Milliongebyr til strømselskaper: Straffer også to av toppsjefene

Forbrukertilsynet gir tre strømselskaper straff for å ha brukt «udokumenterte billigst-påstander» i markedsføringen.

Stefan Manov, daglig leder i NordlysEnergi, får et personlig gebyr for å ha medvirket til villedende markedsføring.
Publisert:

To av selskapene får også forbud mot å hevde de er billigst i fremtiden, med mindre de kan dokumentere det.

Forbrukertilsynet gir overtredelsesgebyr til disse tre selskapene:

  • Motkraft AS: 400.000 kroner
  • NordlysEnergi AS: 1.000.000 kroner
  • Agva Kraft AS: 1.500.000 kroner

E24 har tidligere omtalt at de tre selskapene er blitt varslet om at de kan få gebyr.

– Ved markedsføring med bruk av påstander om å være billigst, er det viktig for forbrukerne at påstanden er sann. Dersom næringsdrivende markedsfører seg som billigst uten faktisk å være det, kan forbrukere risikere å foreta kjøpsvalg på feil grunnlag, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Alle gebyrene er høyere enn tilsynet varslet selskapene og personene om i desember.

Ifølge tilsynet er dette på bakgrunn av «en helhetsvurdering». De sier gebyrene er ulike blant annet fordi grovheten av lovbruddene er ulike.

I tillegg vil daglig leder i Nordlys Energi, Stefan Manov, få et personlig gebyr på 200.000 kroner for å ha medvirket til villedende markedsføring. Daglig leder i Agva Kraft, Finn Erik Arctander, får også et personlig gebyr på 200.000 kroner av samme grunn.

– Styreleder og daglig leder i ethvert selskap har et viktig ansvar med tanke på å sikre gode nok rutiner for å hindre brudd på gjeldende lover og regler, herunder for å hindre brudd på markedsføringsloven. Når det gjelder Manov og Arctander, mener vi at de, i kraft av sine roller i selskapene, i realiteten står bak selskapenes lovbrudd, sier Rønningen om de personlige gebyrene.

– Veldig overrasket

– Vi er veldig overrasket over at de velger å fatte vedtaket på bakgrunn av at de mener vi ikke har sendt inn nok historisk dokumentasjon på vår markedsføring, skriver Stefan Manov i en e-post til E24.

– Så vi er ikke fornøyd med å bli ilagt overtredelsesgebyr når det ikke kommer frem noen andre eksempler på strømselskaper som tilbyr billigere varig spotprisavtale enn Nordlys Energi.

E24 har tidligere omtalt hvordan Nordlys Energis selgere trodde de solgte strøm til spotpris, men at de senere oppdaget at prisen var styrt av selskapet selv. Manov eier også en nettside for sammenligning av strømpriser, der Nordlys Energi har billigst strøm uansett hvilke kriterier du velger.

I sitt svar til Forbrukertilsynet om et mulig gebyr skriver Manov:

«[Jeg er] innforstått med at Nordlys Energi har en undersøkelsesplikt og at jeg er ansvarlig for at denne undersøkelsesplikten er utført på en betryggende måte. Jeg mener at jeg har utført denne oppgaven etter beste evne i forhold til min rolle, alder, erfaring, kunnskap og utdannelse.»

Vil påklage vedtaket

Finn Erik Arctander, daglig leder i Agva Kraft, skriver dette i en e-post til E24:

«Vi mener markedsloven ikke er brutt og vil påklage vedtakene. Vi har brukt mye tid på å dokumentere overfor Forbrukertilsynet hvorfor Agva Kraft ved noen anledninger har benyttet «billigst» om enkeltprodukter. Kilde for billigst-påstander har alltid vært Forbrukerrådets egen strømprisportal, hvor det er meldeplikt for samtlige aktive strømavtaler.»

Han fortsetter:

«Forbrukerrådet reklamerer selv på Google med at man finner billigste strømavtale på Strømpris.no. Derfor har vi vært overbevist om at det har vært riktig å kalle et produkt billigst når det topper denne listen.»

Finn Erik Arctander (t.v.) får et personlig gebyr på 200.000 kroner fra Forbrukertilsynet. Her er Arctander og hans bror Bjørn, som er markedssjef i selskapet, på vei inn til et møte med tilsynet i november i fjor.

Arctander har også fått et personlig gebyr på 200.000 kroner for medvirkning til villedende markedsføring:

– Vedtaket om overtredelsesgebyr for meg personlig synes jeg er svært urimelig. I den grad det skulle være begått feil, hvilket vi er uenig i, er det i så fall selskapet som har begått feilen. Jeg har ikke personlig vært involvert i de aktuelle markedskampanjene, skriver Arctander.

– Urimelig strenge

– Vi er i sjokk. Dette er et skikkelig slag i magen, sier daglig leder i Motkraft, Bjørn Christian Spieler, til E24.

Motkraft fikk mye oppmerksomhet i fjor høst for det de omtaler som en «non-profit» forretningsmodell der de sier de ikke skal tjene penger på strøm.

– Vi trodde vi var på samme lag som Forbrukertilsynet, og vi hadde trodd at de ville sette ned gebyret til en symbolsk sum. Men de gjør det motsatte. Vi synes de er urimelig strenge.

Daglig leder i strømselskapet Motkraft, Bjørn Christian Spieler, holder opp vedtaket fra Forbrukertilsynet.

– Er dere uenige i bakgrunnen for vedtaket, altså at dere skal ha sagt at dere var billigst uten å dokumentere det?

– Vi skal jo ikke tjene penger på strøm, men så er det nok noe finjus her som vi ikke kommer oss rundt. Men intensjonene våre er gode. Det sier seg selv at et selskap som ikke skal tjene penger på strøm, vil være rimelig.

– At vi har hevdet at vi har vært billigst, er noe vi selv har trodd, men der blir det et definisjonsspørsmål der vi ikke er enige med Forbrukertilsynet. Vi vil selvfølgelig ta dette videre og klage det inn til Markedsrådet.

Forbyr selskaper å si de er billigst

Forbrukertilsynet kontaktet selskapene allerede tidlig i 2021 om at de brukte påstander om å være billigst i markedsføringen. Etter dette fortsatte både Nordlys Energi og Agva Kraft å «bryte loven i stort omfang», skriver Forbrukertilsynet.

Nordlys Energi fortsatte også å påstå de er billigst etter at tilsynet varslet dem om at de kom til å ilegge dem gebyr.

Forbrukertilsynet forbyr nå Nordlys Energi og Agva Kraft å påstå at de er billigst uten å kunne dokumentere det. Om de ikke kan dokumentere det, vil de få tvangsmulkt på 500.000 kroner for hver uke de bryter vedtaket.

– Med de høye strømprisene som har vært det siste året, anser Forbrukertilsynet det som spesielt viktig at strømleverandørene overholder markedsføringslovens forbud mot villedende markedsføring, sier Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Publisert: