Fjordkraft har trukket søksmålet mot staten

Strømleverandøren gikk til sak for å få fortsette å selge et omstridt produkt. Nå er tjenesten midlertidig stanset.

VIL SELGE: Forbrukertilsynet har krevd endringer i en tjeneste som Fjordkraft nekter å gi slipp på.
Publisert: Publisert:

Bergensbaserte Fjordkraft gir seg ikke i den årelange kampen for å få selge et produkt som energimyndighetene har sagt nei til.

Tjenesten har blitt solgt under navn som «Jevn Betaling» og «Full Kontroll», og ifølge selskapet gjør tjenesten at strømkunder kan betale samme beløp hver måned.

Myndighetene mener på sin side slike produkter er komplekse og uoversiktlige, og har derfor pålagt selskapene å fjerne dem.

Fjordkraft varslet i fjor høst at selskapet saksøker staten, før stevningen ble sendt inn til Oslo tingrett rundt årsskiftet.

– Vi ønsket en rettslig avklaring og fikk den avklaringen i Fortums sak. Da var det en naturlig konsekvens å trekke søksmålet, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Vaag Eikeland i Fjordkraft til E24.

De Fortum-eide selskapene Fortum Markets, Hafslund Strøm og Norgesenergi gikk til retten med en sak som tok opp en tilsvarende problemstilling. Staten ble frifunnet og strømleverandørene tapte saken.

Fjordkraft trakk søksmålet 31. mai.

Olje- og energidepartementet skriver i en e-post til E24 at det tar til etterretning at Fjordkraft har trukket søksmålet mot staten. Det var staten ved Olje- og energidepartementet som ble saksøkt av Fjordkraft.

Forbrukertilsynet kritisk

I forbindelse med rettstvisten, tok Fjordkraft et nytt grep for å få selge produktet, gjennom et datterselskap i konsernet.

Forbrukertilsynet reagerte kraftig. Det er en offentlig tilsynsmyndighet som skal ivareta forbrukervernet gjennom å håndheve lover og regler.

Kritikken fremkommer av et brev datert 23. mai, som er sendt til Fjordkraft.

Forbrukertilsynet skriver i brevet at det mener «Full Kontroll» i realiteten er en kredittavtale. Det betyr at både Fjordkraft og Betalservice AS må følge reglene i finansavtaleloven som regulerer markedsføring og inngåelse av kredittavtaler. Betalservice AS er datterselskapet produktet har blitt solgt gjennom.

«Forbrukertilsynet mener Fjordkraft og Betalservice bryter flere av de sentrale reglene i finansavtaleloven som regulerer markedsføring av kredittavtaler, i tillegg til å bryte markedsføringslovens regler. Dette betyr at markedsføringen av Full Kontroll er ulovlig praksis».

Suspendert

Fjordkraft svarer i et brev til Forbrukertilsynet datert 14. juni at tjenesten suspenderes mens selskapet gjør endringer. Forbrukertilsynet har deretter avsluttet saken, viser et brev datert 12. juli.

Forbrukerrådet har tidligere vært kritisk til grepet fra Fjordkraft. Det er en interesseorganisasjon som skal hjelpe forbrukerne og påvirke styresmakter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

Det omtalte produktet er ikke i salg per i dag, men Fjordkraft opplyser at selskapet kommer til å tilby det igjen i fremtiden.

Sammenlignet med forbrukslån

Det er nå avklart at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ikke er regulator for tjenesten fra Betalservice, bekrefter RME, som er den nasjonale myndigheten for regulering av kraftmarkedet og nettsystemet i Norge.

– Det innebærer at tjenesten videreutvikles, med blant annet Bank-ID-signering, og tilpasses gjeldende regelverk, herunder Finansavtaleloven, noe vi har vært i dialog med Forbrukertilsynet om, sier Eikeland.

Kommunikasjonsrådgiver Jon Vaag Eikeland i Fjordkraft

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund har tidligere sammenlignet produktene med forbrukslån.

– Noen av disse avtalene gjør at du betaler inn et minimumsbeløp, men hvis du forbruker mer så risikerer du å opparbeide deg gjeld til selskapet. Da må du gjerne betale høy rente, og det fungerer som et forbrukslån, har Lund tidligere sagt.

Fjordkraft og Eikeland opplyser at det ikke kreves renter for tjenesten.

Publisert:
Gå til e24.no