Norsk politikk

Streiker mot EU-pakke: – Vi vil at Norge skal være med og bestemme

Torsdag skal togtrafikken i landet stå stille i to timer. Fagforbundene kjemper mot at EUs fjerde jernbanepakke skal vedtas.

Frode Hansen
 • Sigrid Moe
Publisert:,

– Vi ønsker ikke at EUs politikk skal bestemme hvordan norsk jernbane skal drives, vi vil ha frihet til at Norge skal være med og bestemme, sier Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Torsdag stanser togtrafikken i Norge fra 12 til 14, når Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund går til politisk streik mot EUs fjerde jernbanepakke, som skal behandles i Stortinget i høst.

– De vil overfører råderetten over sikkerhetsstyring av norsk jernbane til EU-systemet. Det fjerner makt fra Norge, der det er nærhet til problemene som må løses, sier Ringdal.

Tog, busser, trikk og T-bane vil stoppe, og det holdes demonstrasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt mindre markeringer over store deler av landet.

Fagforbundene har varslet at de også vurderer en opptrapping av streiken, og at de da vil stoppe togene mellom 14 og 16 den 31. oktober.

Les på E24+ (for abonnenter)

Dette er Norges fem mest subsidierte togstrekninger

Enklere prosesser

NHO står på den andre siden, og mener at EUs jernbanepakke 4 vil være med å styrke jernbanen.

Det mener også samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), ifølge et debattinnlegg som er publisert på departementets nettsider.

Statssekretær Anders B. Werp ved Samferdselsdepartementet forklarer at den styrker jernbanen på flere måter.

Det er spesielt harmoniseringen av regler og krav, frem at det har vært tunge prosesser for å få tillatelse til å ta i bruk kjøretøyer og drive jernbanevirksomhet.

Dette vil bli enklere når prosessen blir underlagt EUs jernbanebyrå (ERA), som også gjør det mulig å kunne sende en søknad for tillatelse i flere land.

Departementet mener, i motsetning til fagforbundet, at pakken er god for sikkerheten.

– Vi mener det sikkerhetsregelverket som nå foreligger er mer komplett enn det som forelå tidligere, og vil bidra til å styrke sikkerheten på jernbanen, sier Wep.

– Avdemokratisering

Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund mener pakken vil føre til en avdemokratisering.

– Vi som jobber på jernbanen og de som bruker den mister styringen, og det legges til EU. Et lite jernbaneland som Norge vil i praksis ikke ha innflytelse når ting skal avgjøres i EU, sier Ringdal.

Da forslaget til lovendring ble sendt på høring i Norge i fjor, sa daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at norske myndigheter hadde spilt inn flere forslag til EU-systemet i utformingen av pakken, og at de stort sett hadde fått gjennomslag.

Les på E24+ (for abonnenter)

Derfor blir jernbanekostnadene høyere og høyere

Ringdal sier at han forstår at det kan være positivt om tekniske løsninger samordnes i EU, men at dette ikke er nok til å gi fra seg makten over jernbanen.

– Vi hører også at det vil ta vekk det som er i veien for å kjøre tog på tvers av landegrenser, men vi har kjørt på tvers av landegrensene i mange år. Det går forbruksvarer fra Italia til Østfold, sier Ringdal.

Konkurranse

Han ønsker heller ikke at EU skal kunne stille krav til konkurranse.

– Vi vil ha frihet til at de folkevalgte skal kunne bestemme om de mener konkurranse er bra for norsk jernbane, sier Ringdal.

Werp i departementet sier at statene står fritt til å utvikle sin egen jernbanesektor, og drive sin egen nasjonale jernbanepolitikk.

– Bare se på statsbudsjettet som ble lagt frem på mandag. Dette blir ikke endret med den fjerde jernbanepakken. Det er riktig at konkurranse blir hovedregelen, men vi har allerede sett at konkurranse virker, og dette er regjeringens egen politikk, sier statssekretæren.

Han sier også at de får beholde nasjonale krav som faktisk trengs, blant annet på grunn av vårt klima.

Les også

Regjeringen om togprosjekt på Østlandet: – Uaktuelt

Her kan du lese mer om

 1. Norsk politikk
 2. Jernbanekonkurranse
 3. Samferdsel
 4. EU
 5. Streik
 6. Samferdselsdepartementet
 7. Anders B. Werp

Flere artikler

 1. Stortingspolitiker: – Utenkelig å rokke ved en slik suksess som Flytoget

 2. Næringsministeren ber om råd: Skal stake ut kursen for en av Norges viktigste bransjer

 3. Nordmenn handler for 2,2 milliarder på svenske Systembolaget

 4. Annonsørinnhold

 5. Høyre sabler ned Aps «klimabudsjett»

 6. Nye varslingsregler fra nyttår: – Dyrere for arbeidsgivere som ikke følger reglene