Eksportkreditt med lånevekst i fjor: – Videre vekstanslag er svært usikre

Sjefen i Eksportkreditt håper de statlige eksportlånene han styrer kan bidra til å få norsk næringsliv gjennom corona-krisen. Hvordan 2020 faktisk vil se ut, er umulig å spå nå, sier Otto Søberg.

Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge. Arkiv.
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– Vi ser at alle bedriftene er veldig forsiktige. Mange setter begrensninger på hva ansatte kan delta på og hvor de kan reise, og hvilke møter man vil ha i egne kontorer samt etablerer hjemmekontorløsninger for egne ansatte. Selv om vi har gode verktøy for videokonferanser og kommunikasjon, så vil dette senke farten noe i næringslivet, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge til E24.

Det statlige selskapet som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet tilbyr finansiering til kunder av norske eksportbedrifter er nå klare med resultatene for fjerde kvartal.

Tallene for 2019 viser en økning i utbetalinger av lån fra 2,9 til 11,4 milliarder kroner, mens summen av de signerte låneavtalene steg fra 4,9 til 7,9 milliarder, målt mot 2018.

Det kom inn totalt 282 lånesøknader i året som har gått til en verdi av 128,2 milliarder. Det er ned fra 304 søknader til 175,6 milliarder året før.

– Faktisk var fjerde kvartal et rekordkvartal med hensyn til antall søknader mottatt fra SMB-bedrifter, og det er vi godt fornøyde med. Norge trenger flere eksportbedrifter, og vi har behov for at flere SMB-bedrifter skal kunne kommersialisere, skalere og internasjonalisere sin aktivitet. Her kan tilgjengelig finansiering og rådgivning være avgjørende, sier Otto Søberg.

PS! Intervjuet med Otto Søberg ble gjort før de nye strenge reiserestriksjonene ble innført av norske myndigheter og før de nye låneordningene ble lagt frem søndag.

Les også

UD fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land

2020 usikkert etter oppturen i fjor

Eksportkreditt har i sitt arbeid med å fremme og øke norsk eksport arbeidet med å gjøre tilbudet deres lettere forståelig og tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter (SMB-er).

– Vi opplever i 2019 et høyt aktivitetsnivå, hvor både volum på utbetalte lån og signerte låneavtaler var betydelig høyere enn i foregående år. Positiv utvikling er gledelig, men videre vekstanslag er svært usikre, sier Søberg, med henvisning til krisen som nå slår inn over store deler av norsk næringsliv.

Gjennom kontakten med en rekke bransjer i norsk eksportindustri og -næringsliv har Eksportkreditt en finger på pulsen med tanke på hva som rører seg i en rekke norske bedrifter.

Gjennom utbruddet av coronaviruset er nå en rekke norske bedrifter under press, spesielt innen luftfart og reiseliv, men også andre deler av næringslivet som er avhengig av å importere og eksportere varer og tjenester.

– Hva slags effekter ser dere av coronaviruset og det kraftige oljeprisfallet vi har vært vitne til?

–For vår utlånsvirksomhet er det ennå for tidlig å si noe om effekter av coronaviruset, men vi følger selvsagt markedet og utviklingen tett, sier Søberg og forklarer at det er en del av så å si alle diskusjoner.

Les også

Corona-krisepakke: Permitterte får full lønn i 20 dager

Trenger mer tid for å se konsekvensene

Sjefen i Eksportkreditt mener det fortsatt er for tidlig å konkludere med hvordan coronaviruset og oljeprisfallet vil slå ut i norsk økonomi og næringsliv.

Mye vil avhenge av hvordan spredningen av viruset nå utvikler seg, påpeker han.

– Men vi registrerer at transport av mennesker og varer går ned – det rammer verdikjedene. Vi regner med at konsekvensene blir rimelige omfattende, sier Søberg.

Han peker på at både cruise, luftfart, containertrafikk og industrivirksomheter som er avhengig av å importere og eksportere komponenter blir rammet.

– Vil det komme mange konkurser som følge av dette?

– Et næringsliv blir utfordret av dette. Med bortfall av inntekter kommer utfordringen på inntjeningen og vi registrerer at næringer begynner å permittere.

Finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg presenterte tirsdag det første utkastet til regjeringens tiltakspakke, som blant annet inkluderer utsatt skatt for bedrifter som nå går med underskudd, samt endringer i permitteringsregelverket – slik at staten tar en større del av regningen.

I etterkant har det kommet nye tiltak med låneordninger for store bedrifter og lånegarantier for små bedrifter – på totalt 100 milliarder i første omgang.

For sin del mener Eksportkreditt-sjefen at hans organisasjon er en viktig bidragsyter i slike tider:

Det vi ser er at det mer enn noensinne er denne type virkemidler som er viktige i motsykliske faser.

Les også

Mener kronen er «helt på viddene»: – I dag kaller vi det coronakurs

Mange interessert i innenlands skipsfinansiering

En av de nyere ordningene som Eksportkreditt tilbyr under en prøveperiode er at de kan finansiere norske kjøpere av skip fra norske verft, også når skipet skal gå i Norge.

Tidligere har Eksportkreditt kun hatt muligheten til å finansiere utenlandske kjøpere hos norske eksportbedrifter, samt kjøpere som skal bruke produktet eller fartøyet offshore – i oljenæringen.

Ved utgangen av 2019 hadde Eksportkreditt mottatt totalt 50 søknader under den nye innenlandsordningen, for totalt 11 milliarder kroner.

– Men det tallet er summen for lånesøknadene til oss. Den reelle kontraktsverdien til de norske verftene er betydelig høyere, sier Søberg.

Han peker på at det særlig er innenfor fiske- og brønnbåtsegmentet, samt ferger, at de fleste søknadene har kommet. Ordningen skal evalueres i 2020.

I eksportfinansieringssystemet er det ofte slik at en kunde sikrer finansiering hos Eksportkreditt, men ender opp med å bruke annen finansiering. Det er derfor ikke slik at alle låneavtaler ender med en utbetaling.

– Vi ser nå at en rekke banker har varslet at de enten vil trappe ned eller ikke ønsker å gi nye lån relatert til olje og gass i det hele tatt. Kan dere kompensere for det for å unngå at norsk leverandørindustri rammes?

– Vi er et næringsnøytralt virkemiddel, men generelt sett er det slik at prosjekter som er kvalifisert og økonomisk bærekraftige vil kunne bli finansiert, sier Søberg.

Kriteriene som må oppfylles er blant annet at kunden har en solid forretningsplan, at de har kunder for produktet sitt og solide garantister.

– Jeg kan ikke si at vi per i dag tar en større andel av finansieringen innenfor olje og gass, og det er også slik at vi skal ha med andre banker i finansieringen. Vi skal være et supplement.

Les på E24+

Norske banker sliter hvis corona-krisen treffer like hardt som kriseøvelsen til Finanstilsynet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Coronaviruset
 3. Eksportkreditt Norge
 4. Økonomi
 5. Nærings- og fiskeridepartementet
 6. Eksport

Flere artikler

 1. Halvparten av Eksportkreditt-lånene er under press: Frykter Norges eksportgap bare vil øke

 2. Næringsministeren tar grep: Slår sammen statlige eksportselskaper

 3. Den maritime næringen tror ikke krisepakke vil hjelpe

 4. Betalt innhold

  Regner ikke med at krisepakkene vil hjelpe

 5. På tre dager har DNB fått lånesøknader på 1,8 milliarder kroner fra små og mellomstore bedrifter