«Lite betryggende at De ikke har forstått reglene»: 38 advokater ilagt meglerforbud

En rekke advokater i Norge har drevet med eiendomsmegling uten noen som helst meglerfaglig tilleggsutdanning.

«UTILRÅDELIG»: Finanstilsynet har fattet vedtak om at 38 advokater ikke lengre for drive med eiendomsmegling grunnet lovbrudd. Her er tilsynsdirektør Morten Baltzersen.
  • Karl Wig
Publisert:

«Finanstilsynet har på denne bakgrunn besluttet å forby Dem å drive eiendomsmeglingsvirksomhet», står det i et brev E24 har fått innsyn i.

Denne høsten har vedtak med det skarpe budskapet dumpet ned i postkassen til 38 advokater i Norge: De må umiddelbart slutte å påta seg megleroppdrag – fordi de opererer ulovlig.

Alle sakene dreier seg om manglende etterutdanning, opplyser Finanstilsynets seksjonssjef Anne-Kari Tuv. Hun kaller forholdene alvorlige.

– Dette anser vi å være et grovt brudd på advokaters plikter etter eiendomsmeglingsloven. Det er her snakk om advokater med ingen eller få timer med etterutdanning, sier Tuv til E24.

– Gir fullstendig blaffen

– Hvilken risiko gir det?

– Risikoen ligger i at advokatene mangler kompetansen de trenger for å håndtere viktige faser av eiendomsmeglingen, som overholdelse av opplysningsplikten, budgivning og oppgjør, sier Tuv.

Les også

Siv Jensen om «milliardærhytta»: – Jeg har ikke mottatt en gave, tjeneste eller annen form for ytelse

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) sier tilsynets reaksjon er viktig.

– Dette er advokater som er totalt ignorante rundt kompleksiteten i boligtransaksjoner, og som gir fullstendig blaffen i lovkravene. Sånn kan vi ikke ha det, sier NEF-direktør Carl O. Geving til E24.

Jevnlig etterutdanning er et krav i eiendomsmeglingsloven for alle som vil drive med eiendomsmegling i Norge – også utdannede eiendomsmeglere.

«Lite betryggende at De ikke har forstått reglene»

– Men siden eiendomsmegling ikke inngår i den ordinære juridiske utdanningen, blir det jo ekstra viktig for advokater å tilegne seg kunnskapene loven krever, sier Tuv i Finanstilsynet.

Les også

Eiendomsmegler Fredrik Dyve tjente 14 millioner mens boligprisene falt i Oslo

Dette er også tilsynets begrunnelse for å reagere ekstra hardt overfor de 38 advokatene, etter å ha arbeidet i flere måneder med et såkalt tematilsyn.

I én av sakene, hvor tilsynet vektlegger at advokaten «ikke har tatt eiendomsmeglerfaglig etterutdanning overhodet», svarer advokaten at han ikke kjente til lovkravet.

Unnskyldningen avvises av Finanstilsynet, som «finner det lite betryggende at De ikke har forstått reglene om etterutdanning», og viser til at disse er «lett tilgjengelige».

Videre fastslår tilsynet at de ikke kan ha «tillit til at De i fremtiden vil drive eiendomsmegling i tråd med lov og forskrift».

Advokatforeningen: Må forvente konsekvenser

Advokatene beholder sine advokatbevillinger, mens meglervirksomhet forbys.

Advokatforeningen er orientert om tilsynets reaksjon.

– Loven er klar: Advokater skal etterutdanne seg. Man skal huske på at det er store verdier som står på spill for privatpersoner for kjøp og salg av bolig. Det er derfor man stiller disse kravene, sier generalsekretær Merete Smith til E24.

Les også

Meglertopp må gå etter trakassering og dårlig arbeidsmiljø

– Jeg kjenner ikke de konkrete sakene, men når man ikke følger kravene i loven, må man selvsagt forvente at det får konsekvenser, sier hun.

– Én av advokatene svarte til tilsynet at han ikke visste om lovkravene?

– Vi informerer i alle fall våre medlemmer ofte om de særskilte kravene som settes til etterutdanning. Vi tilbyr også egne kurs for advokater som er eiendomsmeglere, nettopp for at de skal oppfylle kravet på en god måte, sier Smith.

Klager til Finansdepartementet

E24 får opplyst at flere av advokatene har påklaget meglerforbudene til Finansdepartementet.

De har mulighet til å overprøve Finanstilsynet, selv om dette er uvanlig.

Tilsynet har samtidig gitt advokatene beskjed om at meglerforbudet «ikke nødvendigvis er evigvarende», men kan oppheves senere hvis man søker og gir en god begrunnelse.

– Da vil vi gjøre en konkret vurdering, sier Tuv.

Det er advokatbevillingen som lar advokater starte med eiendomsmegling, da forutsatt at de etterkommer kravene til etterutdanning.

Selv om disse kravene følges, påpeker Geving i NEF at det kun er snakk om 15 timer annethvert år. Han mener det gir risiko for at advokater uansett får store kompetansehull.

– Vi synes ikke det er tilstrekkelig at man kan bli megler i kraft av advokatbevillingen. Strengere kvalifikasjonskrav må vurderes for advokatene, i form av tilleggsutdanning eller annet, sier han.

NEF-toppen presiserer at det finnes flere advokater som har spesialisert seg tungt i eiendomsmegling, og som er svært proffe.

– Men det virker som om mange av de som tar megleroppdrag på siden, har et ganske slepphendt forhold til ansvaret sitt. Det gir større sjanse for at noe går galt. Boligkjøp er den største handelen de fleste av oss gjør, sier Geving.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Advokater nektes å selge boliger grunnet lovbrudd

  2. Propr-konkurrent får ikke bruke eget navn og logo

  3. Ekspertutvalg ber regjeringen slå ned på bolig-kupping

  4. Næringsministeren kaller DNB inn på teppet etter hvitvaskings-smekk

  5. Privatmegleren om testamentsignering: – Ser ingen grunn til å endre rutiner