Millionunderskudd for Bitcoins Norge i fjor

Egenkapitalen i selskapet ble redusert fra nærmere tre millioner kroner til en halv million. I regnskapet kommer det også frem at kryptoselskapet droppet revisor. 

Daglig leder og eier Ole-André Torjussen sendte 1. juli ut en e-post til kundene i selskapet, der det ble kjent at all handel på plattformen ble stanset.
Publisert:

Selskapet som nylig ble utsatt for et større dataangrep har levert årsregnskap for i fjor, og den finansielle situasjonen for selskapet har endret seg betraktelig det siste året sammenlignet med året før.

Årsresultatet etter skatt i 2018 endte på 2,4 millioner kroner i minus, ned fra et overskudd på 2,8 millioner kroner i 2017.

Også omsetningen Bitcoins Norge hadde i fjor falt fra 5,5 millioner kroner i 2017 til 3,0 millioner kroner i 2018.

Det betales ellers ut 1,58 millioner kroner i lønn fordelt på tre årsverk.

E24 har så langt ikke kommet i kontakt med Bitcoins Norge-sjef og eier Ole Andre Torjussen om årsregnskapet.

Det er ingen revisor som går god for årsregnskapet, ettersom selskapet skriver i årsrapporten at de har valgt bort revisjon.

Små aksjeselskap er ikke pliktig til å ha revisor. Om selskapet har inntekter under seks millioner kroner, egenkapital og gjeld på under 23 millioner kroner til sammen, eller under ti årsverk – kan selskapet lovlig velge å ikke ha en revisor som går igjennom regnskapet og kontrollerer at alt er riktig.

Kontantene blåst bort

Noe annet som har krympet kraftig fra 2017 til 2018 er hvor mye kontanter selskapet sitter på.

I 2017 hadde Bitcoins Norge kontanter og bankinnskudd på 17,5 millioner kroner. Det har minket til 1,48 millioner kroner i fjor.

Årsaken vises trolig i posten for kortsiktig gjeld, som faller fra 17,5 millioner kroner til 1,33 millioner.

Kostnadene til selskapet var på 5,5 millioner kroner. Det er ikke mye gjeld i selskapet. Egenkapitalen i selskapet ble redusert fra nærmere tre millioner kroner til en halv million.

Mulig gruppesøksmål

Selskapet meldte 1. juli at leverandøren deres var utsatt for et hackerangrep, og at kryptovaluta verdt 4,28 millioner kroner hadde forsvunnet. Angrepet ble senere bekreftet av leverandøren selv.

Det førte til at selskapet besluttet å selge all kryptovaluta, for å kunne betale tilbake midlene som forsvant.

Flere kunder reagerte etter at det ble kjent at kryptovalutaen ble tvangssolgt til en vesentlig lavere kurs, noe som har ført til et eventuelt gruppesøksmål mot selskapet.

Senere har Bitcoins Norge utbetalt penger til tidligere kunder, men E24 har tidligere vært i kontakt med kundenes advokat som sier det har vært «stor variasjon» i hvilken bitcoin-kurs som er benyttet.

Les også

Varierende utbetalinger til Bitcoins Norge-kunder

Les også

Bitcoins Norge-kunder fortviler: – Rotete og frustrerende

Les også

– Forbrukerne er kanskje ikke tilstrekkelig ivaretatt

Publisert: