MENNESKER PÅ FLUKT: Tusenvis av syriske flyktninger kommer hver uke til Europa. I den lille greske byen Idomeni slippes de i puljer over grensen til Makedonia, for å reise videre nordover gjennom Serbia. Det endelige målet for mange er Tyskland, men mange ønsker seg også til Skandinavia.

Per Valebrokk kommenterer: Bestemor Europa trenger flyktningene

Flyktninger og innvandrere truer ikke Norges og Europas velferdsmodell. De er redningen.

  • Per Valebrokk
    Per Valebrokk
    Tidligere ansvarlig redaktør og administrerende direktør i E24 Dine Penger.
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

«Innvandrerne kommer hit og tar jobbene våre». Denne frykten må være like gammel som den første flyktning. Av og til er det selvsagt noe i det. Spør bare en norsk snekker om konkurransen fra polakker og litauere.

Men jobbtrusselen er i høyden bare halve bildet. Siden innvandrere ofte tar lavinntektsjobber, frigjøres mottagerlandets arbeidskraft til andre og bedre betalte jobber. Og fordommer, «feil» utdanning, språkkunnskaper, kulturforskjeller, uskrevne regler i kollegiale relasjoner og andre barrierer i arbeidsmarkedet gjør at mange innvandrere blir gründere. De tar ikke andres jobber, de skaper nye – sine egne og andres.

Innvandrere som jobbskapere er kanskje særlig tydelig i land med et stivbeint, lukket og tradisjonelt arbeidsmarked. En fersk undersøkelse fra handelskammeret i Italia, som La Repubblica omtalte, viser at det er langt mellom italienske etternavn blant landets entreprenører. Til nå i år er det vanligste etternavnet på en italiensk entreprenør Hu, tett etterfulgt av Chen og Singh (italienske Rossi på fjerde plass kommer så vidt foran Wang). Det er kinesiske og indiske innvandrere som skaper nye jobber i Italia, ikke italienerne.

At innvandring er en økonomisk mulighet, og ikke bare en trussel mot velferdsmodellen, overses ofte. Trygdeutgifter, asylmottaksplasser og språkkurstilbud er målbare størrelser, mens inntektssiden av regnestykket er vanskeligere å peke på. De som ønsker å ta imot flere båtflyktninger fra Middelhavet har ikke tall å slenge i bordet, kun argumenter om omsorg og medmenneskelighet.

Derfor slipper Carl I. Hagen i debatt etter debatt unna med det fordummende regnestykket om at vi kan hjelpe 26 flyktninger i nærområdet for hver flyktning vi tar imot i Norge.

FORDUMMENDE: Carl I. Hagens bedriver kvasiøkonomisk demagogi som fordummer debatten om flyktningekatastrofen i Middelhavet.

I det store bildet, er det sunn økonomisk fornuft for Europa å ønske velkommen flyktningene som kommer. Innvandring truer ikke Europas velferdsmodell, men er det eneste som kan redde den på lang sikt.

Over hele Europa gikk etterkrigstidens «baby boom» over til en «baby bust» på 70-tallet. Hver kvinne må føde 2,1 barn for at befolkningen skal holde seg oppe, men ikke noe europeisk land er over denne grensen. Ifølge Eurostat-tall fra 2013 er landene med høyest fødselsrate i Europa Frankrike (1,99), Irland (1,96) og Island (1,93), mens Hellas (1,30), Spania (1,27) og Portugal (1,21) er i bunnsjiktet.

HYLLES PÅ TWITTER: Forbundskansler Angela Merkel.

I Norge er fruktbarheten på 1,78 barn pr kvinne – overraskende lavt med tanke på de gode velferdsordningene for småbarnsforeldre. En relativt høy innvandring, særlig fra Sverige og Øst-Europa, gjør at vi likevel er blant Europas raskest voksende land målt i antall innbyggere.

