LO- og SAS-pilotene stevner SAS for Arbeidsretten

Bakgrunnen er at 560 SAS-piloter ble oppsagt som følge av pandemien. Pilotene har nå gått en ny vei i kampen om å få jobbene tilbake.

Illustrasjonsfoto
 • Hans M. Jordheim
Publisert:

LO-advokatene har på vegne av SAS-pilotene organisert i Norsk Flygerforbund sendt inn stevning til Arbeidsretten for fem forhold, som de mener er brudd på arbeidslivets bestemmelser.

Bakgrunnen for stevningen er at oppsagte SAS-piloter som ble sagt opp som følge av coronapandemien ikke får jobben tilbake.

SAS gjorde strukturelle endringer etter pandemien, som blant annet innebar at de opprettet et nytt datterselskap.

SAS opplyste samtidig at oppsagte piloter og kabinansatte må søke jobb på nytt i disse selskapene.

- LO aksepterer ikke at SAS forsøker å organisere seg bort fra inngåtte avtaler og grunnleggende arbeiderrettigheter. Denne saken er prinsipielt viktig for alle arbeidstakere i Norge, og vi ser frem til å få prøvd den rettslig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en melding.

Allerede dekket

Pilotene har allerede stevnet SAS for tingretten for ulovlig virksomhetsoverdragelse. Den er ennå ikke berammet.

Når de nå tar saken til den særnorske domstolen Arbeidsretten, er det med påstand om at SAS har brutt tariffavtalene med pilotene.

– Overgripende har vi sagt at at dette er en ulovlig omgåelse av avtalene våre. Fordi de nye jobbene er allerede dekket av avtalene våre, sier Roger Klokset, leder for Norske SAS-flygeres Forening.

Han påpeker at de pilotene som har blitt og skal ansettes i SAS etter pandemikuttet gjør samme jobber som deres oppsagte medlemmer.

– Men i stedet for å gi jobbene tilbake og honorere våre avtaler, så rekrutterer de nye piloter på lavere vilkår, sier Klokset.

SAS har hele tiden avvist at selskapet har omgått gjenansettelsesplikten.

Selskapet hadde ikke umiddelbart noen kommentar da E24 tok kontakt mandag kveld.

– SAS er av den oppfatningen av at vi forholder oss til og handler etter inngåtte avtaler, sa pressesjef John Eckhoff i februar.

To veier til samme mål

Klokset forteller at det å stevne SAS for både tingretten og Arbeidsretten er to veier til samme mål.

– Det vi ønsker er at våre oppsagte får jobbene tilbake innunder vår tariffavtale.

Foreningslederen forklarer bakgrunnen for at de kjører saken i to ulike løp:

– I samråd med våre advokater mener vi at SAS har brutt både arbeidsretten og begått et lovbrudd i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Vi ønsker å utfordrer denne saken på alle mulige måter.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Scandinavian Airlines (SAS)
 2. Fly
 3. Arbeidsliv
 4. Fagforening
 5. LO

Flere artikler

 1. SAS-pilotene tar flyselskapet til retten

 2. Pilot-sjef: Villig til å slå SAS konkurs

 3. Betalt innhold

  Streiken i SAS: Dette er de uenige om

 4. Pilotsjef sa han var villig til å drive SAS konkurs for å forsvare pilotenes rettigheter. Nå får han svar.

 5. SAS-meglingen starter nå – rundt 900 piloter truer med streik