Åpner for å ta større risiko med oljeformuen

Det norske oljefondet tar mye mindre risiko enn de har anledning til. Fondets sjef, Yngve Slyngstad, sier det er mulig de bør vurdere å øke risikoen.

FORVALTER OLJEFORMUEN: Yngve Slyngstad er ansvarlig for 7.000 milliarder kroner i Statens Pensjonsfond Utland, populært kalt Oljefondet, gjennom hans rolle som administrerende direktør i Norges Bank Investment Management.
  • Bjørn Haugan
Publisert:

I mandatet fra Finansdepartementet heter det at Norges Bank, som styrer Oljefondet, kunne avvike én prosent fra referanseindeksen i fjor, og 1,25 prosent i år.

Det betyr at oljefondet har en risikogrense for sine investeringer på 1,25 prosent, sammenlignet med at pengene plasseres helt nøytralt og følger aksje- og obligasjonsindeksen.

– Trenger den i krisesituasjoner

VG har fått hjelp av eksperter, som sier at en risikoutnyttelse opp mot én prosent, ville gitt 40 milliarder kroner mer - men at den faktiske risikoutnyttelsen i fondet, som i disse dager er 20 år, bare var på 0,32 prosent.

Med andre ord, mye å gå på.

I år kan man dra inn 57 milliarder kroner når grensen økes - om man legger den øverste risikoprosenten til grunn.

57 milliarder kroner utgjør mye mer enn Oslo OL-et vi aldri søkte å få, eller ett års budsjett for vårt politi, vårt landbruk og det som går til forskning og til Kulturdepartementet.

Til sammen.

Les også

Advarer mot for høy handlingsregel

Du ser det på Slyngstad, at han både liker og misliker problemstillingen, men det får han faktisk til å erkjenne:

– Det er riktig at vi hadde hatt mulighet til å ta større risiko. Historisk sett har vi bare brukt 1/3-del av risikorammen. Vår vurdering er at vi trenger den i krisesituasjoner; da er det alltid fint å ha noe ekstra å gå på.

Men, sier han:

– Det er mulig vi bør ta investeringsbeslutninger hvor vi i større grad konsentrerer investeringene og eksempelvis øker eierandelene mer, i stedet for å spre de utover i 9.500 selskaper.

Les også

Kraftige advarsler mot oljedop

– Skal søke å oppnå høyest mulig avkastning

I Finansdepartementet, som har øket risikogrensen til 1,25 prosent, er forsiktig med å si noe som kan tolkes som om Slyngstad skal føle seg presset til å gamble mer.

– Delegering av investeringsbeslutninger innebærer at det er Norges Bank som til enhver tid foretar avveininger mellom forventet meravkastning og risiko ved å avvike fra referanseindeksen, innenfor rammene fastsatt av Finansdepartementet, sier statssekretær Paal Bjørnestad i Finansdepartementet.

– Den faktiske utnyttelsen av rammen for avvik fra referanseindeksen vil variere over tid.

Han fremholder at Finansdepartementet har satt sammen en referanseindeks for SPU som består av standardiserte, ledende markedsindekser.

– Norges Bank skal søke å oppnå høyest mulig avkastning av SPU innenfor rammene for risikotagning som følger av mandatet fra Finansdepartementet. Oppnådd meravkastning har historisk variert betydelig fra år til år. Slike svingninger må forventes. Finansdepartementet er opptatt av resultatene over tid.

Les også

Oljefondet bruker 35 millioner på takstmenn

Les også

Oljefondet redusert med 396 milliarder

Les også

Eksperter: Vanskelig å trekke oljefondet helt ut av skatteparadiser

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Yngve Slyngstad
  2. Oljefondet
  3. Norges Bank

Flere artikler

  1. Oljefondet satser fortsatt tungt i Europa: – Har gått glipp av betydelig avkastning

  2. – En veldig billig pris å betale

  3. Oljefondet vil eie mer aksjer i USA: – Et godt råd

  4. Derfor vil Oljefondet selge oljeaksjene

  5. Yngve Slyngstad om tidenes Oljefondet-år: – Vet ikke om vi klarer å gjenta det