Forslag om å halvere antall domstoler

Domstoladministrasjonen foreslår å redusere dagens 66 tingretter til i overkant av 30.

KUTTES: Tingretter kan kuttes i Norge. Her er Salten Tingrett.

Anders Vanderloock
  • NTB
Publisert: Publisert:

Saken ble aktuell etter 22. juli-rettssaken i Oslo tingrett. Da ble dommernes kompetanse til å ta stilling til vanskelige spørsmål satt på prøve, skriver VG.

Av de 66 tingrettene i Norge har elleve av dem kun én sorenskriver og en fullmektig som oftest kommer rett fra avlagt jusseksamen. Dermed sier det seg selv at disse ikke kan være i besittelse av den nødvendige spisskompetansen i kompliserte saker og ta stilling til om tiltalte er strafferettslig tilregnelig, mener Domstoladministrasjonen.

– Det er klart at vi i kjølvannet av terrorsaken har en utfordring og må se på om vi bør redusere antall tingretter. Det sier seg selv at det er umulig i mindre tingretter å ha den nødvendige spisskompetanse på alle områder, sier direktør Tor Langbach i Domstoladministrasjonen.

Han mener en halvering av antall tingretter vil lege til rette for den nødvendige kompetanse og spesialisering. Det er dessuten få problemer knyttet til lengre avstander og reisetid for å møte i retten, mener Langbach.

Han opplyser at Domstoladministrasjonen nå er i løpende dialog med Justisdepartementet om antallet.

Departementets kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen viser til at antall førsteinstansdomstoler ble redusert fra 92 til dagens 66 i 2001 på bakgrunn fra et vedtak i Stortinget.

– Vi er kjent med Domstoladministrasjonens ønske om å redusere antallet førsteinstansdomstoler ytterligere. Dette er spørsmål departementet foreløpig ikke har tatt stilling til, sier Johansen.

Publisert:

Flere artikler

  1. – Snakk heller sammen!: Ønsker færre barnelovsaker i domstolene

  2. «Det virker som sammenslåingen har blitt behandlet med harelabb»

  3. Sterk motstand mot sammenslåing av domstoler – regjeringen lyttet ikke

  4. Anundsen vil prøve ut hurtigdomstol i Oslo

  5. Betalt innhold

    70 offshoreansatte mister jobben i Subsea 7