SV krever reversering av taxireformen

Det er stortingsflertall for å gjeninnføre antallsbegrensninger på antall taxiløyver. Det har ESA reagert mot tidligere.

MOT FRISLIPP: SV, her ved samferdselspolitisk talsperson Mona Fagerås, reagerer på den kraftige økningen i antall taxiløyver.
 • Hans M. Jordheim
Publisert:

E24 skrev i helgen at det har vært en kraftig økning i antall taxiløyver det siste året, etter taxireformen i november 2020.

Det er en utvikling regjeringen må ta grep for å stanse, mener Mona Fagerås, samferdselspolitisk talsperson i SV.

– SV krever at regjeringen reverserer taxireformen nå, og sørger for at det i det minste blir satt et tak på antallet løyver, sier hun.

Fagerås mener at det snart ikke lenger går an å leve av å være taxisjåfør fordi prisene er så lave.

– Da sier det seg selv at noe må skje. Ap og Sp har dette som et helt sentralt punkt i regjeringsplattformen, og jeg forventer at de gjør noe med dette så fort som mulig.

Har lovet endring

Reformen som ble innført for litt over et år siden, fjernet krav om at en bil må tilhøre en taxisentral, og kommunene kunne ikke lenger sette et tak på hvor mange drosjer det skulle være.

Før reformen var det registrert 7.649 taxiløyver i Norge. Ved utgangen av 2021 var tallet 12.281. På landsbasis tilsvarer det en økning på 60 prosent.

I regjeringsplattformen står det blant annet at Ap og Sp skal «stanse frislippet i taxinæringen» og «gjeninnføre ordningen med fylkeskommunal antallsregulering».

Førstnevnte formulering var i tillegg med i Arbeiderpartiets 100-dagersplan, altså listen med 40 saker de lovet å legge frem innen 100 dager, dersom de vant valget.

Også Senterpartiet har vært sterk kritiker av taxireformen.

22. januar har det gått 100 dager fra regjeringsbyttet.

Når det eventuelt kommer, og hva regjeringen vil foreslå, er uklart.

Les også

Usikkert hva regjeringen skal gjøre med 4.000 nye drosjeløyver

En rekke møter før jul

E24 har bedt om intervju med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), men fått beskjed om at han er opptatt med regjeringens strategikonferanse.

Statssekretær Mette Gundersen har via departementets kommunikasjonsavdeling levert følgende uttalelse:

– Vi ønsker å forbedre drosjenæringen for å sikre ordnede forhold der kundene er trygge og sjåførene kan leve av jobben sin. Vi har nå satt i gang arbeidet i departementet og hadde i november møter med [en rekke] aktører. Vi fikk mange nyttige innspill som vi vil ta med oss videre i arbeidet med å løse de utfordringene bransjen har, og er i ferd med å avklare den konkrete prosessen for endringer i drosjereguleringen.

Statssekretær Mette Gundersen i Samferdselsdepartementet.

Gundersen skriver videre at hun vil understreke at de ønsker disse endringene så raskt som mulig, men innenfor forsvarlige rammer.

– Eventuelle endringer i drosjereguleringen vil kreve endringer i forskrifter og lover. Dette skjer etter fastlagte prosesser, og det er på nåværende tidspunkt vanskelig å vite akkurat når dette vil være klart.

E24 har stilt spørsmål om det kommer til å bli lagt frem lovforslag innen 22. januar, i tråd med 100-dagersplanen, og om det bare er et tidsspørsmål før det kommer begrensninger på antall løyver igjen.

Politisk ledelse viser til det første svaret og har ikke mer å tilføye på nåværende tidspunkt.

Les også

Tidligere taxisjåfør reagerer på rødgrønn kritikk av ny reform: Mener Vedum støtter etablerte privilegerte drosjeeiere

Reagerte mot løyve­begrensninger

Slik drosjenæringen var regulert før taxireformen, var i strid med den grunnleggende etableringsfriheten, ifølge EØS-overvåkningsorganet ESA.

I fjor sommer uttalte ESA til E24 at dette vil være gjeldende igjen dersom drosjereglene blir endret tilbake til slik det var da de kom med sin vurdering tilbake i 2017.

E24 har stilt ESA spørsmål om hvordan det vurderer regjeringsplattformens punkt om å gjeninnføre ordningen med fylkeskommunal antallsregulering.

Det var begrensningene i de såkalte løyvdistriktene som var ESAs fremste bekymring i 2017.

Kommunikasjonsdirektør Jarle Hetland sier at dette er noe de må vente med å uttale seg om.

– Først må vi se hva slags endringer som faktisk kommer og så ta en vurdering av dem.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Taxibransjen
 2. Drosjenæringen
 3. Mette Gundersen
 4. Sosialistisk Venstreparti (SV)

Flere artikler

 1. SV mener regjeringen bryter taxiløfter

 2. Rødt ber regjeringen fryse tildelingen av nye drosjeløyver

 3. 4.600 nye taxiløyver på ett år

 4. Betalt innhold

  Uber-sjefen: Så mye tjener norske sjåfører

 5. Betalt innhold

  Må jobbe mer for samme lønn: – Men etter 11–12 timer orker jeg ikke mer