Optimismen faller: – En ny æra i boligmarkedet

Selv om hallelujastemningen i boligmarkedet er forbi, så anser NBBL nordmenn som generelt optimistiske. X-faktoren er den usikre verdensøkonomien, mener foreningen.

BALANSERT MARKED: NBBL mener at boligmarkedet i Norge er i balanse, og at vi trolig vil få en moderat prisvekst.
  • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
Publisert:

Mange boliger som ferdigstilles, lavere befolkningsvekst, boliglånsforskriften og økte renter bidratt til å dempe optimismen i boligmarkedet.

Det mener Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), som har tatt temperaturen på boligmarkedet.

– Vi ser en avdempet optimisme. Økte renter er den viktigste årsaken til at optimismen avtar. Det har allerede vært to renteøkninger siden i høst, og med god vekst i norsk økonomi og sterke makrotall den siste tiden, så er renteøkningen i juni skrevet i stein. Og det er meget mulig at det kommer ytterligere en renteøkning mot slutten av året, sier Christian Frengstad Bjerkenes, som er sjeføkonom i NBBL, til E24.

Her er NBBLs boligmarkedsbarometer for mai, som måler optimismen i boligmarkedet:

Mest optimistiske i byene

Halvparten av de spurte i boligbarometeret tror boligprisene vil stige de neste 12 månedene, 34 prosent tror prisene forblir uendret mens 8,5 prosent tror det blir prisfall, viser undersøkelsen.

– Husholdningenes forventninger er i tråd med våre, sier Bjerkenes.

Les også

Fikk nei til økt boliglån, men innvilget forbrukslån

At forventningene i boligmarkedet er moderate, mener han fort kan bli en selvoppfyllende profeti.

– Forventningene påvirker boligprisene, men det er her man bommer siden det er vanskelig å forutse psykologien i markedet, sier økonomen.

Optimismen er sterkest i byene, hvor Oslo og Akershus skiller seg positivt ut ved at 66 prosent av de spurte tror det prisene vil stige. I andre enden av skalaen er Sør- og Vestlandet, hvor 36 prosent tror prisene vil stige.

Usikker verdensøkonomi

Undersøkelsen viser at åtte av ti forventer høyere boliglånsrente det kommende året, og at det er de over 50 år som i størst grad er innstilt på å måtte betale mer for lånet.

– Norge går trolig inn i en ny æra i boligmarkedet. Boligprisene har vært drevet opp av lave renter og sterk økonomisk vekst. Nå skal rentene trolig opp, så fremover venter vi et langt mer moderat boligprisvekst, sier sjeføkonomen.

Les på E24+

Boliggrepet som kunne gitt Siv Jensen milliarder til å senke skattene

Spørreundersøkelsen inkluderer 1.000 personer fra hele landet, og svarene er vektet for å speile befolkningens alder, kjønn og bosted.

Selv NBBL mener at forholdene i Norge taler for et sunt boligmarked, så sier de at usikkerhet i verdensøkonomien kan smitte.

– Enn så lenge slår det ikke inn, men verdensøkonomien er en risikofaktor for boligmarkedet i Norge. Hvis den globale økonomien svekker seg, går ikke Norge klar. Det er jeg ganske sikker på, sier han.

FORNØYD: Tross noe lavere optimisme rundt boligmarkedet, så er sjeføkonom i NBBL, Christian Frengstad Bjerknes, fornøyd med utsiktene for boligmarkedet.

– Bemerkelsesverdig stabilt

Før årsskiftet hadde NBBL ventet en prisvekst på fire prosent, som ikke er langt unna boligprisveksten så langt i år. NBBL ser ingen stor grunn til å endre på dette anslaget.

– Vanligvis er den høyeste prisveksten på våren. For resten av året venter vi en relativt flat utvikling, sier han.

Etter den voldsomme prisveksten i 2016, og det påfølgende tallet i 2017, har boligprisene steget svakt.

– Boligprisene har vært bemerkelsesverdig stabilt sammenlignet med historien.

Rekord for nybygg

Et usikkerhetsmoment han trekker frem er boliglånsforskriften (se faktaboks).

– Forskriften har bidratt til å dempe presset i boligmarkedet, samt bidratt til et mer balansert boligmarkedet i dag, etter en veldig lang periode med store svingninger og for høy prisvekst.

Den siste grunnen NBBL ser til at prisene har flatet ut, og at de forventer at prisene skal holde seg stabile, er at det bygges mange nye boliger.

– Det har vært høy byggeaktivitet de siste årene, vi har ikke hatt lignende tall siden tidlig på 80-tallet. Fremover forventer vi en normalisering av boligutbyggingen, men ikke noe stort fall.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Bolig

Flere artikler

  1. Nytt barometer viser svekket tro på boligprisvekst

  2. Rentetvil gir boligløft: – Optimismen kan bli kortvarig

  3. Økt optimisme i boligmarkedet tross renteoppgang

  4. NBBL tror boligprisene vil fortsette å øke neste år

  5. Frykter ukontrollert prisvekst – ser 2016-tendenser i boligmarkedet