Arbeidsministeren kan ikke si om bonuskutt for sykmeldte er lov

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr diskriminering, også grunnet sykdom, fastslår Hadia Tajik (Ap). Men den åpner også for forskjellsbehandling «på visse vilkår», påpeker hun.

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap).
Publisert: Publisert:

Den nye arbeidsministeren, som selv er utdannet jurist, kan ikke gi et entydig svar på om norske bedrifter i dag har lov til å redusere bonuser til ansatte som har sykefravær.

Hadia Tajik antyder at lovverket har for stort tolkningsrom til å gi et enkelt svar, slik at det kommer an på den konkrete bonusordningen bedriften bruker.

Les også: Ikea-ansatte får ikke bonus om de er langtidssykemeldte

Spørsmål fra SV

Det er SV-nestleder Kirsti Bergstø som har bedt arbeidsministeren klargjøre om slike bonuskutt er lov.

Stortingsrepresentanten sendte Tajik et skriftlig spørsmål som henviste til E24s sak om Tess’ «tilstedebonus». Bonusordningen har gitt Tess-ansatte en utbetaling på 4.000 kroner i kvartalet dersom de aldri har fravær.

Hvis de ansatte for eksempel må holde seg hjemme begrunnet i sykdom, har Tess trukket dem 2.000 kroner i bonus per dag.

Bergstø utfordret Tajik på to ting: Først, er en slik praksis lovlig? Og hvis svaret er ja – vil regjeringen endre loven?

Tajik rykket selv ut med en advarsel etter E24s sak om hvordan Tess har reagert mot ansatte som vil organisere seg med tariffavtaler. I svaret sitt vektlegger Tajik at «regjeringen vil skape et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv».

Les også

Støtter bonuskutt for ansatte med sykefravær: – Bare positivt

Tajik: Tillatt å forskjellsbehandle på visse vilkår

– Arbeidsmiljøloven har regler som forbyr diskriminering på grunn av fagorganisering. Også i likestillings- og diskrimineringsloven er det regler som forbyr diskriminering, blant annet grunnet funksjonsnedsetting, inkludert sykdom som kan føre til at ansatte er hjemme, skriver Tajik i sitt svar.

Det er likevel ikke gitt at bonuskutt ved sykefravær vil være i strid med disse bestemmelsene, påpeker arbeidsministeren, som antyder at det krever individuelle vurderinger:

– Lovverket har unntak som tillater forskjellsbehandling på visse vilkår. Bonusordninger og lignende ordninger i virksomhetene må holde seg innenfor disse reglene. Jeg kan dessverre ikke påta meg å vurdere enkeltsaker, der jeg bare kjenner enkeltelementer fra mediene.

Tar gjerne innspill

På SVs spørsmål om hvorvidt regjeringen vil vurdere lovendringer, svarer Tajik at hun «gjerne» får konkrete innspill til endringer som kan styrke rettighetene til arbeidstagere.

– Dersom det er slik at representanten Bergstø ønsker konkrete lovendringer, må hun gjerne spille det inn, slik at jeg kan komme tilbake med en vurdering, skriver Tajik.

Arbeidsministerens syn om at lovligheten av slike bonustrekk kommer an på bedriftens konkrete ordning, får støtte av advokat og arbeidsrettsekspert Nicolay Skarning i Kvale.

Blant annet kommer det an på hvorvidt alt fravær likebehandles, og hvorvidt bonusutbetalingene som er koblet til lite fravær utgjør en stor del av den samlede avlønningen, ifølge advokaten. Han mener likevel at bonus for oppmøte vil være lovlig «i de fleste tilfeller».

Publisert:
Gå til e24.no