Kritisk til Stoltenbergs kandidatur: – Åpenbare bindinger

Finansdepartementet ba Jens Stoltenberg om å søke på jobben som ny sentralbanksjef. Flere politikere stiller spørsmål om Norges Banks uavhengighet.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski
Publisert:

Tirsdag la Finansdepartementet ut søkerlisten til stillingen som ny sentralbanksjef. Der kom det frem at nåværende visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og Nato-sjef Jens Stoltenberg er blant søkerne.

Stoltenberg sa til NTB at han ble kontaktet av Finansdepartementet i november med forespørsel om han ville vurdere å søke stillingen.

Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson, sier det er flere ting som er problematisk ved at Jens Stoltenberg nå søker denne jobben.

– Det er åpenbare bindinger til norsk partipolitikk og den sittende regjering. Det vil kunne skapes tvil og stilles mange spørsmål på det grunnlaget. Det er også uheldig at landets viktigste posisjoner går til det samme knippe mennesker.

Kaski sier det er viktig at de andre kandidater har en reell mulighet til å få jobben og at dette nå blir en helt uhildet prosess som ser på formelle kvalifikasjoner.

– Den som får jobben som ny sentralbanksjef vil måtte administrere viktige endringer i Norges Bank. Den må blant annet bli en viktig aktør i det grønne skiftet. Det er derfor SV vil ha omstilling og klimarisiko inn som del av mandatet til Norges Bank, sier Kaski.

Les også

Jens Stoltenberg vil bli ny sentralbanksjef

Rotevatn: – Svært viktig

Venstres nestleder Sveinung Rotevatn har tidligere uttalt seg kritisk til Stoltenbergs kandidatur – og er fortsatt skeptisk.

– Det har ikke med hans person å gjøre, tvert imot respekterer jeg Stoltenberg som politiker, det har med sentralbankens uavhengighet å gjøre.

– Vi har ikke tradisjon for at partipolitikere går inn i denne viktige stillingen. Det er svært viktig at alle kan ha tillit til at sentralbanken opererer uavhengig av dag-til-dag-politikken i alt fra spørsmål om rentefastsetting til Oljefondets investeringer.

Sjefen for Norges Bank er også styreleder i Oljefondet.

Rotevatn sier Stoltenbergs «i særklasse tette bånd» til regjeringen, både personlig og partipolitisk, kan skape en opplevd usikkerhet i så måte.

– Jeg ser Stoltenberg sier at han er oppfordret av Finansdepartementet til å søke jobben. Jeg håper finansministeren tenker seg om både en og to ganger før han eventuelt går for en slik utnevnelse, sier Rotevatn.

Les også

Sjeføkonom tror Jens Stoltenberg får sentralbanksjef-jobben

– Stoltenberg bør ikke få jobben

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er også kritisk.

– Jens Stoltenberg bør ikke få jobben som ny sentralbanksjef, sier fungerende partileder Rasmus Hansson.

– Han er en dyktig politiker som jeg har stor respekt for, men han har jobbet hele sin karriere innenfor den norske oljeboblen, og nå trenger vi noen med helt andre visjoner og perspektiver.

Hanson sier den store utfordringen for norsk økonomi de neste årene er omstillingen bort fra oljeøkonomien.

– Ansettelsen av en ny sentralbanksjef er en unik mulighet for Norge til å få inn ny tenkning og perspektiver.

Hansson sier Norge trenger en ny sentralbanksjef som ikke er en «gammeldags regnemaskin på to ben», men som har visjoner for utvikling av den grønne økonomien. Han mener det er en stor forspilt mulighet hvis vi nok en gang får en klassisk oljeøkonom som henger fast i gårsdagens fossil-tenkning.

– Mens andre land som Storbritannia har hatt en sentralbanksjef som har lagt stor vekt på klimarisiko for resten av økonomien knyttet til investeringer i olje og gass, har den norske sentralbanksjefen snakket varmt om å fortsette et høyt aktivitetsnivå på sokkelen. Det vi nå trenger er en faglig sterk, uavhengig og modig sentralbanksjef som forstår tiden vi lever i, og som kan styre pengepolitikken gjennom krevende år. 

Høyre-leder Erna Solberg er ordknapp om kandidatene.

– Vi forutsetter at det gjennomføres en ordinær prosess av Finansdepartementet i forbindelse med denne stillingen. Det er ikke naturlig at jeg gir ytterligere kommenterer til søkerlisten, sier Solberg.

Forsiktige økonomer

Samfunnsøkonom Steinar Juel i tankesmien Civita peker på Jens Stoltenberg og Ida Wolden Bache og sier det er to svært gode og godt kvalifiserte søkere på listen.

– Jeg har stor tillit til at både Jens Stoltenberg og Ida Wolden Bache vil bli gode sentralbanksjefer. Synes ikke det er riktig av meg å peke på den ene fremfor den andre, sier Juel.

– Hva tenker du om prosessen, at Jens Stoltenberg med hans politiske bakgrunn ble bedt om å søke?

– En eventuell utnevnelse av Stoltenberg vil jeg ikke oppfatte som en politisk utnevnelse.

– Han er svært kvalifisert, som leder, som økonom, som en person med stor innsikt i samfunnsmessige forhold. Han har inngående kjennskap til Norges Banks hovedoppgaver. Det var under Stoltenbergs regjering handlingsregelen og inflasjonsmålet ble etablert som styringssystem.

Juel sier det er ganske vanlig at personer blir bedt om å søke på toppstillinger i staten.

– Man kan stille spørsmål ved om hvor heldig en slik praksis er, men dette er ikke noe spesielt for prosessen denne gangen, sier Juel.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener Stoltenberg er favoritt.

– Når Jens Stoltenberg sier han blir oppfordret til å søke av Finansdepartementet, så tenker jeg at det blir Jens Stoltenberg, sier Haugland.

– Det betyr åpenbart at Finansdepartementet ikke er enige med de som har påpekt at hans bakgrunn er altfor politisk til å passe inn i en slik rolle, sier hun.

Les på E24+

– Det var som å få ny jobb, bare litt på speed

Les på E24+

Leder for enhver pris?

Publisert:
Gå til e24.no