Fersk plan skal lokke datasentre til Norge: – En markedsføringsstrategi

Regjeringen vil bruke grønn norsk strøm til flere datasentre, og tror det vil skape nye jobber, ifølge en fersk plan. – En markedsføringsstrategi, sier digitaliseringsministeren.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og Carl von Hessen i Aquila Capitals datasenter-selskap AQ Compute.
Publisert:

HØNEFOSS (E24): Bare tre år etter at regjeringen la frem sin forrige datasenterstrategi, legger distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland frem en ny strategi.

Det skjer på byggeplassen for et nytt datasenter på Hønefoss, som bygges av tyske Aquila Capitals nye datasenter-satsing AQ Compute. Fra tidligere er Aquila Capital også storeier av norsk småkraft og også noe vindkraft.

I den nye strategien lover Helleland å «styrke marknadsføringa av Noreg som datasenternasjon», og sikre stabile rammevilkår slik at flere aktører kan lokkes til å lagre dataene sine i Norge.

– Vi så jo at den forrige strategien virket. Den har virket i tre år nå, og vi har fylt opp det som var målene i den strategien, sier Helleland til E24.

– En markedsføringsstrategi

Regjeringen ønsker nå flere datasentre velkommen til Norge, og vil fortsette å legge til rette for næringen.

Den nye strategien skal bidra til å selge Norge som hjem datasentre, og Helleland omtaler den som en «velkomstmelding til internasjonale aktører».

– Fra myndighetenes side, og sammen med næringen, er vi fornøyde med det vi har fått til hittil. Men Norge er et lite land, det er ikke alle internasjonale aktører som kjenner de politiske prosessene og hvilke konkurransefortrinn vi har for etablering av datasenter, sier Helleland.

– Det er det vi må gjøre kjent. Så dette er like mye en markedsføringsstrategi til resten av verden, sier statsråden.

Datasenternæringen har investert 2,7 milliarder kroner i Norge bare i 2019 og 2020, og totalt har private utbyggere investert over 80 milliarder siden 2012 i mobilnett og bredbånd, påpeker regjeringen.

– Gjennom at vi har tilgang på fornybar kraft til rimelige priser, står Norge i en særstilling. Det konkurransefortrinnet må vi utnytte der vi har arbeidsplasser å hente og utvikle, sier Helleland.

– Det er det som er viktig for velferden vår, for skoler og bygging av veier og gode sykehjem. Vi må ha inntekter fra privat sektor og skape arbeidsplasser i privat sektor, sier hun.

Her på Hønefoss skal AQ Compute bygge ut et datasenter med kapasitet på fem megawatt, og målet er å bygge ut ytterligere fem megawatt etter hvert.

Trenger mer nett

Datasentre krever mye strøm, og det kan utløse behov for kostbare forsterkninger i kraftnettet. Regjeringen ønsker å finne ut hvordan nettet kan bygges ut raskere, og satte nylig ned et hurtigarbeidende utvalg som skal vurdere dette. Utvalget ledes av Enova-sjef Nils Kristian Nakstad.

Det er for tiden 300 nettsøknader i kø hos NVE, og kraftbransjen mener utbyggingene må skje raskere hvis Norge skal kunne utløse ny virksomhet i kraftkrevende industri.

Det er nettopp de politiske prosessene rundt kraft, nett og arealtilgang som Helleland vil forbedre.

– Der jeg mener vi fortsatt har en vei å gå, det er på politiske prosesser. Først og fremst på areal, at det skal gå raskt og effektivt i den kommunale forvaltninger. Slike prosesser tar tid, og noen ganger går det opp i systemet, der statsforvalteren kommer inn. Det bør ikke ta for lang tid, sier Helleland.

– Dette handler også om saksbehandling og gode offentlige prosesser, særlig på energisiden der både NVE og Statnett må koordineres og vi må ha effektive og gode beslutningsprosesser. Det er der vi har en vei å gå, sier statsråden.

Skaper verdier

Kritikerne av datasenternæringen har pekt på at den skaper relativt få jobber i lokalmiljøene der sentrene ligger.

Samtidig er næringslivet og staten avhengige av datasentrenes tjenester. Blant annet benytter 64 prosent av norske selskaper med over ti ansatte seg av skytjenester, ifølge regjeringen.

Etter coronakrisen i fjor har mange kontoransatte blitt enda mer vant til digitale møterom, og digitaliseringen har skutt fart.

I en ringvirkningsanalyse fra i fjor ble det i et optimistisk scenario anslått en årlig kapasitetsvekst på 25 prosent, slik at datasenternæringen potensielt kan sysselsette 11.100 i 2025 og 24.900 i 2030.

– I dag har vi rundt 2.300 arbeidsplasser, sier Helleland.

– Selve datasentrene, det er ikke der de tusenvis av arbeidsplassene vil komme. Det er knyttet til leverandørindustrien, de som skal levere, elektrikere og transportører. Det er lokale arbeidsplasser i privat sektor, sier hun.

Norsk dataøkonomi er anslått å gi en årlig verdiskaping på om lag 150 milliarder kroner og en sysselsetting tilsvarende 100.000 arbeidsplasser i 2020, ifølge en Menon-rapport fra 2019.

Flere aktører er kjøpt opp

Norge sitter på store mengder grønn strøm, og har dessuten et stabilt politisk regime. Det gjør datasentrene i landet attraktive for utenlandske aktører, påpeker regjeringen.

«Flere aktører melder om økt interesse fra globale investeringsfond med klimaprofil», skriver regjeringen i sin datasenterstrategi.

Utenlandske investorer har også kjøpt opp flere norske aktører:

  • I juli ble datasenteraktøren Digiplex kjøpt opp av det amerikanske investeringsselskapet IPI Partners. Digiplex driver åtte datasentre i Norge, Sverige og Danmark.
  • I juli solgte Smedvig-familien datasenteraktøren Green Mountain til israelske Azreli Group for 7,6 milliarder kroner.
  • For to år siden ble aktøren Basefarm kjøpt opp av teleselskapet Orange for 3,2 milliarder kroner.
  • Threadneedle European Sustainable Infrastructure Funds har kjøpt seg opp til majoritetseier i Lefdal Mine Data Center i Måløy.

Andre utenlandske aktører lukter også på Norge. Google har kjøpt en stor tomt i Skien, og Microsoft har åpnet datasenter i Oslo og Stavanger. Bilprodusenten Volkswagen kjører noen av sine tunge regneoperasjoner hos Green Mountains datasenter på Rjukan.

Publisert:
Gå til e24.no