En fersk undersøkelse fra forskningsinstituttet HHWI i Hamburg finner at fødselsraten i Tyskland nå er lavest i verden (målt som antall barn pr 1000 innbyggere). «Ikke noe annet industrialisert land forfaller like raskt,» heter det i rapporten. I delstatene Brandenburg, Sachsen og Mecklenburg-Vorpommern legges planer for hvordan småbyer kan legges ned med minst mulig smerte. Skoler, bussruter og legekontorer forsvinner over alt langs grensen mot Polen og Tsjekkia i det gamle Øst-Tyskland.

Dagens snaut 81 millioner tyskere er ifølge US Cencus Bureu ventet å falle til rundt 71,5 millioner i 2050. I de etterfølgende ti årene frem mot 2060 faller innbyggertallet ytterligere 4,5 millioner, viser tyske myndigheters egne beregninger.

FORFALL: Det gamle Øst-Tyskland, her ved en tidligere DDR-grensepost utenfor Schlagsdorf.

Tysklands dominerende posisjon i Europa går mot slutten. Om noen tiår vil både Storbritannia og Frankrike ha flere innbyggere og større økonomi.

Samtidig blir de eldre stadig eldre. Hver tredje tysker er pensjonist om tre tiår. Ifølge HWWI vil andelen i yrkesaktiv alder (20-65 år) falle til 54 prosent i 2030. Tysklands velferdsmodell kan ikke regnes hjem når kun halve befolkningen jobber. «Vi ønsker at folk skal innse hvor enormt problemet er,» sier Dr. Anders Wolf i HWWI.

Forrige uke kunngjorde tyske myndigheter at syriske flyktninger kan søke om beskyttelse i Tyskland, selv om de ankom et annet europeisk land først. Dermed gjøres et unntak fra Dublin-avtalen, som bestemmer hvilket EU-land som har ansvar for å bestemme en asylsøknad.

MANGE TUSEN DØDE: Den eritreiske seksåringen Elyud Dawit med selbumønstret lue på hodet var i live da han ble båret i land på Rhodos mandag 20. april i år. Han døde senere samme dag på sykehus. Han kan ha vært på vei til Norge, der onkelen hans bor.

Tyskland venter å motta 800.000 flyktninger og innvandrere i år. Til tross for fremveksten av innvandringskritiske partier og en økning i angrepene på flyktningmottak, er tyskere flest positive til «flommen» av innvandrere og flyktninger. En av mange grunner til det, er nok forståelsen for at det må langt mer innvandring til for å opprettholde velferdsmodellen på lang sikt. Tyskerne holder hjertet varmt og hodet kaldt.

BEKYMRET: Pave Frans

Europa begynner å minne om en bestemor, advarte pave Frans under en tale til EU-parlamentet i fjor. Han frykter et kontinent som ikke lenger er «fruktbart og energisk» men «trøtt og aldrende». Ikke et vondt ord om bestemødre, men det er ikke de som bygger denne verdens Googler og Teslaer. Et aldrende Europa vil bli mindre innovativt, frykte endring, stenge grensene og investere mindre i fremtiden.

Med mindre Europa åpner opp for langt flere innvandrere, vil kontinentet telle mange millioner færre innbyggere om noen tiår (verst ser det ut til å bli i Baltikum, med en ventet befolkningsnedgang på mellom 30 og 40 prosent frem mot 2050). Samtidig kommer USA til å legge på seg et helt Tyskland (cirka 80 millioner) og passere 400 millioner innbyggere i løpet av neste generasjon. Høye fødselsrater og en ekstrem evne til å tiltrekke seg flinke og hardtarbeidende mennesker fra hele verden, gjør USA til også fremtidens vinner i verdensøkonomien.

I mellomtiden vegrer bestemor Europa seg mot å ta imot desperate, ressurssterke og ambisiøse mennesker på flukt fra krig og nød. For å si det på «økonomsk»: Å ta imot mange båtflyktninger i Middelhavet er en utgift til senere inntekts ervervelse.

Dessverre er det mange i Europa, også her i Norge, som ikke ser ut til å forstå økonomisk ABC.

Les også

- La dem gå

Les også

Merkel og Hollande krever samlet EU-respons på flyktningkrisen

Les også

Siv Jensen avviser sabotasje av Syria-forlik

Publisert:
Gå til e24.no