Nedsetter ny ekspertgruppe for å se på konsekvenser av coronatiltak

Regjeringen har nedsatt en ny ekspertgruppe som skal belyse og vurdere samfunnsmessige konsekvenser av smitteverntiltak.

Publisert:

Det skriver regjeringen på sine hjemmesider torsdag.

– Nå har pandemien vart i snart to år. Smitteverntiltakene har store konsekvenser for hele samfunnet og for vår økonomi. For å kunne håndtere pandemien på en mest mulig forutsigbar måte fremover, trenger vi mer kunnskap om de samfunnsmessige konsekvensene av tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre i pressemeldingen.

Ekspertgruppen skal ledes av økonomiprofessor professor Steinar Holden.

Fra før av har Holden ledet det egjeringsoppnevnte Holden-utvalget, som i tre runder evaluerte de samfunnsøkonomiske konsekvensene av smitteverntiltak. Den siste rapporten ble levert i mars 2021 – for nesten et år siden.

I et intervju med VG søndag uttalte Holden at han mener vi vet for lite om konsekvensene av coronatiltakene.

november foreslo FHI at det skulle nedsettes et utvalg som kunne se på kostnader og nytte ved tiltakene.

romjulen sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg at det har vært for lite forskning på tiltak under pandemien, og for lite systematisk kartlegging av tiltaksbyrde.

Før julen 2021 innførte regjeringen nasjonale smitteverntiltak som følge av den usikre situasjonen med omikronvarianten. Tiltakene vil justeres fremover.

Omikron gir mindre alvorlig sykdom og en høy andel av befolkningen er nå fullvaksinert. Det endrer forutsetningene for håndtering av pandemien.

Regjeringen ønsker derfor ny og oppdatert kunnskap om de samfunnsøkonomiske konsekvensene og avveiingene av tiltak.

– Vi ønsker større forutsigbarhet for sektorene som rammes hardt av koronatiltakene. Vår plan er å utarbeide tiltakspakker som skal ligge klare ved utbrudd og nye virusvarianter. Det vil gjøre det enklere å kunne omstille seg raskt avhengig av smittesituasjonen og skal skape bedre forutsigbarhet. For at tiltakspakkene skal treffe best mulig, er det viktig med mer kunnskap om samfunnseffektene. Det vil ekspertutvalget bidra med, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i pressemeldingen.

Ekspertgruppen skal levere endelige rapport senest innen utgangen av mars.

Les også

Dette skjedde da Norge stengte ned igjen: Innrømmer usikkerhet rundt effekten av skjenkestopp

Les også

Skjenkestopp, karantene og rødt nivå – her er coronatiltakene som kan bli endret

Publisert: