen til at de trekker seg ut, påpeker Bergan i KLP.

Utelukkelse er siste utvei

Både Storebrand og KLP har lagt stor vekt på å ha dialog med Vale for å få dem til å endre praksis.

Storebrand solgte seg ut av Vale i 2016, men har valgt å være i dialog med selskapet for å følge opp hvordan de jobber forebyggende med å forhindre ulykker. De har likevel ikke kommet fram til at selskapet er trygt nok til å støtte.

– Selskapet har selv gitt uttrykk for at de intensiverer arbeidet, men med to lignende ulykker på kort tid er det vanskelig å ha tillit til at risikoen for gjentagelse ikke er der, sier Saugestad i Storebrand.

For KLP er det viktig at de offentlig dokumenterer hvorfor de har utelukket et selskap, slik at de kan påvirke selskapet til å ta tak i problemene. Det gjorde de også da de trakk seg ut av Vale.

– Vi vil gjerne bli investorer i Vale igjen hvis de endrer atferd. Men da må vi kunne forklare dem hvorfor vi valgte å trekke oss ut og vise til fakta, sier Bergan i KLP.

Press fra forbrukere

Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Foto: Irene S. Lunde / Storebrand

Bakken Riise i Framtiden i våre hender mener det er sannsynlig at alle store banker og investorer kommer til å selge seg ut av versting-selskaper der det er dokumentert store overgrep og miljøskader. Det er fordi det er mer åpenhet om slike forhold og offentligheten har bedre tilgang på informasjon.

– Det er ikke populært for noen banker å bli avslørt som eier av selskaper som ødelegger miljø eller ødelegger for mennesker, sier Bakken Riise.

Storebrand og KLP merker at det er mer fokus blant medlemmene og forbrukerne om bærekraft og etiske investeringer.

– Vi opplever at stadig flere forbrukere er opptatt av hvordan spare- og pensjonspengene deres plasseres, sier Saugestad i Storebrand.

KLP har også fått spørsmål fra medlemmene sine om hvordan de håndterte Vale-saken etter ulykken i januar. Bergan påpeker imidlertid at hun opplever at kundene og eierne er trygge på de vurderingene pensjonsselskapet gjør.

Publisert:

Flere artikler