MILLIONDRYSSET I HYDRO: Fryktet flukt - ga full pott

Styreleder Jan Reinås tror Hydro kunne sluppet unna med lavere opsjonsutbetalinger, men tok ikke sjansen på å skuffe direktørene.

Publisert:

Etter flere dager med massiv kritikk møtte Hydros styreleder Jan Reinås i går pressen for å forsvare avviklingen av Hydros opsjonsprogram, som fører til at rundt 35 sjefer får utbetalt 210 millioner kroner.

Overfor Aftenposten medgir Reinås at Hydro antagelig kunne sluppet billigere, men avviser at det ville vært fornuftig.
- Vi har gjort grundige vurderinger, og vi måtte komme opp med et forslag som vi fikk aksept for. De som hadde opsjoner skulle ikke føle seg snytt. Dette er kjernefolk som vi ville beholde, sier Reinås.
- Dere har gitt full pott for en innsats som ikke er utført. Kunne dere ikke ha sluppet billigere?
- Jo, men det ville være en fryktelig dårlig strategi, det ville vært en risikoøvelse.

Reinås fremhevet at vedtaket om å avvikle ordningen var enstemmig, og at også de ansattevalgte representantene stemte for

Forut for vedtaket hadde styret en lang prosess der også staten ble grundig orientert. Ifølge Reinås ga han staten en orientering 21. juni, etter at styret hadde hatt foreløpige drøftinger. Staten ga da signaler om at det styret gjorde var i tråd med de nye, statlige retningslinjene.

Beløp ble derimot ikke diskutert, fordi staten var klar på at dette var noe som tillå styret, la Reinås til, men poengterte at det fremgår i årsrapporten hvordan man beregner verdien på opsjonene. Alt i alt fikk staten svært fyldig informasjon, mener Reinås.

- Store beløp
- Det er ikke tvil om at vi har orientert i detalj, i den grad det er nødvendig å orientere detaljert, sa han.
Den hastig innkalte pressekonferansen ble avholdt i resepsjonen utenfor kontorene til et selskap Reinås driver sammen med familien. Punkt for punkt gjennomgikk Reinås kritikken som har kommet mot de store utbetalingene til Hydro-sjefene.
- Det er jo store beløp, det er det ikke tvil om. Men vi må huske på at dette er beløp som er tjent opp i fra 2003, 2004, 2005 og 2006. De to første årene er greie, for de beløpene kan utøves nå, sa han.
Gevinsten for 2005 og 2006 er derimot beregnet, fordi alle opsjonene har tre års opptjeningstid. Reinås fremhevet at de store gevinstene skyldes at aksjekursen i Hydro har steget kraftig, og at dette delvis skyldes de grep Hydro-ledelsen har gjort for å få frem verdiene i selskapet.
Reinås oppga to grunner til at ordningen ble avviklet nå: Fusjonen med Statoil, som gjør at flere av direktørene bytter selskap, og statens forbud mot nye opsjonsordninger.
Han var ikke overrasket over at avviklingen utløste kritikk, men var derimot overrasket over at det er satt spørsmålstegn ved om styret hadde fullmakt til å avvikle ordningen på den måten det har valgt. Uavhengige jurister har etterlyst informasjon om hvordan Hydros opsjonsavtale ser ut.
- Hvorfor vil du ikke legge frem detaljene i opsjonsavtalen for offentligheten?
- Det er en avtale mellom to parter. Det må dere akseptere. Vi kommer aldri til å offentliggjøre den.
- Får Selmer og Regjeringsadvokaten tilgang til disse detaljene når de nå skal granske denne saken?
- De får tilgang til det som er rimelig i det arbeidet de skal gjøre.
- Fortsetter du hvis du får kritikk?
- Styret og jeg står på trygg grunn. Vi har handlet innenfor våre fullmakter.
Les også:

Les også Øystein Sjølies kommentar:

Publisert:

Her kan du lese mer om