– I praksis er dette en nedstenging av bransjene som lever av å samle folk

Det haster å få på plass økonomiske virkemidler, sier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen etter regjeringens nye smitteverntiltak.

ETTERLYSER TILTAK: Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.
Publisert:

Mandag kveld la regjeringen frem nye og inngripende smitteverntiltak. Nå blir det skjenkestopp i hele landet. Treningssentre og svømmehaller for lov til å holde åpent, men kun for individuell trening.

Under regjeringens pressekonferanse, ble det ikke sagt noe konkret om kompensasjonstiltak rettet inn mot næringslivet som blir rammet av de nye, skjerpede tiltakene.

– Vi er i løpende dialog om kompensasjonsordninger og kommer til å presentere disse på en egen pressekonferanse tirsdag, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Vi skal stille opp for de som rammes av politiske vedtak som reduserer aktiviteten, sa han.

De nye smitteverntiltakene gjelder fra onsdag 15. desember og i fire uker.

– Det er stor usikkerhet

– I praksis er dette en nedstenging av bransjene som lever av å samle folk, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

– Dagens Nyheter er tunge å bære for alle som har stått i en uforutsigbar og krevende situasjon over lang tid, sier han.

Sammen med LO og NHO har Virke siden starten av desember etterlyst tiltak som treffer bransjene som rammes av nye smitteverntiltak. Virke organiserer over 24.000 bedrifter, blant annet innenfor handels- og servicenæringen.

– Lønnsstøtten er ennå ikke på plass, og for hver time som går øker permitteringsvarslene. Lønnsstøtten må ta hensyn til at det er virksomheter som ikke kan ha ansatte på jobb. Alternativt må vi se på permitteringsreglene, slik at kostnadene ikke tas av virksomhetene alene. Det er stor usikkerhet i bransjene som lever av å samle folk, så det haster å få på plass alle de økonomiske virkemidlene, sier Kristensen.

ØNSKER LØNNSSTØTTE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik sammen med næringsminister Jan Christian Vestre og NHO-direktør Ole Erik Almlid på en pressekonferanse 3. desember. Da møtte partene i arbeidslivet med næringsministeren for å diskutere nye støttetiltak til næringslivet, deriblant lønnsstøtte.

– Det kan bli brutalt for mange

Fredag 10. desember sa regjeringen at den vil starte arbeidet med å lage en ny lønnsstøtteordning.

Det var LO som først tok til orde for at en lønnsstøtteordning er riktig medisin for det rammede næringslivet nå.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier mandag kveld at hun mener det nå haster med å få på plass flere tiltak som sikrer tryggheten og inntekten til folk.

– Nå er det avgjørende viktig at strengere smitteverntiltak følges opp med tiltak, som
sikrer tryggheten og inntekten til folk. Det haster å få på plass lønnsstøtteordningen,
som LO har foreslått og som kan bidra til å holde folk i jobb, sier LO-lederen.

Hun sier partene i arbeidslivet jobber godt og effektivt sammen med
regjeringen for å få på plass en ordning med lønnsstøtte og andre ordninger.

– Norge settes nok en gang på harde prøver. Dette kan bli brutalt for mange. Vi
husker alle den dramatiske situasjonen sist, da 400 000 nordmenn ble permittert
eller arbeidsledig. Det må vi for all del unngå nå.

Regjeringen har også sagt at den vil gjeninnføre kompensasjonsordningen for næringslivet, men med noen små justeringer.

– Forventer løpende dialog

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier de siste innstrammingene vil gjøre det enda vanskeligere å drive som normalt.

– Vi kommer også til å se mer fravær grunnet smitte og karantene. Flere bedrifter er allerede nede i knestående, og de trenger kompenserende tiltak for å komme gjennom krisen, sier Almlid.

NHO mener derfor at en ordning for lønnsstøtte må landes og at de nasjonale kompensasjonsordningene fra tidligere nedstenginger må på plass, at arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra ti til fem dager og at arbeidsgiverperioden ved sykefravær må reduseres fra fem til tre dager.

– Trepartssamarbeidet er avgjørende for å komme gjennom denne krisen, og vi forventer en løpende dialog mellom regjeringen og partene i arbeidslivet fremover, sier Almlid.

Administrerende direktør Jørund Rytman i organisasjonen SMB Norge, som representerer små og mellomstore bedrifter, sier det er «full katastrofestemning» for deler av næringslivet.

– Dette er en svært dramatisk utvikling for mange norske bedrifter som allerede før disse tiltakene har kjent på en stor grad av frykt og usikkerhet, sier Rytman.

– Det gjelder ikke minst restaurant- og reiselivsbransjen. Nå er det opp til regjeringen å komme med krisepakker som matcher de dramatiske innstrammingene som ble varslet i kveld. Hvis ikke er det bare et tidsspørsmål før mange levedyktige bedrifter over hele landet gir opp, sier han.

Frp: - Regjeringen sleper beina etter seg

Frp mener regjeringen er for treg med å sørge for kompensasjon til næringslivet.

– Regjeringen burde ha fått på plass kompensasjonsordninger som kunne hjulpet de mange som nå blir hardt rammet av de mange inngripende tiltakene, sier helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp.

– Nok en gang opplever vi at regjeringen sleper beina etter seg når de skal komme tilbake med kompensasjonstiltakene senere, sier han.

Hoksrud mener regjeringen burde sørget for å få en lønnsstøtteordning på plass.

– Det er vel og bra å si at de skal komme med nye ordninger, men ingen blir beroliget før de ser hva som ligger i ordningene. Mange frykter nå for at de mister jobben eller at bedriften går konkurs. Dette kan ha vært siste spikeren i kisten for mange. Derfor burde regjeringen hatt tiltakene på plass, sier han.

Rødt krever strengere betingelser i den nasjonale kompensasjonsordningen som skal gjeninnføres.

– Støre må garantere at denne regjeringa ikke gjentar den urettferdige krisepolitikken til Erna Solberg, det må settes utbyttestopp i kompensasjonsordningen for næringslivet og krisetiltakene for arbeidsledige må forlenges minst fram til påske for å gi forutsigbarhet til alle de som frykter for jobben sin, sier stortingsrepresentant og Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.

Publisert: