Riggmillionær dømt for grovt skattesvik

Forretningsmannen Idar Arnold Iversen er dømt til fengsel i tre år og seks måneder for skatteunndragelse.

DOM: Forretningsmannen Idar Arnold Iversen er dømt til fengsel i Bergen tingrett.
Publisert:

To av årene er gjort betinget.

Ifølge Bergen tingrett har Iversen unndratt omtrent 70 millioner kroner i inntekt og 200 millioner kroner i formue for ligningsårene 2005 og 2006.

Unndragelsen er relatert til aksjeeie i utenlandsk selskap registrert i Skottland, på Kypros og Isle of Man.

Les også

Riggmillionær tiltalt for grovt skattesvik

Norske myndigheter mener at Iversen har unnlatt å oppgi aksjegevinster relatert til salg av aksjer i selskapet Neptune Marine Oil & Gas Limited ved to anledninger i 2005, inntekt fra ulovlig utbytte i selskapet Storhagen Paradis og inntekt fra overføring på vegne av det førstnevnte selskapet, samt formue relatert til aksjeeie og utestående fordringer.

Tingretten legger til grunn at tiltalte ikke ga opplysninger om den aktuelle inntekten og formuen i sin selvangivelse, og at skatteunndragelsen var grov. Det legges vekt på at forholdene var vanskelige å avdekke, og at dette peker mot et høyt straffenivå.

Iversen ble imidlertid frikjent for forhold relatert til overføringer av drøyt 7,9 millioner kroner fra det heleide selskapet Storhangen Paradis som ifølge tiltalen var til fordel for tiltalte.

Meldte flytting

Dommen er mildere enn aktors påstand, som var på fem års fengsel, hvorav tre år gjort betinget grunnet lang saksbehandlingstid.

Strafferammen for grovt skattesvik er fengsel i inntil seks år.

Iversen meldte i 2007 flytting fra Norge til Kypros. Han flyttet i 2009 til Singapore, der han i dag er bosatt.

Dommen kan ankes, og er ikke rettskraftig.

E24 har foreløpig ikke lykkes med å komme i kontakt med Iversens forsvarer, advokat Arild Dyngeland.

Les også

Tromsdal for syk til å sone

Les også

Tidligere Intex-styreleder dømt for korrupsjon

Les også

Marine Subseas tidligere styreleder frifunnet

Publisert:
Gå til e24.no